Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel mill
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Magazine
EN This paper presents the results of a thorough analysis of failure of TSC modules in a steel mill plant. The TSCs are used to reduce the flicker level caused by the arc furnace loads used in the plant. The plant is modeled and Harmonic analysis is carried out. Statistical analysis is performed and th[...]
2
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2012 Vol. 12, no. 2 240--252
EN Planning and scheduling production processes in a steel mill are very difficult tasks due to the nature of the technological processes realized during production. A system model including technological and transport devices as well as a system for collection and transmission of information about the[...]
3
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 6 397--401
PL Szerokopasmowy hałas zawierający wysokie częstotliwości słyszalne i niskie ultradźwiękowe definiowany jest jako hałas ultradźwiękowy (od 10 kHz do 40 kHz). Na podstawie dotychczasowych badań oddziaływania hałasu przemysłowego w środowisku pracy stwierdzono, że ten rodzaj hałasu działa szkodliwie na [...]
EN Ultrasonic noise is defined as broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies (from 10 kHz to 40 kHz). According to the most advanced knowledge, the influence of industrial noise on human body in the work environment confirmed that this type of noise exerts adverse effects on[...]
4
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1152--1155, CD
PL Piece łukowe, w uwagi na duże moce znamionowe, zaliczane są do niespokojnych odbiorników mających znaczący wpływ na system elektroenergetyczny. Gwałtowne zmiany prądu pobieranego przez piec łukowy, zwłaszcza w początkowej fazie wytopu, powodują powstawanie szybkozmiennych wahań napięcia, objawiający[...]
EN Due to rapid changes in power consumption as well as high rated power, electric arc furnaces are classified as devices considerably affecting on the power system.Rapid changes inthe current absorbed bythe electric arc furnace, especiallyinthe initial phase ofmelting, causingthe formationof fastvolta[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 53--55
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym walcarki o sztywnej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają cylindry walcarki. System rozpatruje się jako układ o parametrach skupionych. Dla formowania różniczkowych [...]
EN In the paper the analysis of electromechanical processes in drive system for rolling mill with rigid torque transmission is presented. The abovementioned drive system, that bases on lumped parameters, consists of two high-power induction motors driving the rolls of rolling mill. The method based on [...]
6
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 9 1408--1410
PL Porównano efekty kompaktowania oraz brykietowania w prasie walcowej odpadowej zendry hutniczej, stosując dwa sposoby dozowania nadawy, grawitacyjny lub wymuszony (zasilacz ślimakowy). Uzyskanie trwałej i wytrzymałej wypraski (produkt kompaktowania) wymagało niskiej wilgotności i dozowania ślimakoweg[...]
EN A steel mill scale was mixed with post-carbide lime (10%) and molasses (5%) binders and agglomerated in a roll press by using 2 systems (compacting or briquetting). Gravity and forced feed methods (screw feeder) were applied to feed the roll press. Relation between shatter index of agglomerated mill[...]
7
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 2(99) 233--240
PL W dokumencie przedstawiono unikalną technologię umożliwiającą bardzo wczesne ostrzeganie o rozwijającym się uszkodzeniu maszyn i/lub urządzeń. Sprzętowa detekcja anomalii jest wykorzystywana celem zwiększenia zdolności produkcyjnych, a także sprawności energetycznej poprzez zapobieganie niespodziewa[...]
EN This paper presents a unique technology for early warning of pending failures of industrial equipment. The technology is used to increase productivity and energy efficiency by preventing unexpected downtime and faulty operation of equipment. The technology uses model based fault detection and diagno[...]
8
51%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 1 96--106
PL W dokumencie przedstawiono unikalną technologię umożliwiającą bardzo wczesne ostrzeganie o rozwijającym się uszkodzeniu maszyn i/lub urządzeń. Sprzętowa detekcja anomalii jest wykorzystywana celem zwiększenia zdolności produkcyjnych, a także sprawności energetycznej poprzez zapobieganie niespodziewa[...]
EN This paper presents a unique technology for early warning of pending failures of industrial equipment. The technology is used to increase productivity and energy efficiency by preventing unexpected downtime and faulty operation of equipment. The technology uses model based fault detection and diagno[...]
9
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2015 T. 67, nr 2 58--64
PL W artykule przedstawiono podstawy metodyczne dla prognozowania i analizy ryzyka procesu produkcyjnego w hutnictwie żelaza i stali, ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania temperatury w różnych fazach procesu stalowniczego. Metodyka oparta jest na reprezentacji systemu dynamicznego w przestrzeni [...]
EN The article presents the methodological basis for forecasting and risk analysis of the production process in the iron and steel industry, with particular emphasis on forecasting temperatures in the different stages of the steelmaking process. The methodology is based on the state space representatio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last