Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 373
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wybranego przedsiębiorstwa oraz zobrazowano proces produkcyjny w celu scharakteryzowania procesów magazynowania. W wybranym przedsiębiorstwie istnieją magazyny, dzięki którym składowane są poszczególne materiały i wyroby, co sprawia iż są one istotnymi obiekt[...]
EN In this article, in order to characterize storage process the characteristic of particular enterprise and the production process in it is presented. In the chosen enterprise the magazine is important object in which particular materials and products are stored. The authors analyses the above- mentio[...]
2
100%
Logistyka
PL W poniższym artykule przedstawiono procesy magazynowe zachodzące w systemie stałych odpadów komunalnych. W pierwszej części przedstawione zostały definicje i pojęcia dotyczące magazynowania. Następnie ukazano funkcje i zadania magazynów w systemach stałych odpadów komunalnych.
EN The paper presents the storage processes which take place in the solid municipal waste system. The first part of article shows the definitions and conception of storage and warehousing. Then, the second part discusses functions and tasks of warehouses in the solid municipal waste system.
3
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN Within the frame of this paper the authors will summarise the operation of consignment stores. Because of the additional costs of operation of logistic processes by the aid of consignment stores, it is necessary to analyse the costs of establishment and operation of consignment stores form the point[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN This paper describes the design and manufacturing of a HTS magnet for superconducting energy storage system (SMES). The magnet consists of 7 double pancake coils made of 1610 m high strength Bi-2212 tape (American Superconductor). The winding was epoxy impregnated and cooled with Gifford McMahon cry[...]
5
100%
Logistyka
2000 nr 3 38-40
6
100%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Fuel contamination has been described. EBV quality prediction system - EQPS for automotive fuels in long term storage has been presented. For strategic storage a commercial 2 year time horizon is too costly and 5 to 10 years are target for, the later especially in underground salt caverns. Special q[...]
7
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł przedstawia podział i metody pomiarów realizowanych w składowaniu zbiornikowym i zautomatyzowanym transporcie materiałów ziarnistych. Omówiono stosowane sposoby automatycznego pomiaru poziomu materiałów sypkich znajdujących się w zbiornikach zamkniętych lub otwartych, sposoby pomiarów zapeł[...]
EN The paper presents general division and measurement methods which are applied in vessel storage and in automated transport of bulk materials. The paper shows the necessity and the essence of usage of measurement appliances while the changes of material levels in vessels and in flow bulk materials i[...]
8
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem pracy było określenie wpływu różnych warunków temperaturowych podczas przechowywania na barwę mleka sterylizowanego UHT. Surowcem do badań było mleko sterylizowane UHT o 2% zawartości tłuszczu wyprodukowane w warunkach przemysłowych. Barwę mleka oceniono instrumentalnie dokonując pomiaru jej s[...]
EN The objective of the study was the definition of different temperature conditions during storage on the color of UHT sterilized milk. Milk color was evaluated instrumentally by measuring three color components L*, a*, b* and calculating chroma value (C*) and color difference (?E). UHT milk with 2% o[...]
9
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem pracy było określenie wpływu czasu przechowywania na stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego i zapach pakowanych próżniowo mięśni nóg i piersi kaczek Mullard tuczonych przymusowo. Material do badań stanowiły mięśnie piersi i nóg 10-tygodniowych kaczorów tuczonych przymusowo przez 15 dni, p[...]
EN The aim of this research was to define the influence of storage time on microflora and smell of Mullard ducks' breasts and legs which were vacuum packed. The legs and breasts of 10 week old, force-fattened during 15 days drakes were the material for research. The total count of aerobic bacteria, pre[...]
10
100%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 4 124-125
PL W referacie omówiono niektóre z metod stosowanych do zabezpieczenia przed korozją zbiorników magazynowych na ropę naftową i produkty jej przerobu speł- niających wymagania określone w ustawie "Prawo ochrony środowiska".
EN Some protection methods used for crude oil and refinery product storage tanks, which meet the requirements of the "Environmental protection law", have been described in the paper.
11
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 103--109
EN Research of usefulness of fuels for long-term storage is an important research of products of special use (meant for stock keeping as national or military reserves). Important fact is that fuels after storage should be used according to their initial use so their phisico-chemical and exploratory pro[...]
12
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono warunki produkcji i długoletniego przechowywania środków bojowych oraz wynikające z nich zagrożenia odniesione w szczególności do trwałości chemicznej prochów i stałych homogenicznych paliw rakietowych. Scharakteryzowano system i metody badań dozorujących funkcjonujący w Sił[...]
EN Some technical characteristics of the manufacture process and the long term storing of ordnance are presented in the paper to show possible threats relating especially to the chemical stability of powders and rocket solid motor homogeneous propellants. The system and monitoring testing methods that [...]
13
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono sposób badania i oceny jakości zapłonników artyleryjskich po upływie okresu gwarancyjnego producenta.
EN The way of testing and evaluation of quality for artillery initiators after the expiration of the manufacturer’s warranty period is presented in the paper.
14
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN Pumping test are supposed to be one of the best ways of determining hydraulic parameters of examined aquifer. However, there are many other effects which control measured drawdown in a wellbore. One of the major effects is well clogging and well storage. Well clogging (also called skin effect (van E[...]
15
100%
Logistics and Transport
EN The first automated, high-bay, warehouses were introduced some 50 years ago. Since then, developments have continued at a rapid pace. Initially, automation was mainly focused on pallet warehouses with bulk storage facilities. A major reason was to increase the storage density, which could be achieve[...]
16
100%
Logistics and Transport
EN The article presents internal transport system and principles of transport organization, in order to indicate that the effectiveness of material flow management in a warehouse depends on the transport strategy used by a manufacturing plant. In the paper different means of transport enabling movement[...]
17
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule sformuowano zadanie sterowania zidentyfikowanego systemu gospodarowania zasobami. Jako kryterium efektywności działania systemu przyjęto ponoszone nakłady i poziom zasobów. Uwzględniono strukturę asortymentową i wiekową.
EN Main tasks of a system for the specific assets management is formulated in the paper and both the incurred investment and controlled assets levels are a criterion of system effectiveness. Also the assortment and storage time structures were considered.
18
88%
Research in Logistics & Production
EN The paper contributed describes potentials for enhancing energy efficiency in logistics. Modern logistics management is able to increase transport efficiency by means of innovative concepts. Measures for enhancing energy efficiency in logistics range from political governance to technical approaches[...]
19
88%
Journal of Ecological Engineering
EN The paper presents a survey of radioactive waste disposal technologies used worldwide in terms of their influence upon natural environment. Typical sources of radioactive waste from medicine and industry were presented. In addition, various types of radioactive waste, both liquid and solid, were des[...]
20
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN This paper describes the construction and materials of a HTS magnet for superconducting energy storage system (SMES). The 7 double pancake windings was made from 14 pieces about 100 m length made by Bi-2223 American Superconductor HTS Height Strength Stainless Steel Laminated Tape. The winding was e[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last