Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steering system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 99 51-58
PL W artykule przedstawiono ogólną strukturę i opisano poszczególne elementy systemu sterującego kalibratora. Przedstawiono ogólną zasadę przechowywania danych z wzorcowania. W ostatniej części omówiono sposób realizacji komunikacji pomiędzy procesorami w systemie sterującym.
EN A general structure of the embedded system of a low-frequency ac/dc voltage calibrator is presented in this paper. The inguard and outguard systems are described and the method of storing of the calibration constants and internal system communication is presented.
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 4 16-19
PL Opisano przegubowe układy skrętu stosowane w maszynach samobieżnych, zwracając uwagę na ich funkcje. Przedstawiono układy skrętu o zmiennym wzmocnieniu i wskazano na zalety tych rozwiązań. Wskazano na kierunki rozwoju nowych konstrukcji, w kontekście nowoczesnych technologii informatycznych i automa[...]
EN The paper analyzes the steering systems solutions of articulated machines applied by manufacturers. Advantages of arrangements with variable hydraulic gain have been pointed. The new demand for hydraulic steering system is cooperation with electronic and implementation of informatics systems.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Modelowanie i symulacja dynamiki układów kierowniczych obejmują wiele specyficznych i trudnych zagadnień teoretycznych. W referacie dokonano przeglądu najważniejszych problemów syntezy modelu mechanizmu kierowniczego jako nieliniowego (luz i tarcie) obiektu MBS i stanowiącego fragment struktury dyna[...]
EN Modelling and simulation of car steering system dynamics comprise specific difficult theoretical problems. The paper presents a survey of some important problems of synthesis of steering mechanism treated as a non-linear (freeplay, friction) object MBS - a part of dynamical structure of vehicle. Als[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 279-288
PL Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań zębatkowej przekładni kierowniczej wyposażonej w elektrohydrauliczne urządzenie wspomagające zmieniające wartość momentu na kole kierownicy zależnie od prędkości jazdy samochodu
EN The paper includes results of investigation on rack steering gear with electrohydraulic power assistance system which changes the value of the torque on steering wheel according to the vehicle speed.
5
88%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 2 29--31
PL Stworzenie systemu sterowania maszyny do badań okien i drzwi do zamontowania w pojazdach szynowych jest jednym z elementów mających na celu rozpoczęcie badań okien i drzwi pociągów podróżujących z większymi prędkościami. Sam system sterowania jest podzielony na dwa współpracujące z sobą inne systemy[...]
EN Creation of steering system for testing machine for windows and doors mounted in rail vehicles is one of elements with the aim to start testing of windows and doors for high speed trains. The steering system is divided in two cooperating systems that are on whole unit. Subordinate systems are the sy[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 277-284
PL W referacie dokonano porównania w oparciu o analizę widmową działania hydrostatycznego układu skrętu przegubowego pojazdu kołowego pracującego w systemie L-S z innymi stosowanymi rozwiązaniami.
EN This paper contains the omparison with spectral analysis of load-sensing steering system operation in articulated wheel vehicle with another hydraulic steering systems.
7
88%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 3/103 115--122
PL Mechatroniczne układy sterowania (steer-by-wire) stają się coraz popularniejszą alternatywą dla układów konwencjonalnych. Głównym celem projektu było zaprojektowanie mechatronicznego układu sterowania do pojazdu "Bytel" wykonanego na Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn wydziału Mechaniczno Technol[...]
EN Mechatronic control (steer-by-wire) solutions are becoming more and more popular in comparison with conventional mechanisms. The main goal of the project was to propose steer-by-wire control for "Bytel' car manufactured on Institute of Fundamentals of Machinery Design on Faculty of Mechanical Engine[...]
8
75%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 237--244
EN The paper presents the assumptions made and solutions used in a newly designed low-bed semi-trailer for the transportation of heavy and oversized loads, especially heavy self-propelled road machinery. During the design phase, special attention was paid to the versatility of the semi-trailer. The sem[...]
9
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 2 86--92
PL W artykule przedstawiono rozwój, realizację oraz system sterowania dla autonomicznego robota transportowego, mający główne zastosowanie w branży logistycznej. Unikalną jego cechą jest innowacyjny, opatentowany „system kierowniczy". Sterowanie to bazuje na różnicy momentów obrotowych pomiędzy poszcze[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono pewną metodę analizy dynamiki (w zakresie rozwiązywania tzw. prostego zadania dynamiki) układu wieloczłonowego będącego modelem fizycznym układu kierowniczego samochodów osobowych z zawieszeniem typu McPherson. W przyjętym modelu poszczególne człony traktowane są jako ciała szt[...]
EN The objective of this paper is to present a method of dynamic analysis of steering system of passenger cars with McPherson suspension. The links of the system are modeled as rigid bodies. The geometry of the system is described by using homogenous transformations and joint coordinates. Equations of [...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań stanowiskowych momentów sił tarcia w przegubach stosowanych w układach kierowniczych samochodów osobowych. Obciążenia i prędkości względnego ruchu elementów przegubów, badanych na specjalnym stanowisku pomiarowym, dostosowano odpowiednio do rzeczywistych[...]
