Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterownik rozmyty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W artykule zaproponowano metodę wykorzystującą stategię ewolucyjną do wyznaczania warości parametrów sterownika rozmytego. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń rozwiązania zadania "parkowania ciężarówki" za pomocą sterownika rozmytego.
2
70%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł zawiera podstawowe wiadomości o projektowaniu sterownika rozmytego do sterownia obiektu sygnałami dyskretnymi. Pokazano kolejne etapy tworzenia bazy reguł, przebieg procesu przybliżonego wnioskowania i wyostrzania. Zwrócono uwagę na specyfikę systemu i ograniczenia w zastosowaniu.
EN The article describes basic information about design of a fuzzy logic driver to control objects with binary inputs. Successive stages of formation of the base of rules, the course of process of conclusion and defuzzification have been shown. Specificity of the system and its limitations have been po[...]
3
61%
Control and Cybernetics
EN Extraction of correct and precise rules from experts is a difficult problem. Moreover, even when the extracted rules are correct, all of them may not have equal importance to achieve the goal of the fuzzy system. Rule tuning is usually achieved through modification of membership functions. Effect of[...]
4
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono projekt cyfrowego układu scalonego CMOS realizującego sterownik rozmyty 2-go rzędu. Zaproponowana architektura układu umożliwia połączenie sekwencyjnego przetwarzania kolejnych reguł rozmytych z równoległym przetwarzaniem dla górnej i dolnej funkcji przynależności każdego zb[...]
EN This paper presents the design of a digital CMOS integrated circuit implementing a type-2 fuzzy logic controller. The proposed architecture is suitable for serial processing of fuzzy rules combined with parallel processing of upper and lower membership functions of type-2 fuzzy sets. The parameteriz[...]
5
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 9 62--67
PL W artykule przedstawiono mankamenty i problemy metrologiczne w pomiarach prądu i napięcia w układach pomiarowych składających się z kaskadowego połączenia wzmacniacza operacyjnego, filtru dolnoprzepustowego, przetwornika analogowo cyfrowego oraz mikroprocesorowego systemu zbierania danych. Autorzy p[...]
EN The paper presents shortcomings and metrological problems in the measurement of current and voltage in measurement systems consisting of a cascade connection of an operational amplifier, a low-pass filter, an analogue-digital converter and a microprocessor data acquisition system. The authors also g[...]
6
61%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 1 20--23
PL Artykuł jest kontynuacją badań nad możliwościami zastosowań systemów rozmytych oraz systemów rozmytych wyższych rzędów do sterowania filtrami powietrza. Artykuł prezentuje również autorskie implikacje rozmyte i wykorzystanie ich w interwałowym sterowniku rozmytym typu 2. Zmiennie wejściowe, którymi [...]
EN This article is a continuation of research on the possibilities of applications of fuzzy systems and fuzzy systems of higher order to control the air filters. The article presents the author’s fuzzy implications and use of them in the interval type 2 fuzzy controller. Variable inputs which are the c[...]
7
61%
Studia z Automatyki i Informatyki
2002 T. 27 123-135
PL W artykule podjęto próbę analizy możliwości wspomagania procesów ewolucji osobników w algorytmach genetycznych. Do wyznaczenia kierunków ewolucji wykorzystano sterownik rozmyty. Autorzy zaproponowali konstrukcję sterownika rozmytego, którego zadaniem jest ocena poszczególnych osobników populacji i m[...]
EN This paper is an attempt to analyze possibilities of aiding individual's evolution in genetic algorithms. A fuzzy controller has been used to determine evolution trends. The authors have proposed a fuzzy controller, which estimates particular population individuals, as well as modifies probability o[...]
8
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Foundry resistance furnaces are thermal devices with a relatively large time delay in their response to a change in power parameters. Commonly used in automation classical PID controllers do not meet the requirements of high-quality control. Developed in recent years, fuzzy control theory is increas[...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 268-269
PL W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera AVR Atmega128 przeznaczoną do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Przedstawiono wartości funkcji przynależności wejściowych oraz wyjściowych zmiennych lingwistycznych. W procesie wnioskowania wykorzystano me[...]
EN In the paper an implementation of dedicated fuzzy system in microcontroller circuit is presented. The system is used for steering of electric wheelchair for unable persons. Also the values of input and output linguistic variables are described. In the proposed system a technique of address generatio[...]
10
51%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2013 Vol. 23, no. 2 473--483
EN The paper presents the design and implementation of a digital rule-relational fuzzy logic controller. Classical and decomposed logical structures of fuzzy systems are discussed. The second allows a decrease in the hardware cost of the fuzzy system and in the computing time of the final result (fuzzy[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie fpga Spartan3 przeznaczoną do sterowania silnikami prądu stałego. Przedstawiono wartości funkcji przynależności wejściowych oraz wyjściowych zmiennych lingwistycznych. W procesie wnioskowania wykorzystano metodę generowania adresu a[...]
EN In this paper present implementation of dedicated fuzzy system in fpga circuit Spartan3, which is used for steering of electric dc motors. In this paper also present values of input and output linguistic variables. In the proposed system a technique of addressing is applied, which is implemented in [...]
12
41%
Journal of Power of Technologies
2018 Vol. 98, nr 1 106--120
EN This paper presents a modified chaotic gravitational search algorithm (CGSA) as a novel heuristic algorithm for coordinate design of fuzzy logic controller-based thyristor controlled series capacitor (FLC-TCSC) and power system stabilizers (PSSs) in multi-machine power system. The coordinate design [...]
13
41%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2017 Nr 2 55--68
PL W publikacji przedstawiono projekt sterownika rozmytego, którego zadaniem jest wykazanie zależności pomiędzy czynnikami stresogennymi, a stresem i zaangażowaniem w pracę studentów przed zbliżającym się terminem oddania pracy czy ważnym egzaminem. Opisywany projekt jest rozwiązaniem w pełni autorskim[...]
EN The publication describes a project of a fuzzy controller which demonstrates the relationship between stress factors and stress, commitment to student work before the deadline or an important exam. This project is an original solution made by the authors, the concept of which is to create a tool for[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last