Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie adaptacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Control and Cybernetics
EN The adaptive control problem for a jump linear system with quadratic cost functional on infinite time interval is solved in this paper. It is assumed that the coefficients of the state equation are unknown but a compact set that contains the parameters is known. A diminishing excitation accompanies [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono badania związane z zastosowaniem adaptacyjnej struktury sterowania typu MRAS z neuronowo-rozmytym regulatorem prędkości do układu dwumasowego z połączeniem sprężystym o zmiennym momencie bezwładności. Badania obejmują parametryzację regulatorów prędkości w przypadku obiektu o z[...]
EN In the paper issues related to the application of the adaptive control structure with a neuro-fuzzy controllers with different parameters are presented. After a short introduction the mathematical model of plant is described. Then the MRAS structure with neuro-fuzy controller is introduced. Next the[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem układu napędowego z połączeniem sprężystym. Omówiono adaptacyjną strukturę sterowania pośredniego z regulatorem predykcyjnym (MPC). Algorytm sterowania na podstawie estymowanej, przez nieliniowy filtr Kalmana, mechanicznej stałej maszyny robo[...]
EN In the paper the adaptive model predictive control structure is proposed. The adaptation mechanism, on the basis on the estimated by nonlinear Kalman filter value of the mechanical time constant of the load machine retune the control structure parameters (internal model in MPC algorithm). In order t[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono badania neuronowo-rozmtych reglatorów prędkości układu napędowego pracujących w adaptacyjnej strukturze sterowania. Celem badań było określenie metody doboru parametrów funkcji konkluzji regulatorów TSK pozwalających zachować odporność struktury sterowania na zmiany parametrów [...]
EN In the paper issues related to the application of the adaptive control structure with a neuro-fuzzy TSK controllers with different parameters are presented. After a short introduction the mathematical model of plant and the structure of TSK neuro-fuzzy controller is featured. For identification TSK [...]
5
100%
Studia z Automatyki i Informatyki
2009 T. 34 21-35
PL W artykule poruszono zagadnienie odporności sterowania adaptacyjnego na przykładzie regulacji według prawa sterowania z lokowaniem biegunów, w obecności niedopasowania modelu obiektu do obiektu. Po pierwsze pokazano jak działa układ adaptacyjnej regulacji z dyskretnym regulatorem i ciągłym obiektem [...]
EN The paper considers robustness aspects of adaptive control in application to sampled-data systems with pole-placement controller subject to plant-model mismatch, in the sense of mistuning of model parameters to appropriate ones. Firstly, the adaptive sampled-data controller has been introduced and c[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 317-330
PL Analizowano problemy modelowania matematycznego i sterowania położeniem oraz synchronizacją przemieszczeń dwóch siłowników układu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym. Przedstawiono nieliniowy i liniowy model matematyczny układu elektrohydraulicznego. Do identyfikacji parametrycznej model[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono koncepcję i sposób realizacji adaptacyjnego systemu sterowania osprzętem koparki hydraulicznej. Przyjęto system sterowania ze zmienną wiodącą w postaci wektora długości siłowników osprzętu. Przedstawiono sposób realizacji sterowania oraz zbudowany system sterowania adaptacy[...]
EN In the paper the concept and the way of realisation of adaptive control system of the hydraulic excavator attachment was introduced. The control system with gain scheduling on the ground of attachment hydraulic cylinders longitude vecto was assumed. The way of control realisation was submitted and t[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono zagadnienia związane z wprowadzeniem inteligentnych systemów sterowania i nadzorowania procesu szlifowania kłowego wałków. Przedstawiono założenia do budowy takiego systemu przyjęte w Instytucie Obrabiarek i TBM PŁ oraz schemat jego struktury. Zaprezentowano zastosowane rozwiąza[...]
EN The paper presents an idea of intelligent control and supervision systems for cylindrical grinding process. First recommendations and requirements for such systems are described. Next, the system which is built in I0 in TBM PŁ is presented: the hardware setup used in the system is described as well [...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2015 Vol. 71, nr 35 109--117
PL W pracy zaprezentowano zagadnienie adaptacyjnego sterowania rozmytego bazującego na zbiorach typu drugiego. Badania przeprowadzono dla zakresu prędkości niskich. W części mechanicznej napędu uwzględniono model układu dwumasowego, nieliniowe charakterystyki tarcia i sprzęgła.
EN The paper presents the problem of adaptive fuzzy control based on sets of the second type. The study was conducted for the low speed range. In the mechanical drive system model includes dual mass and nonlinear characteristics of friction and coupling.
10
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2014 Vol. 70, nr 34 260--270
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem adaptacyjnego sterowania rozmytego w układzie napędowym z tarciem mechanicznym. Po krótkim wstępie przedstawiono spotykane w literaturze modele tarcia. Omówiono ich cechy charakterystyczne. Kolejno zaprezentowano adaptacyjną strukturę ste[...]
EN In the paper the issues relating to the application of the adaptive fuzzy control for the drive system with mechanical friction are presented. After short introduction the existing models of the mechanical friction are described. Then adaptive control structure with reference model is presented. The[...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2015 nr 37 183--194
PL Syntezę regulatorów klasycznych przeprowadza się na podstawie znajomości parametrów modelu obiektu regulacji. Jednak wyznaczenie tych parametrów nie zawsze jest możliwe lub jest niezwykle trudne, zwłaszcza gdy zmieniają się one w trakcie okresu eksploatacji. W takim przypadku wykorzystuje się bardzi[...]
