Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 256
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Based on available materials, their own research results (numerical and experimental) shows effects of loads of various explosive on special vehicles. Such loads can occur during the fighting in the urban area and mountainous, as well as others with limited space. There were presented directions of[...]
2
100%
Engineering Transactions
EN In this paper, the preliminary results of the mechanical characterization in a wide range of strain rate of the 30MnB4 steel, usually adopted for fasteners, are described. In this study the di?erent issues required to implement the dynamic test results in numerical code have been analyzed. Different[...]
3
100%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 515--524
4
100%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 2 221-232
PL W artykule zostanie przeprowadzona analiza, w jaki sposób odległość pomiędzy punktami w liniach pomiarowych wpływa na wartości obliczanych z pomiarów odkształceń poziomych.
EN An analysis of the influence of distance between points in observation lines on the values which are calculated from measurements of horizontal deformation has been presented in this paper.
5
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Weathering effects on the weight and shrinkage strain of GFRC composite material are experimentally investigated in this paper. The five samples with different percents of glass fibers are chosen to test the effectsof humidity on the deformation of GRC. Design/methodology/approach: These sa[...]
6
100%
Optica Applicata
EN Stress evolution during deposition of 50 nm Au thin films by thermal evaporation in a UHV system and then stress modification during thermal vacuum annealing have been performed. For stress measurement a substrate curvature approach has been applied. The changes in stress versus temperature linked t[...]
7
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono koncepcję oraz konstrukcję plastometru realizującego złożone drogi odkształcania. Urządzenie takie jest niezbędne do prowadzenia badań, które mają na celu, dokładniejsze poznanie mechanizmów wywołujących osłabienie materiału, związane z lokalizacją odkształceń, wymuszoną zmianą[...]
EN In the paper the conception and construction of plastometer for deformation of materials along the complex strain paths was described. Such device for investigations of material softening mechanism caused by strain localisation, forced changes of deformation conditions and recovery and recrystalliza[...]
8
100%
Materiały Elektroniczne
PL Przedstawiono wyniki prac nad modyfikacjami charakterystyk promieniowania laserów półprzewodnikowych poprzez wprowadzenie naprężeń w procesie technologicznym. Praca przedstawia skrótowo wybrane metody opisu naprężeń, wynikające z nich teoretycznie przewidywane własności heterostruktur naprężonych i [...]
EN Mechanical strain introduced into an active region is now widely used solution in semiconductor laser design. By strain-induced changes of valence band structure, bandgap width and active region material constants one can influence (at a design stage) laser radiation characteristics such as polarisa[...]
9
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przedmiotem publikacji jest omówienie wyników badań doświadczalnych, celem zastąpienia obróbki ubytkowej detalu ze stali 18G2 przez zastosowanie technologii wytłaczania i redukowania grubości ścianki z blachy tłocznej. W celu określenia a priori przyrostu wytrzymałości wytłoczki, spowodowanej zgniot[...]
EN The purpose of the paper is to discuss the results of experimental examinations in order to substitute machining of an 18G2 steel detail by the application of the technology of drawing and reducing the drawing sheet wall. In order to predetermine the increase of the drawpiece strength as result of c[...]
10
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Omówiono przebieg odkształcania w stalach o strukturze ferrytyczno-perlitycznej. Zaprezentowano wyniki badań wpływu twardych składników struktury w osnowie ferrytycznej na przebieg odkształcania oraz na umacnianie osnowy i twardego składnika. Opisano wpływy różnicy we własnościach składników strukt[...]
EN Course deformation of the ferrite-pearlite steel has been studied. Resarch results of the effect of hard structural constituent in the ferritic matrix on run of deformation and strain hardening of matrix and hard component is presented. The effect of the property difference of structural components [...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The triboelectrification of two pieces of similar quality ice specimens was investigated with asymmetrically rubbing. In this case, there is an asymmetry of heating in the experiments with crossed rods, the one has the rubbed surface developing a hot spot, the other has the rubber receiving a relati[...]
12
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczania współczynników w równaniu Garafalo, które jest bardzo często wykorzystywane do budowy modeli matematycznych opisujących przebiegi naprężenia uplastyczniającego w funkcji parametrów procesu odkształcania, realizowanego głównie w podwyższonych temperaturac[...]
EN In the paper new method of coefficients in Garafale equation calculation is described. The equalion is very often use in mathematical models describing continuous courses of flow stress as a function of forming conditions, mainly in hot deformation processes. The conventional methods are subjective [...]
13
100%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN Most of the mechanical failures in alloplasty are caused by material fatigue. To cut down the risk of it, we can either increase the fatigue resistance of the material or decrease the load strain. All presented numerical calculations allow to draw quality conclusions concerning the influence of some[...]
14
100%
Opto - Electronics Review
EN Simultaneous twist and longitudinal strain effects on polarization mode dispersion (PMD) in highly birefringent (HB) bow-tie and photonic crystal fibers have been investigated. External twist has been found to modify both modal birefringence and differential group delay (DGD) in HB fibers, and in pa[...]
15
88%
Opto - Electronics Review
EN An all-fibre multi-parameter sensor for composite structures based on a chirped optical fibre Bragg grating (CFBG) has been studied theoretically and experimentally. The principle of multi-parameters sensing with a single CFBG is based on that the centre wavelength and the FWHM (full width at half m[...]
16
88%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W pracy opisano badania nośności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych wzmacnianych taśmami i matami CFRP. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zmiennej intensywności wzmocnienia podłużnego CFRP na nośność słupów. W badaniach zastosowano trzy intensywności wzmocnienia podłużnego CFRP -[...]
EN In the paper the investigations of load-bearing capacity of eccentrically compressed reinforced concrete columns strengthened with CFRP strips and sheets are presented. The aim of the conducted researches was to estimate the influence of changeable longitudinal CFRP reinforcement intensity on loadbe[...]
17
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN A new solution of scientific and applied problems of forage provision efficiency was worked out, it is based on the process of optimization of hay bale polymer wrapping tape, physical and mechanical properties of the polymer tape, in particular rheological one having a significant impact on process [...]
18
88%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem pracy było określenie warunków odkształcania w procesie ECAP wysokowytrzymałych wielofazowych brązów aluminiowych. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość odkształcania wielofazowych brazów aluminiowych w tym procesie w temperaturze 400 °C dla kąta matrycy Φ=110°. Pewne trudn[...]
EN The aim of the research was to determine the deformation condition of ECAP process of multiphase high strength aluminium bronze BA1032. The studies have indicated that it is possible to deform multiphase aluminium bronze BA1032 in the ECAP process at a temperature of 400°C and die angle Φ=11[...]
19
88%
Journal of Machine Engineering
EN Aluminium bronzes BA1032 having a multiphase microstructure, is low-deformable materials with strength close to that of high-strength steels. The influence of high-pressure torsion (HPT) and equal channel angular pressing (ECAP) on aluminium bronze structure was presented. The HPT method was found t[...]
20
88%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 1 100--106
EN In the present paper, iron oxide nanoparticles coated by oleic acid have been synthesized in different conditions by coprecipitation method. For investigating the effect of time spent on adding the oleic acid to the precursor solution, two different processes have been considered. The as synthesized[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last