Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel mast
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 4 204-206
PL Wykazano różnice w analizie statycznej (siły wewnętrzne, przemieszczenia) według dwóch modeli numerycznych masztu stalowego wysokości 320 m z pięcioma poziomami odciągów. W obliczeniach wykonanych z wykorzystaniem programu elementów skończonych ADINA przyjęto trzy kierunki działania wiatru. Uwzględn[...]
EN There are compared two different finite element models of the steel mast of 320 m height with five guys level. The results (internal forces, displacements) are obtained either from static analysis of a full 3D or a substitute model. Calculations were made for three directions of wind load, and for a[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 4 184--186
PL Stalowy maszt „Iglica Wrocławska” został zmontowany w 1948 r. Przedstawiono techniki montażu masztu stosowane zarówno w czasie jego budowy, jak i podczas trzykrotnie przeprowadzonych (w latach 1964, 1979 i 2017) operacji montażowych, polegających na ułożeniu masztu w poziomie do wykonania robót kons[...]
EN “Iglica Wrocławska” is the needle – like monument with the structure of a steel mast. The assembly techniques used during construction of the structure (1948) as well as during the three renovation projects (1964, 1979, 2017), have been presented. During each of the three projects the mast was folde[...]
3
80%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przeprowadzono analizę wpływu rozmieszczenia przewiązek na sztywność skrętną słupów. W ocenie konstrukcji rozważanych słupów zwrócono ponadto uwagę na jakość spoin łączących płaskowniki z gałęziami. Natomiast w ocenie stanu technicznego – na miejsca zagrożone korozją, a także uszkodzenia [...]
EN This article analyses the effect of the positioning of the batten plates on the torsional rigidity of steel columns. In an evaluation of the structural design of the columns, attention is also drawn to the quality of the joints between the flat bars and the branches. An evaluation of the technical c[...]
4
80%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 4 251--261
PL W artykule przedstawiono problematykę połączenia – zakotwienia stalowego masztu antenowego w istniejących elementach żelbetowych budynku takich jak stropodach czy ściana. W procesie projektowania zakotwienia należy sprawdzić wiele warunków nośności takich jak nośność na zerwanie stali, na zniszczeni[...]
EN The article presents the problem of call - anchor steel antenna mast in existing reinforced concrete building elements such as flat roof or wall. In the process of designing anchoring check the capacity of many conditions such as load capacity of breaking steel, for destruction by pulling-out concre[...]
5
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 25--26
PL W artykule omówiono problematykę zakotwienia stalowych masztów antenowych w istniejących elementach żelbetowych i drewnianych budynkach. W procesie projektowania należy sprawdzić wiele warunków wytrzymałościowych. Przedstawiono przykład obliczeń analitycznych połączenia ze stropem żelbetowym oraz an[...]
EN This article presents the problem of anchoring of steel masts on existing reinforced concrete and wooden building elements. In the design process, many strength conditions must be checked. The paper will show example of analytical calculation and numerical analysis made in the ABAQUS/CAE application[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last