Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 9 667--669
PL Proces ciągłego odlewania stali stosowany jest w świecie od wielu lat. W Polsce nie zdecydowano się jednak na zastąpienie wszystkich stosowanych w języku angielskim określeń przez odpowiednie pojęcia w języku polskim. Dotyczy to angielskich nazw wlewków przeznaczonych na wyroby długie i skrótów stos[...]
EN The continuous steel casting process has been used around the world for several decades, but in Poland, however, not all English terms have been replaced with their Polish equivalents. These terms concern the English names of cast strands that are intended for long products (blooms, billets), along [...]
2
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 2 (134) 39--44
PL Czynniki wpływające na skręt dzielą się na dwie główne kategorie: parametry strukturalne i parametry maszyny przędzalniczej typu self-twist. Po pierwsze, z wzoru skrętu przędzy samoskrętnej można uzyskać sześć parametrów strukturalnych, tj. skok oscylacyjny D, długość cyklu X, odległość L1
EN The factors influencing self twists include two main categories: structural parameters and process parameters on the self-twist spinning machine. Firstly from the twist formula of in-phase self-twist yarn over a half cycle length, six structural parameters can be obtained i.e. the oscillating stroke[...]
3
100%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 1 171--178
PL Bazując na szczególnej relacji przyczepność – poślizg dla splotów, opracowano równania nieliniowe dla długości zakotwienia i dla poślizgu sprężonych splotów przy uwzględnieniu czynników: wytrzymałości betonu, efektywności początkowego sprężenia i rozmiaru splotu. Te równania zostały użyte do skontro[...]
EN It is shown [1] that even though the production of precast pre-tensioned concrete elements started more than 50 years ago, no one has ever succeeded in determining the real transmission length or in obtaining adequate measures to control it, due to the quality of the production. These arrears are co[...]
4
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 5 (94) 26--29
PL Funkcje rozkładu skrętu dla przędzy samoskrętnej badano w zależności od punktu łączenia. Funkcje rozkładu zostały przedstawione dla trzech różnych wariantów łączenia. W badaniach analizowano zarówno powstanie przesunięć fazowych jak i okresowych wzrostów wartości skrętu. Na podstawie funkcji rozkład[...]
EN Twist distribution functions of self-twist yarn are examined by calculating the twist distribution functions of two strands from the nip of self-twist rollers to the convergence point in three different convergence modes. Twist distribution curves of three different convergence modes on the half cyc[...]
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 11 497--503
PL Scharakteryzowano metody nieniszczące najczęściej stosowane do kontroli stanu kabli podwieszających i sprężających mosty. Przedstawiono metody preferowane do wykrywania defektów cięgien kabli podwieszających oraz kabli zewnętrznych i wewnętrznych kablobetonowych dźwigarów mostowych. Omówiono zakresy[...]
EN The NDT methods most often used to control condition of tendons of these bridges have been characterized. Presented methods are preferable for the detection of defects in the strands of stay cables as well as external and inside cables of PT bridge girders. The range of usefulness of these methods i[...]
6
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 307-319
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Zostały one przeprowadzone na Torze Samochodowym Kielce w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Badano 100 kierowców w symulowanej sytuacji zagrożenia polegającej na wniknięciu w obsza[...]
EN The paper presents results of research on driver's reactions in accident situations. The tests were conducted on Kielce Racing Track within the scope of N509 016 31/1251 research project. 100 drivers in test sample were subjected to a simulated risky situation during which an obstacle (a passenger c[...]
7
61%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 10 478--485
PL Mosty kablobetonowe niepoprawnie zaprojektowane i/lub zbudowane ulegają wpływom szkodliwych czynników środowiskowych. Największe bezpośrednie zagrożenia stwarzają uszkodzenia cięgien sprężających przez korozję. Głównym powodem jest użycie niewłaściwego iniektu cementowego do ochrony cięgien, niewłaś[...]
EN Post-tensioned bridges incorrectly designed and/or constructed are influenced by harmful environmental factors. The biggest direct hazards are the damage of prestressing strands through corrosion. The main reason is the use of the wrong cement grout to protect the strands, improper injection, leakag[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last