Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  street art
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 20-21
PL To robocze określenie (nie funkcjonuje jeszcze w powszechnym użyciu) pozwoli prześledzić działania artystyczne z roślinnością w roli głównej. Już nie tylko farba w sprayu, ale również mech, trawy, pnącza, a także włóczka, tkaniny czy... parasolki stają się narzędziem pracy artystów.
2
60%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Street art. Jest specyficznym rodzajem sztuki, nie tylko ze względu na kontekst przestrzenny, ale na dużą moc redefinicji charakteru miejsca. Działania artystyczne w których się mieści w istotny sposób mogą wpływać nie tylko na odbiór, ale również na funkcję i formę danej przestrzeni. Niniejszy arty[...]
EN Street art is a particular kind of art, not only because of its spatial context, but also due to its ability to redefine the character of a place. The artistic actions related to street art influence the reception and form and function of a space. This article discusses the image, sculpture and perf[...]
3
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architektura współczesnego miasta stanowiąc podstawowy nośnik sztuk ulicy zyskuje nowy jakościowo rodzaj dynamicznie zmieniającego się detalu. Jego forma i przestanie, początkowo związana głównie z graffiti, powstaje niezależnie od woli projektanta obiektu. Podstawową funkcją, działań street art jes[...]
EN Modern city architecture, as the fundamental environment of the street art, gains new quality kind of dynamically changing detail. Its form and message, in its beginnings mainly connected with graffiti, is being created against object designers will. The main aim of street arts activities is city's [...]
4
51%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2016 Nr 1 (2) 103--123
PL Street art to jeden z najmłodszych kierunków współczesnej sztuki od kilku lat znajdujący się w fazie dynamicznego rozwoju. Pojęcie to zawiera w  sobie szeroki zakres działań, z  których najbardziej wyrazistym jest wielkogabarytowe malarstwo ścienne, które mocno wpływa na krajobraz miejski. Niniejszy[...]
EN Street art is one of the newest trends of contemporary art for several years located in a phase of dynamic growth. This concept includes a wide range of activities of which the most conspicuous is the large-size mural painting, which strongly regulates the urban fabric. This article is an attempt to[...]
5
50%
Przegląd Komunalny
2012 nr 6 80-83
PL Street art to sztuka rozwijająca się w przestrzeni publicznej, a jednym z jej głównych elementów jest graffiti. Mianem tym określa się zbiór twórczości, obejmujący podpisy, napisy, symbole, rysunki i obrazy, które często wyróżnia fakt, iż są umieszczane na murach budowli w sposób bezprawny i nielega[...]
6
43%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Złożona struktura współczesnej przestrzeni miejskiej inspiruje jej użytkowników do działania, podjęcia z nią dialogu, próby interpretacji. Formą tego dialogu są interwencje artystyczne przetwarzające przestrzeń, poszukujące dla niej nowych znaczeń. Sztuka ulicy pojawiająca się spontanicznie w przest[...]
EN The complex structure of contemporary city space inspire its users to start dialogue and interpretation. Form of that dialogue are artistic activities, interventions transforming space, seeking new meanings for them. Street art grows spontaneously (like a virus) in public space as product of activit[...]
7
43%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2018 Vol. 2 167--175
PL Trendy globalizacji stymulowały pojawianie się zjawisk mających na celu wyrażanie osobowości. Należy zauważyć, że w większości przypadków główne wyrażenia tych idei były nieformalne, w biednych dzielnicach Ameryki pojawiła się „sztuka uliczna” (Street Art), a teraz istnieje kilka rodzajów nieformaln[...]
EN Globalization trends have stimulated the emergence of protest phenomena aimed at expressing personality. It should be noted that in most cases, the main expressions of the idea were informal – there were the same phenomena as street art (it could be Street Art) in the poorer districts of America, an[...]
8
41%
Architecturae et Artibus
PL Na przykładzie dwóch realizacji w przestrzeni publicznej (przestrzeń miejska i przestrzeń leśna) pokazano sposób, w jaki sztuka – przenikając się z życiem (miejskim i przyrodniczym) – może poruszać temat sacrum. Obie realizacje powstały w przestrzeni pozareligijnej (w naturze i kulturze): „Holy!” (2[...]
EN On the basis of two examples of art in public space (urban and natural), I show how art – interfused with life (urban and natural) – can pertain to the sphere of the sacred. Both works were realized in non-religious environment (in nature and culture): “Holy!” (2012) is an art intervention in four d[...]
9
41%
Architectus
2016 Nr 4 (48) 105--116
PL Artykuł opisuje zjawisko występowania wielkoformatowego malarstwa ściennego (murali) w przestrzeni miejskiej oraz wyjaśnia związany z tym zjawiskiem termin „plaster” i jego rolę w modyfikowaniu otoczenia. Badanie przeprowadzono na przykładzie jednej z arterii miejskich Wrocławia – ul. S. Wyszyńskieg[...]
EN The article describes the phenomenon of the presence of largeformat wallpainting (murals) in urban space and associated with this phenomenon, the term “plaster” (wall patch) and its role in the changing environment. The study was conducted on the example of one of the city arteries of Wrocław – Wysz[...]
10
41%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2013 nr 21 211--221
PL Street art (sztuka ulicy) jest przez wiele osób nadal postrzegany, jako akt bezprawnej ingerencji w przestrzeni publicznej i paradoksalnie spotyka się z ich coraz większą sympatią. Forma ‘otwartej galerii ulicznej’, przypadła do gustu zarówno artystom, jak i odbiorcom sztuki. Najważniejszym z czynni[...]
EN Street art by many people is still seen as an act of unlawful interference with public space and, paradoxically, meets with more and more sympathy. The form of 'open street gallery' is liked both by the creators and consumers of art. The most important of the factors, conducive to this positive reac[...]
11
36%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2019 nr 41 (1) 7--24
PL Człowiek w mieście jest nie tylko obserwatorem, ale także jego twórcą ściśle związanym z krajobrazem miejskim. Przestrzeń miasta to aktywny rodzaj galerii, która prezentuje treści istotne dla jego mieszkańców. Stąd też sztuka ulicy staje się coraz bardziej narzędziem umożliwiającym przekaz różnorodn[...]
EN Man is not only an observer in a city, but also creates its closely related urban landscape. A city’s space is an active type of gallery, which presents contents important for its inhabitants. Thus, street art is more often becoming a tool making it possible to transmit diverse messages. An example [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last