12
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przeprowadzony został przegląd rozwiązań systemów sterowania mechanizmami ruchu suwnic, których celem jest pozycjonowanie ładunku oraz tłumienie jego wychyleń w stanach nieustalonych pracy tych urządzeń. Przedstawiono zarówno wybrane znane aplikacje stosowane w praktyce przemysłowej, jak [...]
EN The paper presents a survey of proposed in the scientific works, as well as applications implemented in industrial practice, solutions of anti-sway crane control systems. The example of an adaptive crane control system, based on indirect adaptive pole placement (IAPP) method and neuro-fuzzy crane dy[...]
13
75%
Silniki Spalinowe
PL Sposób zasilania w tlen strony katodowej ogniwa paliwowego istotnie wpływa na jego żywotność i efektywność wykorzystania energii chemicznej wodoru. Ogniwo paliwowe jest obiektem stochastycznym. W artykule opisano sterowanie powietrzem zasilającym ogniwo w celu określenia i stabilizacji pracy systemu[...]
EN Supply method of the fuel cell cathode side significantly affects the durability and efficiency of the hydrogen energy conversion. A fuel cell is a stochastic object. The paper presents air flow control of the PEM fuel cell in order to find and hold the maximum value of the net power produced by the[...]
14
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 476-480
PL W pracy przedstawiono model wirtualnego układu napędowego pojazdu kołowego z adaptacyjnym algorytmem sterowania pracą jednostek napędowych: silnika spalinowego oraz elektrycznego. W pracy wyszczególniono też algorytm sterowania jednostką spalinową jako źródłem energii pierwotnej w spalinowo-elektryc[...]
EN The paper presents a virtual model of a Wheeler vehicle propulsion system with an adaptive algorithm of engines: ICE and electric motor. This paper details the algorithm ICE unit as a source of primary energy in the propulsion system, and used the synergy of energy.
15
75%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 6 17-23
PL W artykule przedstawiono modele obiektów wykorzystywane w syntezie układów regulacji położeń siłowników, w systemie sterowania ruchami roboczymi osprzętu jednonaczyniowej koparki hydraulicznej oraz procedury identyfikacji ich parametrów. Dla poszczególnych napędów przyjęto je jako funkcjonalne model[...]
EN Models of the regulation objects, used in the synthesis of the hydraulic actuators positioning adjustment system which is the part of the control system of the single bucket excavator fixtures, were presented in the paper. There were also presented procedures for identification of their parameters. [...]
16
75%
Napędy i Sterowanie
2012 R. 14, nr 3 112-118
PL W artykule zaproponowano sterowanie wykorzystujące adaptacyjny algorytm wstecznego całkowania wraz z nieciągłym, rozmytym modelowaniem siły oporu ruchu. Omówiono sposób pozyskania danych uczących i strojenia modelu rozmytego oraz przeprowadzono badania eksperymentalne mające na celu pokazanie skutec[...]
EN This paper presents the application of fuzzy, discontinuous model of disturbance force in adaptive backstepping algorithm. The methodology of collecting learning data and tuning algorithm for fuzzy model was described. Practical experiments show benefits of using proposed method for position control[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaproponowano wykorzystanie nieciągłego, rozmytego modelu sił oporu wraz z adaptacyjnym algorytmem wstecznego całkowania. Omówiono sposób pozyskania danych uczących i strojenia modelu oraz przeprowadzono badania eksperymentalne mające na celu pokazanie skuteczności zaproponowanego rozwiąz[...]
EN This paper describes the application of discontinuous, fuzzy model of disturbance force in adaptive backstepping algorithm. Practical experiments show benefits of using proposed method for position control in linear motor drive with variable ballast.
18
75%
Control and Cybernetics
EN In this paper is considered the problem how to achieve a specific dynamic behavior of robot end-point from the aspect of impedance control and actuation redundancy. The target impedance is analytically formulated. Due to its complexity, analytical formulation is not suitable for real-time applicatio[...]
19
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem adaptacyjnej struktury sterowania typu MRAS w układzie napędowym o zmiennym momencie bezwładności. Jako regulator prędkości wykorzystano sieć neuronowo-rozmytą opartą na przedziałowych zbiorach rozmytych typu-2. Po krótkim wprowadzeniu omówi[...]
EN In the paper issues related to the application of the adaptive control structure with a neuro-fuzzy controller based on the 2nd -type fuzzy sets to the drive system with a changeable moment of inertia are presented. After a short introduction the adaptive control structure based on the MRAS concept [...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 3 171-173
PL Celem pracy jest przedstawienie koncepcji algorytmu Snap To Grid (STG), usytuowanego w najwyższej warstwie hierarchicznego systemu sterowania. Niniejszy algorytm został wykorzystany do optymalizacji punktu pracy systemu sterowania zespołem krajalnic buraczanych. Podjęto dyskusję związaną z optymaliz[...]
EN This work is intended to give a view on alternative algorithm Snap To Grid (STG) that constitutes the top layer of hierarchical control system. This algorithm was used for beet-slicers points of work optimization. Some features of the system were presented and general steady-state optimization appro[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last