Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strain gauges
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purposes of this study were to analyse the stability of the system formed by the Ilizarov fixator and the thigh being elongated. The research was conducted under laboratory (tests on physical models) and clinical (tests on real objects) conditions during the process of the elongation of the femu[...]
2
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 335--340
EN In this article authors present force measurement method based on strain gauge measuring system installed inside pin, which is a part of light helicopter Main Landing Gear Shock Absorber. Strain gauges in full bridge configuration were installed inside the mounting pin (upper one – fuselage side). P[...]
3
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 399--404
EN In dynamic tests, especially landing gears, it is necessary to measure and record load levels. In this article, authors present measurement methods used in the landing gear tests on the 10-Ton Drop Test Machine, which is capable of simulating conditions similar to real landing in landing energy diss[...]
4
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN An understanding of the load transfer within spinal posterior column of lumbar spine is necessary to determine the influence of mechanical factors on potential mechanisms of the motion-sparing implant such as artificial intervertebral disc and the dynamic spine stabilization systems. In this study, [...]
5
88%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 293--300
EN The article presents the potential use of magnesium alloys in the aerospace industry. In this project the static strength analysis of magnesium alloy AZ31 of the control – system lever of the ILX-27 unmanned helicopter was carried out. Control-system levers are located between the swash plate and an[...]
6
88%
Acta Mechanica et Automatica
2017 Vol. 11, no. 2 135--142
EN This article presents a way of calibration of an unconventional two-current circuit, named 2J+2R, which consists of two current sources and two referential resistors connected to the circuit mass. This bridge was used to measure the beam deflection and the temperature increase simultaneously with th[...]
7
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy opisano budowę dynamometru przeznaczonego do badań postępu procesu rehabilitacji. Dynamometr, dzięki radiowej transmisji danych pomiarowych do komputera, umożliwia rejestrację przebiegu ćwiczeń i wykonywanie analizy przebiegu rehabilitacji. Budowę dynamometru oparto na nowoczesnym mikrokontr[...]
EN The construction of the push-pull dynamometer dedicated for the investigation of the rehabilitation process is described in the paper. The application of the wireless data transmission between the dynamometer and computer allows users to record and make analysis of rehabilitation process. The dynamo[...]
8
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper presents experimental and numerical analyses of two cases of mandibular corpus fractures cured by means of miniplate implantation. In the laboratory tests, strain gauges and electronic speckle pattern interferometry methods were used, while in the numerical simulations finite element analy[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 8 190--193
PL W artykule przedstawiono zaprojektowany i skonstruowany tensometr pierścieniowy. Jest on przeznaczony do pomiaru odkształceń poprzecznych betonowych kolumn wsporczych, w celu monitorowania ich stanu. Elektryczne uzwojenie oporowe tensometru jest starannie zahermetyzowane, przez co może on być zalewa[...]
EN This paper provides a description of a designed and constructed ring-shaped strain gauge. Such a gauge, intended for measuring transverse strain of a concrete supporting column, can be used for monitoring the state of the latter. The electric resistance element of the gauge is thoroughly sealed in a[...]
10
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Opisano czterozaciskowy (4T) układ mostka rezystancyjnego zasilanego niekonwencjonalnie z dwóch źródeł prądowych i o dwu wyjściach z obu jego przekątnych, nazwany mostkiem dwuprądowym (2J). Podano napięcia wyjściowe niezrównoważonego mostka jako funkcje rezystancji jego gałęzi lub ich przyrostów od [...]
EN A four-terminal (4T) bridge circuit unconventionally supplied by two current sources connected in parallel to opposite arms, named double current bridge (2J) is presented. It has two different outputs from both diagonals. The output voltages described as functions of arm resistances or their increme[...]
11
75%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule zaprezentowano oszacowania niepewności pomiarów tensometrycznymi rozetami trój czujnikowymi. Wykazano dlaczego rozety prostokątne bywają mniej wiarygodne od rozet typu "delta". Przedstawiono zalety skonstruowanych przez autorów rozet czteroczujnikowych. Rozeta czteroczujnikowa używana jes[...]
EN In the paper the estimation of uncertainty of strain gauge measurements by threegauge rosette is presented. It is stated why the rectangular rosettes are less reliable than the "delta" rosettes. The advantages of the rosette designed by the authors are shown. The fourgauge rosette is used for estima[...]