EN Measurements are made on the special test rig prepared to satisfy the real working conditions of the car steering system. The results of experimental study show how the friction torques in the spherical joints are varied with loads and angular velocities. In particular velocity has a small influence[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Niniejsze opracowani zawiera wyniki badań drogowych zębatkowej przekładni kierowniczej wyposażonej w elektryczny mechanizm wspomagający zmieniający wartość momentu na kole kierownicy zależnie od prędkości jazdy samochodu.
EN The paper includes results of investigation on rack steering gear with electric power assistance system which changes the value of the torque on steering wheel according to the vehicle speed.
13
75%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 1 87-95, 205--214
PL W artykule przedstawiono model fizyczny urządzenia diagnostycznego do badań niesprawności w układach nośnych pojazdów samochodowych wraz z obiektem badań. Ponadto pokazano wyniki komputerowych badań symulacyjnych, przeprowadzonych za pomocą programu Working Model 3D dla jednego typu wymuszeń platfor[...]
EN A physical model of the diagnostic system used for the testing of automotive vehicle suspension defects together with the vehicle specimen tested has been presented in this paper. Moreover, results of computer simulation tests carried out with the use of the Working Model 3D software for one type of[...]
14
75%
Polish Maritime Research
2016 nr 3 97--105
EN Assessing the risks of steering system faults in underwater vehicles is a human-machine-environment (HME) systematic safety field that studies faults in the steering system itself, the driver’s human reliability (HR) and various environmental conditions. This paper proposed a fault risk assessment m[...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 4 132--139
PL Wprowadzenie zestawów kołowych z osią łamaną (nazywaną też portalową) w niekonwencjonalnym wózku typu IRW (Independently Rotating Wheels) umożliwiło zmianę konstrukcji tramwaju na bardziej komfortową dla pasażera równocześnie powodując ciąg problemów związanych z dynamicznym zachowaniem się takiego [...]
EN Wheelsets with a cranked axle, which are introduced in the unconventional type of bogies with IRW (Independently Rotating Wheels), allowed to redesign the tram construction to more comfortable for the passenger. Simultaneously, such a solution is causing a series of problems related to the dynamic b[...]
16
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 2 52--60
PL W artykule przedstawiono wybrane, istotne problemy związane ze sterowaniem osprzętem zautomatyzowanych maszyn do robót ziemnych oraz sposoby ich rozwiązania zastosowane w zbudowanym na Politechnice Świętokrzyskiej systemie wykorzystywanym do sterowania osprzętem koparki K-111 oraz osprzętem typu ład[...]
EN Essential problems concerning the control system for automated earthmoving machines working process described in the paper. Solutions and applications presented using the control system for working fixtures the K-111 bugger and loader type fixtures arranged at Kielce University of Technology. The ma[...]
17
75%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie nową metodę modelowania i symulacji nieliniowej dynamiki samochodu z uwzględnieniem luzu i tarcia w układzie kierowniczym. W modelowaniu luzu i tarcia w mechanizmie kierowniczym wykorzystano koncepcję przedziałami - liniowych odwzorowań luz(...) i tar(...).[...]
EN This paper presents in outline an original method of modelling and simulation studies of a car nonlinear dynamics including freeplay and friction in a steering system. The description of freeplay and friction in a steering mechanism bases on the luz(...) and tar(...) piecewise - linear projections. [...]
18
63%
Journal of KONES
EN Modelling and simulation investigations of a car non-linear dynamics with regard to freeplay (backlash in steering gear) and friction (kinetic and static friction in king-pins) is always a challenge for researchers. Fortunately, by special luz(...) and tar(...) projections and their mathematical app[...]
19
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono schemat blokowy systemu sterowania autonomicznym aparatem udojowym. Zidentyfikowano i opisano sygnały występujące w tym systemie. Zebrane informacje pozwalają na optymalizację sygnałów do sterowania procesami poprzez programowalne sterowniki logiczne oraz informatyczne systemy [...]
EN Paper presented block diagram of the steering system in autonomous milking installation. Signals used in this system were identified and described. Information gathered enable to optimize the signals for steering process through programmable logical controller (PLC) and informatic control systems. E[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Stworzenie systemu sterowania maszyny o badań okien i drzwi do zamontowania w pojazdach szynowych jest jednym z elementów mających na celu rozpoczęcie badań okien i drzwi pociągów podróżujących z większymi prędkościami. Sam system sterowania jest podzielony na dwa współpracujące z sobą inne systemy [...]
EN Creation of steering system for testing machine for windows and doors mounted in rail vehicles is one of elements with the aim to start testing of windows and doors for high speed trains. The steering system is divided in two cooperating systems that are one whole unit. Subordinate systems are the s[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last