Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel P91
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2019 nr 11 760--762
PL W artykule przedstawiono wyniki badań próbek ze stali P91 w warunkach różnych sekwencji obciążenia zmiennego oraz pełzania w temperaturze T = 600°C. Analiza porównawcza wyników badań wykazała, że kolejność występowania obciążenia zmiennego oraz pełzania w programie ma wpływ na trwałość zmęczeniową.
EN The paper presents results of the steel P91 latigue tests in variable load and creeping at T = 600°C. Comparative analysis of test showed that the order of variable loading and creeping program affect life of material.
2
75%
Archives of Metallurgy and Materials
EN This paper presents the characteristics of the performance of P91 (X10CrMoVNb9-1), P92 (X10CrWMoVNb9-2) and VM12 (X12CrCoWVNb12-2-2) steels used for condition assessment of the pressure components of boilers with supercritical steam parameters. Studies on the mechanical properties, microstructure te[...]
3
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2016 Vol. 16, no. 4 813--824
EN The statistical analysis of experimental data was presented and the precipitate diameter forecast for selected steel grade was developed in this paper. The investigations of changes in the material microstructure were carried out under high-temperature conditions. Therefore, this material was charac[...]
4
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2015 T. 67, nr 2 106--111
PL Celem pracy było przedstawienie wybranych charakterystyk materiałowych dotyczących zmian właściwości wytrzymałościowych odniesionych do zmian strukturalnych zachodzących w stali podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. W opracowaniu mającym charakter przeglądowy zawarte zostały dane d[...]
EN The purpose of the paper was to present selected material characteristics with regard to changes in strength properties related to structural changes occurring in steel during long-term service under creep conditions. This review includes data concerning steels used for construction of supercritical[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last