Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategia logistyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W referacie przedstawiono ogólną koncepcję strategii logistycznej w przedsiębiorstwie oraz czynniki zwiększające jej efektywność. Wśród nich ukazano rolę doboru i wyszkolenia kadry pracowniczej w jej kształtowaniu i realizacji. Podjęto również próbę jej zdefiniowania.
EN The paper presents a general concept of a company's logistic strategy and the factors increasing its effectiveness. Among these factors the paper presents the role of staff selection and training in the development and realization of the strategy. The paper also includes an attempt to define the log[...]
3
80%
Logistyka
4
80%
Logistyka
5
80%
Logistyka
6
80%
Logistyka
7
80%
Logistyka
8
80%
Logistyka
PL Publikacja ta kontynuuje rozpoczętą w poprzednim numerze "Logistyki" analizę zastosowań logistyki w systemie handlu detalicznego. Omówiono w niej warunki logiczne podstaw analizy obejmujące: dekalog logiki problemu, podstawowe definicje i objaśnienia handlu detalicznego, klasyfikację działalności ha[...]
9
80%
Logistyka
PL Publikacja nawiązuje do artykułu E. Gołembskiej, P. Czajki i D. Tomaszewskiej: "Logistyka miejska XXI wieku", EuroLogistics 2001, nr 3, s. 65-71, dział: Akademia Logistyki.
10
80%
Logistyka
11
80%
Logistyka
PL W przedstawionym numerze "Logistyki" przedstawiono program "What 2 Store" autorstwa holenderskiej firmy Groenewout Consultans&Engineers z Bredy. Poniżej omawia się kolejne narzędzie pomocne w pracy projektowej, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród fachowców branży logistycznej.
12
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawia się tendencje i kierunki poszukiwań innowacyjnych rozwiązań logistycznych, zaobserwowane na rynku amerykańskim przez doradców Grupy Logistycznej Miebach.
13
80%
Logistyka
PL Omawiany w niniejszym artykule projekt mieści się w obszarze logistyki, określany mianem zarządzania łańcuchem dostaw. A więc jego istotą jest integracja przynajmniej kilku niezależnych przedmiotów w łańcuchu dostaw, który dostarcza na rynek określone rodzaje dóbr. W tym przypadku mamy do czynienia [...]
14
80%
Logistyka
PL W artykule porusza się niektóre zagadnienia logistyki produkcji, związane z zarządzaniem przepływem materiałów i informacji w procesie realizacji zamówień klientów. Opisana metoda szeregowania zadań produkcyjnych może stanowić interesującą propozycję dla tych przedsiębiorstw, które - zaopatrzone w n[...]
15
80%
Logistyka
PL W procesie zaopatrzenia, jednym z najważniejszych elementów jest wybór dostawcy zdolnego zaspokoić potrzeby odbiorcy w zakresie ilości i jakości potrzebnych materiałów. Wybór dostawcy mocno się komplikuje, gdy dokonuje się go operując na rynkach międzynarodowych. Podejmując stosowne decyzje, kierowa[...]
16
80%
Logistyka
17
80%
Logistyka
18
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 15 273-285
PL Celem artykułu jest przedstawienie głównych kierunków rozwoju strategii logistycznych. Zasadniczym problemem każdej firmy jest, w jaki sposób przetrwać na rynku biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian oraz zagrożenia i wyzwania ze strony konkurencji. W procesie zdobywania i utrzymywania tej przewagi pr[...]
EN Purpose of this article is presentation predominating directions of logistics strategy development. There are basic problems for every firm: how to survive on the market considering modification high tempo and withstand competition. During achieving and maintaining an advantage process businesses di[...]
19
80%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie odzwierciedlają sposób, w jaki przedsiębiorstwo stosuje swoje obecnie istniejące i potencjalne siły, by sprostać zmianom zachodzącym w otoczeniu, realizując przy tym własne cele. Nieprzerwane poszukiwanie sposobów zapewnienia i utrzymania przewagi konkuren[...]
EN Logistics strategies in a company reflect the way it uses its current and potential strengths in order to be up to changes of the environment and realize its own goals at the same time. Continuous search for various ways of achieving and maintaining competitive advantage in dynamically developing ec[...]
20
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 7-8 172-175
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last