Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stosowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2000 nr 4 [32] 26-26
PL Problematyka obrotu i stosowania wyrobów budowlanych została podzielona na trzy grupy tematyczne. W pierwszej przedstawiono zagadnienia prawne, następne zaś będą obejmowały : - stosowanie wyrobów - procedu ry dopuszczenia do stosowania w budownictwie; atestacja zgodności i znakowa nie wyrobów bu[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 7 50-50
3
100%
Drogownictwo
2003 nr 9 296-302
PL Celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia i mienia uczestników ruchu, jak również użytkowników terenów przyległych do drogi.
4
100%
Pneumatyka
2001 nr 3 44-45
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono konstrukcję elastycznego sprzęgła pneumatycznego i jego zalety, które wynikają z możliwości kształtowania charakterystyki przenoszenia obciążeń zmiennych cyklicznie. Część druga poświęcona jest możliwości zastosowania w takim sprzęgle układu autoregulacji, z[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 5 244-247
PL Przeanalizowano możliwości zbrojenia zginanych elementów drewnianych kompozytami włóknistymi. Omówiono możliwości i efekty sprężenia tego zbrojenia. Podano wyniki badań własnych. Stwierdzono, że zbrojenie konstrukcji drewnianych jest uzasadnione technicznie, ale wymaga szczegółowego uzasadnienia eko[...]
EN The possibility of using fibre composites for reinforcing of wooden members submitted to bending is analysed. The possibility and effectivity of prestressing such reinforcement is analysed.
6
100%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono zagadnienia stosowania cementów wiertniczych w świetle obecnych wymagań w tej dziedzinie. Rozważono różne kwestie podniesione w formie pytań. Omówiono klasy ISO cementów wiertniczych dając odpowiedzi na postawione pytania. Do specjalnych prac przy cementowaniu odwiertów coraz szerzej stosow[...]
EN Oilwell cement usage in relation to oilwell cementing practices is reviewed in the light of actual field requirements. The various issues are raised in the form of questions and then discussed. The ISO Classes of oilwell cements are considered with answers being given to the questions raised. Other [...]
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 6 313-316
PL Przedstawiono ogólną charakterystykę geosyntetyków oraz zalecenia dotyczące ich wyboru. Podano przykłady zastosowań.
EN The general features of geosynthetics and guidelines concerning their choice are formulated. Examples of application are given.
8
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Procesy z wykorzystaniem lasera jako źródła ciepła są coraz powszechniej stosowane w przemyśle motoryzacyjnym w kraju i na świecie. Z tego powodu szczegółowo zaprezentowano stosowaną w zakładzie Volkswagena w Poznaniu technologię lutowania laserowego dachu samochodu Caddy. Dokładnie omówiono i zilus[...]
EN The processes using laser as source of heat are more and more popular in motorisation industry both in Poland and around the world. Therefore, this research will thoroughly present the technique of soldering the roof of Caddy as it is used in Volkswagen Poznań. The devices and materials used in this[...]
9
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy podane są przykłady, w których stosowanie uogólnionych wzorów Biota - Savarta jest błędne.
EN In this paper author describes two examples where the generalized Biot - Savart formulae are not true.
10
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 9 103-105
11
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 4 8--10
12
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2010 nr 7 23--24
13
88%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 5 241-243
PL Podano podstawowe informacje dotyczące genezy i statusu Eurokodów. Omówiono etapy ich wdrażania, a także sprawę załączników krajowych przygotowywanych przez krajowe organizacje normalizacyjne.
EN The basic information concerning to the origin and status of Eurocodes is given. The phases of implementation and the questions concerning home enclosures prepared by domestic standarizing organizations have been described.
14
88%
Budownictwo i Prawo
15
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 4 15--17
16
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2010 nr 10 6--7
17
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Odnawialne i CO2 neutralne płynne paliwa – biopaliwa, takie jak: oleje roślinne, oleje palmowe, oleje kokosowe, słonecznikowe i rzepakowe są aktualnie wysoce doceniane zwłaszcza w krajach europejskich, jako źródła zielonej energii, do produkcji energii elektrycznej na lądzie i morzu. W artykule omów[...]
EN Renewable and CO2 – natural liquid fuels – biofuels such as vegetable oils, palm oils, coconut, sunflower and rape seed oils are today very appreciated in more and especially more European countries as the green energy sources for land and sea electrical power generation. The paper in the first part[...]
18
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 3 3-8
19
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 2 24-27
20
75%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 11 565-569
PL Podano rys historyczny oraz omówiono zakres obecnego stosowania w Polsce metody rulonowej do wykonawstwa zbiorników stalowych.
EN A historical outline and the discussion of current application of the roll method in the construction of steel tanks in Poland are presented.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last