Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie elektrohydrauliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 183-188
PL W referacie omówiono problemy estymacji parametrów regulatora adaptacyjnego w układach sterowania elektrohydraulicznego. Zadnie to polegało na dostrojeniu odpowiedzi modelu do odpowiedzi rzeczywistego obiektu regulacji. Przedstawiono wybrane problemy dotyczące opracowania algorytmu regulacji adaptac[...]
EN In the paper problems of the estimation of parameters of the adaptive adjuster in electro-hydraulic servo systems were discussed. The task consisted of tuning the reply of the model up for the response of the real object of regulation. In the paper there were demonstrated problems concerning working[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 43-52
PL Referat dotyczy analizy sprawności elektrohydraulicznego układu sterowania. Rozpatrzono sprawność strukturalną i energetyczną hydraulicznego stanowiska badawczego do pozycjonowania cylindra sterowanego regulacyjnym zaworem proporcjonalnym. Wyprowadzono wzory na sprawność objętościową hydrauliczną me[...]
3
80%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule opisano zasadę budowy elektrohydraulicznego sterowania zmechanizowaną obudową ścianową oraz wyniki uzyskane w trakcie eksploatacji tego sterowania w kopalni "Murcki". Sterowanie elektrohydrauliczne obudową zmechanizowaną składa się ze sterownika elektronicznego, bloku rozdzielaczy elektro[...]
EN The article presents the principles of construction of the electro-hydraulic powered longwall support.s controlling and the results obtained during exploitation of this controller at "Murcki" mine. Controlling of the electro-hydraulic powered support consists of electronic controller, block of elect[...]
4
61%
Napędy i Sterowanie
2012 R. 14, nr 9 118--122
PL Próby ruchowe systemu sterowania elektrohydraulicznego DOH-Matic przeprowadzone w KWK „Ziemowit” miały na celu weryfikację przyjętych w systemie rozwiązań technicznych, ocenę oraz porównanie sterowania elektrohydraulicznego z hydraulicznym kompaktowym pilotowym sterowaniem obudową zmechanizowaną.
5
61%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 84--91
PL Rozwój w przemyśle wydobywczym determinowany jest koniecznością zwiększenia wydajności technik urabiania przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dalszą poprawę tych wskaźników osiąg­nąć można poprzez wdrażanie nowoczesnych konstrukcji maszyn umożliwiających automatyzację procesów wydob[...]
6
61%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 5 275--282
PL W artykule przedstawiono system elektrohydraulicznego sterowania sekcjami obudowy zmechanizowanej DOH-matic, zaprojektowany i produkowany przez firmy „Elsta” Sp. z o.o. oraz Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o., stanowiący jeden z kluczowych elementów zautomatyzowanego kompleksu ścianowego. Przedstawio[...]
EN This paper presents a DOH-matic system for electrohydraulic controlling of powered support` sections, designed and manufactured by the company „Elsta" Ltd Co. and Hydraulics Centre DOH Ltd Co., which is one of the key elements of an automated longwall system. The hardware and software capabilities o[...]
7
51%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie programów wspomagających proces projektowania układów hydraulicznych. Przedstawiono proces projektowania układu hydraulicznego zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej kompleksu ścianowego, doboru parametrów urządzeń zasilających w ciecz roboczą [...]
8
51%
Napędy i Sterowanie
PL Sterowanie układami roboczymi maszyn dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego od lat w istotny sposób było oparte na elektrohydraulicznych elementach i podzespołach wytwarzanych w firmie PONAR Wadowice. Jednak dopiero prowadzone w ostatnich latach szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe oraz wyją[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last