Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strata ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2005 nr 4 [85] 56-56
PL Nawet pozornie proste przedmioty codziennego użytku, otaczające nas od wieków, zmieniają się coraz szybciej. Jednym z takich "przedmiotów codziennego użytku" są także szyby okienne. Towarzyszą nam one na co dzień, jednak zazwyczaj ich nie zauważamy, chyba tylko w sytuacjach nadzwyczajnych lub wtedy,[...]
2
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy podjęto próbę określenia zależności pomiędzy wartością rzeczywistą współczynników przenikania ciepła "k" (W/m2K) przegród budowlanych a opłacalnością ich obniżenia. W związku z tym w części I zaprezentowano metodę pozwalającą na określenie opłacalności docieplania budynków inwentarskich tec[...]
EN An attempt was made to determine the interrelationship between real values of heat penetration coefficient "k" (W/m2K) in structural partitions and a profitability of decreasing those values. In first part of this paper a method was presented which enables to evaluate the profitability of additional[...]
3
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
1998 R. 6, nr 2 97-103
PL Na podstawie badań przeprowadzonych w 5 budynkach inwentarskich gospodarstw Polski północno-wschowniej stwierdzono, iż wymagania cieplne stawiane przegrodom budowlanym zewnętrznym nie ogrzewanych budynków wyrażone k
EN On the basis of investigations carried out in 5 livestock buildings on the farms in north-eastern part of Poland it was stated that the requirements regarding thermal insulation of external partitions in unheated buidings, expressed by the relationship k
4
80%
Świat Szkła
PL Szkło całkowicie opanowało budownictwo komercyjne, np. jako materiał wykorzystywany w elewacjach wielkich biurowców. Obecnie także prywatni inwestorzy coraz częściej zamawiają projekty budynków z przeszklonymi ścianami zewnętrznymi. Stwarzają one poczucie dużej przestrzeni i komfortu, jaki zapewnia [...]
5
80%
Świat Szkła
PL Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje wielkość strat ciepła, które spowodowane są różnicą między temperaturą wewnątrz pomieszczenia a temperaturą na zewnątrz. Wyznaczamy go dla centralnej części oszklenia, bez uwzględnienia efektów brzegowych.
6
80%
Materiały Budowlane
2008 nr 3 43-45
7
80%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 36-37
8
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przepływom płynów w rurociągach towarzyszą zmiany parametrów ich stanu oraz straty ciepła do otoczenia. Bilans energetyczny, opisujący np. przepływ pary wodnej, ułatwia poznanie i opracowanie efektywnych sposobów minimalizacji strat ciepła do otoczenia przez przenikanie. Można ten problem rozwiązać [...]
9
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 6 80--82
PL W wieku technologii ułatwiającej życie, termowizja kojarzona jest najczęściej z termomodernizacją i stratami ciepła w kontekście komfortu cieplnego klientów indywidualnych oraz użytkowników budynków komercyjnych. Abstrahując od militarnego rodowodu technologii termografi i, jest ona szeroko wykorzys[...]
10
80%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 10 58--61
PL Wiele spośród wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym pracuje w sposób wadliwy. Zadaniem instalacji ogrzewczych jest zapewnienie warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach w ciągu całego sezonu ogrzewczego, przy możliwie największej sprawności eksploatacyjnej. [...]
11
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zwrócono uwagę na osobliwości wymiany ciepła przez okna, drzwi balkonowe i świetliki. W nawiązaniu do zharmonizowanych norm europejskich oraz wcześniejszych prac własnych, sformułowano zależności określające eksploatacyjne wartości wynikowego współczynnika wymiany ciepła przez przezroczyste komponen[...]
12
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 3 56-58
PL Podstawowym warunkiem poprawnie pracującej instalacji klimatyzacyjnej jest zbilansowanie wartości zysków oraz strat ciepła z mocą chłodniczą oraz grzewczą systemu klimatyzacji.
13
80%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 3 68--74
PL Stałe podwyższanie wymogów dotyczących ochrony cieplnej budynków prowadzi do znacznej redukcji zapotrzebowania ciepła do celów grzewczych. Coraz większy staje się udział zysków ciepła pomieszczeń w stosunku do ich strat cieplnych. Rosną więc wymagania w zakresie regulacji temperatury pomieszczeń ogr[...]
14
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono zagadnienie zjawiska strat ciepła w sieciach ciepłowniczych, które występują podczas pracy systemów rurociągów ciepłowniczych. Przedstawiono wyniki badań termowizyjnych powierzchni gruntu w miejscach gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz znajdują się komory ciepłownicze. Badania zostały wy[...]
EN The phenomenon of the heat loss in the heat distribution networks during the operation of pipeline heating systems has been discussed. The results of the thermovision investigations, concerning ground surface, located near a heat distribution network and heating chambers, are presented. The investig[...]
15
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
16
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule omówiono stosowaną w Polsce metodę obliczania instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, podano jej założenia oraz przedstawiono metodę opartą na określeniu przepływów cyrkulacyjnych w instalacji na podsta- wie strat ciepła w przewodach rozbiorczych i pionowych instalacji. Następnie przeprowad[...]
17
70%
Materiały Budowlane
2005 nr 1 76-77
18
70%
Materiały Budowlane
2005 nr 2 47-48
19
70%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono powstawanie klinkieru i wpływ jego uziarnienia na pracę chłodnika, zjawisko cyrkulacji pyłu, prowadzące do zmniejszenia sprawności chłodnika i wpływ sprawności chłodnika na zużycie ciepła. Przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie chłodników klin- kieru: planetarne, obrotowe i rusztowe - [...]
EN The formation of clinker and the effect ot clinker graining on the operation of cooler, the role of dust circulation, leading to a reduction of cooler efficiency and the importance of the cooler efficiency for the heat consumption are discussed. The types of to-day employed coolers: planetary, rotar[...]
20
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przedstawiono sposób wyznaczania strat ciepła przez strop z grzejnikiem podłogowym. Dokładne określenie tej wartości umożliwia poprawne obliczenie natężenia przepływu wody grzejnej w instalacji ogrzewania podłogowego. Przyjęcie standardowej wielkości strat ciepła w wysokości 10% obliczeni[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last