Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stops
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 4 97--104
EN The article presents ways and goals of categorization of railway stations and stops in the Czech railway network. The aim of this categorization is to classify railway stations (or stops) in the railway network according to a suite of entrance parameters (e.g. municipality population, transfer links[...]
DE Der Aufsatz stellt die Weisen und Ziele der Haltepunkts- und Stationskategorisierung auf dem Tschechischen Eisenbahnstreckennetz vor. Seine Absicht ist die Stationen (bzw. Haltepunkte) auf dem Streckennetz nach einem Set der Eingabeparametern (z. B. die Größe der anliegenden Gemeinde, Umsteigeverbin[...]
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 12 16--21
PL Tematyka artykułu dotyczy wiat przystankowych, będących integralnym elementem transportu zbiorowego w Polsce. Mając na uwadze obserwowane uszkodzenia i katastrofy tych obiektów, skupiono się na aspektach projektowych i wykonawczych związanych z ich realizacją i funkcjonowaniem w naszym kraju. Przeds[...]
EN Topics of the paper include issues related the bus shelters, which are an integral part of public transportation in Poland. Due to their failures and construction disasters, the design and construction issues related to the construction of such objects in our country are discussed. The basic design [...]
3
100%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 11 21--25
PL W artykule podjęto tematykę wiat przystankowych funkcjonujących w transporcie zbiorowym w Polsce. Omówiono zagadnienia prawne związane z ich realizacją oraz przedstawiono przykłady nowoczesnych obiektów, jakie w ostatnim okresie wykonano w naszym kraju. Podano podstawowe informacje na temat stosowan[...]
EN The bus shelters operating in public transport in Poland are the topic of the paper. The legal issues related to the construction and examples of modern objects, which recently have been built in our country are discussed. The basic information on the most commonly used types, forms, structure, mate[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 618--622
PL Praca dotyczy problematyki oceny znaczenia punktów przystankowych i ich roli w systemach miejskiego transportu publicznego. Przedstawiono ogólny opis punktów wymiany pasażerów i propozycję kryteriów służących do ich oceny. Opracowany model oceny może być użyteczny dla organów zajmujących się doborem[...]
EN The paper concerns the issue of assessing the significance of stops and their role in urban public transport systems. A general description of the stops and a proposal for the criteria for their evaluation have been described. The model can be useful for the authorities involved the selection of the[...]
5
84%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule poruszono niektóre zagadnienia związane z rolą transportu tramwajowego i autobusowego w obsłudze dojazdów pasażerów do wybranych stacji i przystanków na terenie Wrocławia. Omówiono przebieg tras środków komunikacji zbiorowej w otoczeniu stacji i lokalizację przystanków komunikacji miejski[...]
EN Several problems connected with the part of tram and bus transport in service of the journeys of passengers to selected stations and halts in the range of Wroclaw were touched in the paper. There was discussed the course of the routs of public communication means in the surroundings of the stations.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last