Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strefa klimatyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
2
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 4-5
PL Największe oszczędności energii przynosi izolacja cieplna budynków w Europie Północnej, ponieważ okres zimowy trwa tam długo i przeciętna liczba stopniodni wynosi około 4500. W artykule przedstawiono w formie wykresów i tabel wymagane wartości wspołczynnika przenikania ciepła w nowych budynkach w zi[...]
3
63%
Journal of Water and Land Development
PL Badania suszy jako elementu Światowego Programu Żywnościowego mieszczą się w obszarze naszych zainteresowań badawczych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań nad suszą w jednym z najważniejszych gospodarczo obszarów Azerbejdżanu. Istnieją różne metody analizowania suszy. Ponieważ wybrany region[...]
EN As part of the World Food Program, investigating droughts is within the scope of our interest. Therefore, this paper presents results of studies on droughts in one of the most important economic regions of Azerbaijan. There are different methods to investigate drought. As chosen region is characteri[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 871--875
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem prze[...]
EN The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the [...]
5
51%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 3 44--50
PL W 2004 r. opracowano w Polsce Typowy Rok Meteorologiczny (TRM) dla ponad 60 miejscowości, w oparciu o dane klimatyczne z lat 1971–2000. Ze względu na obserwowane tendencje ocieplenia klimatu otrzymane na jego podstawie charakterystyki energetyczne budynków mogą odbiegać od rzeczywistego zapotrzebowa[...]
EN In 2004, a data set named Typical Meteorological Year (TRM) has been prepared in Poland for more than 60 towns, based on climatic data from the years 1971–2000. Due to the global warming tendencies, the energy profiles of the buildings obtained on the basis of the data contained in the above mention[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last