Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stepper motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Coraz popularniejsze napędy Ezi-SERVO to seria innowacyjnych serwonapędów z silnikiem krokowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i mając na uwadze ich stale rosnące zainteresowanie, firma Fastech, producent napędów, poszerzyła paletę silników do rozmiaru 86, a co za tym idzie, zwiększyła do[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Silniki krokowe w sposób zadowalający wykonują zadania pozycjonowania urządzeń pomiarowych, pod warunkiem właściwego zarządzania ruchem. Firma WObit wraz z silnikami krokowymi, stopniami mocy, układami sterującymi i czujnikami dostarcza technikę liniową i narzędzia do szybkiego projektowania złożony[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
PL Małe napędy z silnikami krokowymi, pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie, potrafią wyeliminować droższe napędy w warunkach przemysłowych nie tylko w urządzeniach technologicznych, ale i pomiarowych. Firma WObit ze swoją obszerną ofertą silników krokowych i produkowanych w Poznaniu sterowników ora[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 5 125-126
PL W artykule przedstawiono analizę zjawisk występujących w dwójniku RC w chwili wyłączenia pasma silnika skokowego.
EN The article presents the analysis of some phenomena occurring in RC snubber circuits when stepper motor winding is switched off.
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2001 z. 116 155-159
PL W pracy przedstawiono metodę wykrywania utraty skoku w silnikach skokowych typu pazurowego opartą na analizie przebiegu prądu w pasmach fazowych. Wykazano, że metoda ta jest skuteczna tylko przy zasilaniu silnika napięciem o stałej wartości i nie może być zastosowana przy ograniczaniu prądu fazowego[...]
EN In line with the tremendous rise in automation in all fields of industry, drives for placing and positioning tasks are increasingly demanded. Electrical small drives such as servo and stepping motors are inserted and used to an ever larger extent. Stepping drives work in an open-loop system, i.e. th[...]
6
100%
Measurement Automation Monitoring
EN This article presents the construction, control system and automated control system software for a cinema tapes scanning system.The control interface and software have been developed at the Department of Automation and Robotics of Maritime University of Szczecin, with participation of an experienced[...]
7
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN This paper presents the design and the electromagnetic field simulation of axial-flux permanentmagnet stepper motor with the disc type rotor. The stepper motor with disc type permanent magnet rotor shows the advantages of higher torque at high speed, low moment of inertia, high torque to weight rati[...]
8
88%
Archives of Electrical Engineering
EN The study of the subdivision driving technology of a stepper motor and two types of typical acceleration and deceleration curves aims at optimizing the open-loop control performance of the stepper motor. The simulation model of a two-phase hybrid stepper motor open-loop control system is set up base[...]
9
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 2 138-141
PL W artykule przedstawiono unipolarny układ zasilania umożliwiający rozszerzenie zakresu prędkości silników reluktancyjnych. Badano wpływ zastosowania nowego układu na uzyskiwane wartości prądów w czasie zasilania cewek, oraz na czas zaniku prądu po wyłączeniu zasilania. Obliczenia wykonano dla izolow[...]
EN The paper presents the influence of a modified supply system on current waveforms in inductive-resistive loads. Modification of a supply system dedicated for reluctance stepper and switched reluctance motor based drives was investigated. The modification influence on current values obtained during t[...]
10
75%
Archives of Electrical Engineering
EN This research presents a method of modeling and numerical simulation of a reluctance stepper motor using reduced finite-element time-stepping technique. In presented model, the circuit equations are reduced to non-stationary differential equations, i.e. the inductance mapping technique is used to fi[...]
11
75%
Logistyka
PL W pracy opisano sposoby diagnostyki silników skokowych stosowanych w pojazdach samochodowych. Omówiono typy silników i algorytmów sterowania. Dokonano oceny sposobu sterowania silnikami skokowymi w pojazdach samochodowych. Opisano możliwe sposoby sterowania tymi silnikami.
EN This paper describes the diagnostic methods of stepper motors used in vehicles. Discusses the types of motors and control algorithms. Assessed ways to control the stepper motors in vehicles. Describes the possible ways to control these motors.
