Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie robotami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 462-473
PL W pracy opisano nową koncepcję sterowania kroczeniem dwunożnego, antropomorficznego robota typu DAR. Pomysł sterowania powstał na podstawie wzorca biologicznego, którym jest człowiek kroczący w polu grawitacyjnym Ziemi. Układ sterowania jest układem ciągłym w okresach impulsowania. Wektorem sterowan[...]
EN In this paper a new conception of control system for two-legged, anthropomorphic robot DAR type was described. Master of walking control robot DAR type was a man during two-legged locomotion in gravitational field of Earth. State equations of two-legged robot were elaborated. Input data for state eq[...]
2
88%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 14 13-20
PL Przedstawiono koncepcję wykorzystania sieci bezprzewodowej HIPERLAN w sterowaniu robotami mobilnymi, omówiono architekturę i warstwę fizyczną standardu; HIPERLAN zapewnia dostarczanie różnych rodzajów usług, w tym usług asynchronicznych i izochronicznych; rozważaniom poddany został algorytm prioryte[...]
EN An idea of using the HIPERLAN wireless network for controlling mobile robots. Architecture and physical layer of the standard. The HIPERLAN provides a variety of services including asynchronous ones and isochronous ones. EY-NPMA was considered. The standard gives a solution to the mobile robots usin[...]
3
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy zaprezentowano sposób budowy graficznego interfejsu sterowania gąsienicowym robotem inspekcyjnym. Pokazano przydatne narzędzia do budowy graficznych interfejsów sterujących. Napisana w języku C++ aplikacja posada możliwość bezprzewodowej kontroli istotnych parametrów robota oraz podłączonych[...]
EN Construction and operation of control applications require advanced development tools, stability, reliability and work in real time.The paper presents how to build graphical interfaces to control caterpillar inspection robot. Robot control interface written using Qt programming library. This program[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W trzeciej części artykułu poświęconego konstrukcji, sterowaniu oraz planowaniu ruchów trójpalczastego chwytaka, opisano sposób planowania chwytów dla tego chwytaka. Przedstawiono również wyniki wstępnych eksperymentów z tym chwytakiem.
EN The third part of the paper devoted to the construction, control and motion planning for a three fingered gripper, describes the method of planning grasps. Moreover, the results of experiments with grasping diverse objects using the designed multi-fingered gripper have been presented.
5
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pierwszej części artykułu poświęconego konstrukcji, sterowaniu oraz planowaniu ruchów trójpalczastego chwytaka, opisano jego budowę mechaniczną oraz układy elektroniczne sterujące silnikami powodującymi ruchy paliczków.
EN The first part of the paper devoted to the construction, control and motion planning for a three fingered gripper, describes its mechanical design and the electronics controlling the motors propelling the finger phalanges.
6
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W drugiej części artykułu poświęconego konstrukcji, sterowaniu oraz planowaniu ruchów trójpalczastego chwytaka, opisano ogólną strukturę układu sterowania oraz algorytmy sterowania ruchem paliczków (członów) chwytaka.
EN The second part of the paper devoted to the construction, control and motion planning for a three fingered gripper, describes the general structure of the control system and the algorithms for controlling the finger phalange motions.
7
51%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 220--225
PL W pracy zaproponowano model mobilnego robota kołowego wchodzącego w skład formacji. Wykorzystując strukturę hierarchiczną układu sterowania podano algorytm sterowania od punktu do punktu, dla którego udowodniono stabilność w sensie Lapunowa. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w sterowan[...]
EN The paper presents a model of a wheeled mobile robot as a part of a robot formation. Using a hierarchical control system structure, a point-to-point control algorithm was given, for which stability was proven in the sense of Lyapunov. The proposed algorithm can be implemented in the robot formatio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last