Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stop protetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2007 z. 1 39--44
PL Lokalizacja w organizmie ludzkim metali i ich stopów, może wiązać się z inicjacją zjawisk korozyjnych. W przypadku konieczności zastosowania różnych materiałów metalicznych, ich skład chemiczny powinien być zbliżony. Z uwagi na fakt, iż materiały metaliczne są poddawane przeróbce termicznej - odlewa[...]
EN The placing of metals and their alloys in the human body may initiate corrosion. If it is necessary to use various metallic materials, their chemical composition should be similar. Due to the fact that metallic materials undergo thermal processing (casting), the potentials generated between them can[...]
2
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 59--64
PL Implantacja w organizmie ludzkim materiałów metalicznych, w każdym przypadku obarczona jest wystąpieniem zjawisk korozyjnych. Dotyczy to również sytuacji, kiedy wprowadzony jest tylko jeden stop. Całość konstrukcji nie posiada jednakowego otoczenia, co wiąże się z wystąpieniem różnicy potencjałów. C[...]
EN The implantation of metallic materials into the human body always entails the risk of corrosion phenomena. This also refers to cases when only one alloy is introduced. The whole structure does not have the same surroundings, which is connected with the occurrence of potential differences. The purpos[...]
3
80%
Archives of Foundry Engineering
EN In the article we were studing the impact of the remelting on transformations in Co-Cr-Mo prosthetics alloy. The TDA curves were analyzed, the microstructure was examined, the analysis of the chemical composition and hardness using the Brinell method was made. It was found that the obtained microstr[...]
4
80%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 53--58
PL Od przeszło 3000 lat główną grupą materiałów, przeznaczonych do implantacji w organizmie ludzkim są metale i ich stopy. W ostatnim stuleciu najczęściej używana była i jest do dzisiaj implantacyjna stal austenityczna. W ostatnich 30 latach częściowo wyparły ją stopy niklu, kobaltu czy tytanu. Jedną z[...]
EN From 3000 years the majority of materials made for implantation in the human body are metals and alloys. In the last century the most commonly used was steel austenitic implantation. In the past 30 years, it was partly replaced by nickel alloys, cobalt alloys and titanium. One of the functions havin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last