12
75%
Composites Theory and Practice
2018 R. 18, nr 2 82--87
PL Opisano przebieg i wyniki badań laminatu kompozytowego. Materiałem, z którego wykonano próbki, była żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym. Próbki do badań zostały przygotowane w technologii laminowania ręcznego. Włókna ułożone były jednokierunkowo, wzdłuż próbki. Wymiary zostały dobrane na p[...]
EN The article describes the course and results of research on a composite laminate. Specimens were made from glassreinforced epoxy resin using the hand lamination technique with the fibres arranged unidirectionally along the specimen. The dimensions were selected on the basis of DIN EN ISO 14125. Stra[...]
13
75%
Problemy Kolejnictwa
2017 Z. 177 45--50
PL W artykule przedstawiono wyniki badań naprężeń wewnętrznych w szynach oraz połączeniach szyn kolejowych, wykonanych metodą zgrzewania oraz spawania termitowego. W badaniach naprężeń zastosowano metodę niszczącą tensometryczną. Porównano zależności naprężeń w szynach oraz złączach szynowych wykonanyc[...]
EN The paper presents the results of internal stress tests in rails and rail joints, carried out applying the welding method and the termite welding. Stress tests were used as destroy strain gauges tests. The stress ratios in rails and rail joints made of R260 and R350HT were compared. The stress measu[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 1 286-293
PL W artykule przedstawiono metodę i sposób pomiarów tensometrycznych w modelu laboratoryjnym ściany wagonu kolejowego. Artykuł ten jest pierwszym etapem działań prowadzonych w celu potwierdzenia możliwości zastosowania materiałów kompozytowych jako materiałów do budowy zespołów i podzespołów wagonów t[...]
EN This article presents the method and way of measuring strain gauge in a laboratory model of a wall of a railway wagon. The article is the first step in the research leading to confirming the possibility of using composite materials as construction materials of assemblies and subassemblies of wagons.[...]
15
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 3 187--195
EN Purpose: Previous biomechanical studies have estimated the strains of bone and bone substitutes using strain gages. However, applying strain gages to biological samples can be difficult, and data collection is limited to a small area under the strain gage. The purpose of this study was to compare di[...]
16
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 1 141--149
EN Purpose: The number of primary total hip arthroplasties (THA) is steadily increasing. Over the last decade numerous so-called short stem hip arthroplasties were introduced on the market. The aim of these implants with a predominantly metaphyseal anchorage is to reduce stress shielding and thereby th[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Odkształcenie blachy elektrotechnicznej może być powodowane siłami magnetycznymi i magnetostrykcją. Ten pierwszy efekt może być obliczony analitycznie, drugi z nich musi być wyznaczany eksperymentalnie. Celem pracy jest prezentacja metody określania właściwości magnetostrykcyjnych blach przez pomiar[...]
EN The deformation of electrical steel due to its magnetisation is caused by magnetic forces (MF) and the magnetostriction effect (MS). The former can be calculated analytically, but the latter is given by a constitutive law and has to be determined experimentally. The aim of this paper is to present a[...]
18
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2018 R. 59, nr 4 86--93
PL Wysięgnik wielonaczyniowej koparki kołowej jest złożoną strukturą definiowaną przez technologię pracy koparki. W celu zmniejszenia stosunku waga/sztywność oraz występowania przenośnika taśmowego wysięgnik jest zaprojektowany jako konstrukcja kratownicowa. Jej elementy są poddawane silnym obciążeniom[...]
EN The boom of BWE is a very complex structure, dictated by its functions in operation of the excavator. In the simplest approach, it can be considered as an arm of an R-R robotic manipulator, having at distal extremity the working element, i.e. the bucket wheel, being fixed at proximal extremity by a [...]
19
51%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN This paper presents selected cases of inapplicability of theory based methods of determining critical loads in thin – walled, composite tubes. 8th layered composite tubes with square cross-section were being subjected to static compression and in order to register experimental data two measuring equ[...]
20
51%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2007 nr 4 56-58
PL Ekstensometry i tensometry są instrumentami wykorzystywanymi w próbnych obciążenaich statycznych, służącymi zarówno weryfikacji nośności pali jak i optymalizacji rozwiązań projektowych fundamentów głębokich. Te nowoczesne metody pozwalają niejednokrotnie na zaprojektowanie pali krótszych o nośności [...]
EN Ekstensometry i tensometry są instrumentami wykorzystywanymi w próbnych obciążeniach statycznych, służącymi zarówno weryfikacji nośności pali jak i optymalizacji rozwiązań projektowych fundamentów głębokich. Te nowoczesne metody pozwalają niejednokrotnie na zaprojektowanie pali krótszych o nośności [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last