Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie PWM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2015 nr 6 40--42
PL W ostatnich latach jako alternatywa dla sterowania ciągłego, z wykorzystaniem standardowych sygnałów automatyki (napięciowych lub prądowych), wprowadzane są sterowania wykorzystujące modulację szerokości impulsu (PWM – Pulse Width Modulation). Choć jest ona często traktowana jako odpowiednik regulac[...]
EN In recent years, as an alternative to continuous control with use of standard analog automation signals (voltage or current), the Pulse Width Modulation (PWM) control were introduced. Although, it is often considered as the equivalent of a continuous control, in practice this continuous control stra[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 298-300
PL Liczba zastosowań LED w technice świetlnej stale rośnie. Coraz częściej użytkownikowi zależy na funkcji regulacji strumienia świetlnego emitowanego przez oprawę LED. Wymusza to stosowanie odpowiednich układów sterowania. Artykuł porównuje wybrane cechy dwóch metod: popularnej modulacji PWM oraz ster[...]
EN The number of LED devices in lighting steady increases. More often, the user looks for lighting devices integrated with dimming functions. It causes the usage of the appropriate control circuits, built-in the lighting device. The article compares two control methods: popular PWM control and constant[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 537-543
PL W artykule omówiono możliwe metody regulacji prędkości silnika elektrycznego w samochodzie elektrycznym. Przedstawiono stosowane rozwiązania oraz możliwe metody poprawy regulacyjności silnika. Przedstawiono metody sterowania prędkością w silnikach o działaniu ciągłym i dyskretnym.
EN The article discusses possible methods of speed control electric motor in electric car. Describes the applicable solutions and possible methods to improve the controllability of the motor. Continuous and discrete methods of speed control of motors has been presented.
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Liczba zastosowań diod LED w technice świetlnej stale rośnie. Coraz częściej użytkownikowi zależy na funkcji regulacji strumienia świetlnego emitowanego przez oprawę LED. Wymusza to stosowanie odpowiednich układów sterowania. Artykuł porównuje wybrane cechy dwóch metod: popularnej modulacji PWM oraz[...]
EN The number of LED devices in lighting steady increases. More often, the user looks for lighting devices integrated with dimming functions. It causes the usage of the appropriate control circuits, built-in the lighting device. The article compares two control methods: popular PWM control and constant[...]
5
63%
Pojazdy Szynowe
2011 Nr 3 95-100
PL Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego jest parametrem decydującym o stopniu przenoszenia się zakłóceń elektrycznych z sieci jezdnej do obwodu powrotnego. W celu ograniczenia wpływu tych zakłóceń na obwody torowe, parametr ten powinien być utrzymany na odpowiednio wysokim poziomie. N[...]
EN The input impedance of an electric traction vehicle determines level of electric disturbances propagation from a catenary to a return circuit. This parameter should be kept at appropriate level to decrease the influence of disturbances - current harmonics on track circuits. Computer simulation is a [...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 162-165
PL Diody POWER RGB LED jako źródła światła są coraz chętniej stosowane tam, gdzie wymagana jest regulacja barwy emitowanego światła. Dostępność trzech niezależnie sterowanych diod składowych R, G i B daje duże możliwości użytkowe. Artykuł przedstawia wyniki badań nad sterowalnością tych diod przy użyci[...]
EN POWER RGB LEDs working as lighting devices are more often used in applications demanding the control of emitting light. The accessibility of three independently driving component LEDs R, G and B gives a great application possibilities. The article presents the results of tests on PWM controllability[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 294--296
PL Wiele współczesnych zastosowań oświetleniowych lamp LED wykorzystuje specjalizowane sterowniki do uzyskiwania pożądanej jasności ich świecenia, stałej lub zmiennej w czasie. Właściwości LED umożliwiają regulacją ich strumienia świetlnego w układzie otwartym. Upraszcza to konstrukcję różnych obwodów [...]
EN In many contemporary LED lamp applications specialized controllers can stabilize the luminous flux of LED lamp at ordered level or change its value according to the selected algorithm. The properties of LED devices allow to control the luminous flux in open loop system. That simplified control techn[...]
8
63%
Mechanik
2014 R. 87, nr 2 73--78
PL Przedstawiono napędy prądu stałego stosowane w maszynach i urządzeniach technologicznych. Omówiono budowę i zasadę działania napędów z komutatorem mechanicznym (ze szczotkami) i elektronicznym (bezszczotkowe). Przedstawiono najważniejsze cechy eksploatacyjne układów napędowych prądu stałego. Ocenion[...]
EN DC drives are shown on machinery and process equipment. The construction and operation of a mechanical commutator motors (with brushes) and electronics (brushless). The paper presents the main features of supplies DC power circuits. Rated operational characteristics of the five most important drives[...]
9
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 255 213-224
PL Możliwość regulacji jasności źródła światła jest mile widzianą cechą użytkową. Ponieważ wydajność diod LED zależy od szeregu czynników, uzyskanie precyzyjnej regulacji ich strumienia świetlnego wymaga złożonych układów ze sprzężeniem zwrotnym. Jest to jednak rozwiązanie wyraźnie podnoszące koszt sto[...]
EN Many contemporary LED lamp applications offer the possibility of brightness control. Specialized controllers have to stabilize the luminance flux of LED the lamp at ordered level or change its value according to the selected algorithm. The classical controller uses the feedback to compare current va[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2004 z. 26 [214] 115-122
PL Rozważono współpracę przetwornicy częstotliwości opartej na falowniku napięcia z indukcyjnym układem grzejnym. W analizie tej uwzględniono zmianę parametrów obciążenia spowodowaną różniącymi się właściwościami elektromagnetycznymi nagrzewanego wsadu magnetycznego i niemagnetycznego. Podano porównawc[...]
EN The mating of frequency converters, based on voltage source inverter with the induction heating system was considered. In the analysis the change of load parameters, due to different electromagnetic properties of the heated magnetic and non-magnetic charges were taken into consideration. The compara[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last