12
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 5(93) 149-154
EN The brushless machine with axial flux and permanent magnets (AFPM), also called the disc-type machine, is an interesting alternative to its cylindrical radial flux counterpart due to the disk shape, compact construction and high torque density. AFPM disk motors are particularly suitable for electric[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 3 150-151
PL Silniki skokowe są jednymi z najczęściej stosowanych napędów w automatyce. Umożliwiają zadawanie położenia kątowego i wykonywanie ruchu obrotowego wirnika (rotora) ze średnią prędkością zmienianą dowolnie w bardzo szerokim zakresie. Silniki te uzyskują prędkości obrotowe od zera, nawet do kilku tysi[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 4 210-213
PL W pracy przedstawiono metodę modelowania i symulowania reluktancyjnego silnika krokowego przy pomocy elementów skończonych. W analizie modelu uwzględniono równania magnetostatyczne sprzężone z równaniami ruchu. Problem nieliniowości został rozwiązany za pomocą metody Newtona - Raphsona z aproksymacj[...]
EN In this paper a method of modeling and numerical simulation of the variable reluctance stepper motor using the time stepping finite element technique is presented. In analyzed model the magnetostatic field partial differential equations are coupled with rotor motion equation and solved simultaneousl[...]
15
75%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 4 209-217
PL W artykule przedstawiono metodę oraz rezultaty badań dokładności pozycjonowania napędów liniowych, zastosowanych w precyzyjnym stoliku X-Y. Ocena przeprowadzona na podstawie wyników badań okteśla rzeczywistą dokładność pozycjonowania stolika. Stolik X-Y został skonstruowany w Instytucie Technologii [...]
EN The paper presents results of investigations concerning positioning accuracy of linear drives used in the precise X-Y table. The carried out assessment determines real, positioning accuracy. The X-Y table has been constructed in the Institute for Technology and implemented in the Automated Monitorin[...]
16
75%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 2 91-100
PL W artykule zaprezentowano modelowe rozwiązania napędów precyzyjnych jako systemów mechatronicznych. Omówiono ogólną strukturę systemu mechatronicznego. Zaprezentowano napędy precyzyjne zastosowane w: systemie pozycjonowania zwierciadła w głowicy pomiarowej ekstensometru laserowego oraz w systemie do[...]
EN The model mechatronics systems of precision drives are presented in the article. A typical structure of mechatronics system is described. The precision drives of the mirror positioning system and of the liquid dosing system are presented. The selected technical parameters of the developed drives are[...]
17
75%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Aparat Marshall’a jest jednym z podstawowych urządzeń badawczych użytkowanych przez laboratoria wytwórni mas bitumicznych i przedsiębiorstw budowy dróg. Wyposażenie pewnej wersji konstrukcyjnej aparatu w elektroniczny system pomiarowo-sterujący sprawiło, że przeprowadzenie testu wykonywanego przy je[...]
EN The Marshall apparatus is a test device widely used in laboratories of bituminous mass manufacturers and road construction companies. One version of the apparatus equipped with an electronic measurement and control system makes the testing procedures (determining the stability and deformations of bi[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 3 6911--6920
PL W pracy przedstawiono projekt układu sterowania silnikiem skokowym przy wykorzystaniu karty pomiarowo-sterującej. Przedstawiono schemat układu elektronicznego członu wykonawczego i układu zabezpieczającego przed pojawieniem się błędnie ustawionych bitów sterujących. Uniwersalność układu elektroniczn[...]
EN This paper presents the design of the stepper motor control using measurement and control card. Diagram of the electronic actuator with safety system before the appearance of incorrectly set control bits is shown. The versatility of the electronic system allows you to apply it to any two- or three-p[...]
19
75%
Napędy i Sterowanie
PL Producent serwonapędów – firma ESTUN – w ostatnim roku dokonał uzupełnienia oferty i rozwinął flagowy produkt, jakim jest serwonapęd serii PRONET. Pojawiła się opcja zasilania 100 V AC, usprawniono napęd pod względem komunikacji – aktualnie użytkownicy mają możliwość zamówienia napędu z wbudowanym p[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1362--1365
PL W artykule omówiony został sposób pomiaru i rejestracji chwilowego położenia zaworu EGR napędzanego silnikiem krokowym. Sposób ten może być wykorzystany zarówno w badaniach naukowych nad rozwojem systemów sterowania silnikiem spalinowym jak i w procesie dydaktycznym. Polega on na stałej obserwacji n[...]
EN The article shows the technique of measurement and registration of temporary position of EGR valve powered by stepper motor. This method can be used in both scientific research on the development of systems of internal combustion engine control and in didactical process. It consists in constant obse[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last