Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  staw skokowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The objective of the study is to evaluate the degree of balance disorders in patients with surgical treatment of ankle fractures with the use of stabilometric examinations.Methods: The subjects in the study were 21 patients with ankle fractures treated surgically, within one year of the pro[...]
2
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Numerical models represent a powerful tool for investigating the biomechanical behavior of articular cartilages, in particular in the case of complex conformation of anatomical site. In the literature, there are complex non-linear-multiphase models for investigating the mechanical response of articu[...]
3
100%
Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering
2015 Vol. 1, nr 1-2 138--149
PL Tematem pracy była numeryczna analiza wytrzymałościowa przyrządu do rehabilitacji stawu skokowego. Projekt powstał w oparciu o istniejące na rynku popularne urządzenie zwane Krzyżakiem. Zaproponowano koncepcyjne opracowanie usprawnienia istniejącego modelu, poprzez dodanie nowych funkcji. Funkcje te[...]
EN The subject of this study was the numerical analysis of the strength of the instrument for the ankle rehabilitation. The project was based on existing popular market popular device. Conceptual development is proposed to improve the existing model by adding new features. These features, like the abil[...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 240-241
PL Poniższy artykuł prezentuje opracowane i badane narzędzia realizujące automatyczne i półautomatyczne pomiary wybranych przy współpracy z lekarzami ortopedami parametrów morfometrycznych stawu skokowego człowieka w oparciu o cyfrowe obrazy radiologiczne. Obrazy radiologiczne wykonywane były w standar[...]
EN The following article presents developed and tested tool for automatic and semi-automatic measurements of the morphometric parameters of the human ankle joint based on digital radiographic images. This parameters were selected in collaboration with orthopedic surgeons. The x-ray images were performe[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono badania oceny dokładności pomiarów wybranych przy współpracy z lekarzami ortopedami parametrów morfometrycznych stawu skokowego człowieka w oparciu o cyfrowe obrazy radiologiczne. Pomiary realizowane były przez autora oraz z wykorzystaniem zewnętrznych operatorów na obrazach[...]
EN The paper will be presented to test the accuracy of measurements in collaboration with doctors and orthopedic surgeons in conducted morphometric parameters of the human ankle joint based on digital radiographic images. These measurements were carried out by the author, with the use of intra- and int[...]
6
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN EMG is a useful tool for quantifying muscle forces and studying motor control strategies. However, the relationship between EMG and muscle force is not trivial, and depends in part on muscle dynamics. This work has the following objectives: the first, to find muscle excitations and partial joint tor[...]
7
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zostaną przedstawione aspekty zakłóceń pomiarów w wybranych systemach pomiarowych dotyczących zdjęć rentgenowskich. Do badań wybrano systemy wykorzystujące zdjęcia rentgenowskie stawów skokowych i biodrowych oraz własne programy i algorytmy pomiarowe. Przeprowadzono analizę poziomu niepew[...]
EN The paper presents to aspects of measuring disturbances in the selected measurement systems based on digital radiographic images. Systems using X-ray images of the ankle or hip joint and dedicated programs and measurements algorithms were selected. The author performed an analysis of the standard un[...]
8
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 23--28
PL Celem pracy jest przedstawienie analizy błędów oraz wyników symulacji wartości momentów sił w stawie skokowym dla płaskiego modelu kończyny dolnej, wynikających z różnego przebiegu środka parcia stopy na podłoże (CoP - center of pressure). Składowa przednio-tylna CoP była przesuwana o wektory [a;b],[...]
EN The purpose of this study was to investigate the effect of errors in the center of pressure (CoP) locations on two dimensional lower limb joint moment during gait. Kinematics and kinetic data were synchronized in MatLab. Antero - posterior component of CoP was shifted by vectors [a;b], where a and [...]
9
84%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Ze względu na lokalizację staw skokowy jest najbardziej obciążanym i narażonym na uszkodzenia stawem ludzkiego organizmu. Dlatego tak ważne jest monitorowanie jego możliwości ruchowych. Do chwili obecnej brak jest prostych, ale jednocześnie dokładnych metod pomiarów zakresu ruchu stawu skokowego. Do[...]
EN Due to location, the ankle joint is the human body joint most loaded and exposed to various damages. Therefore, it is important to monitor it’s movement capabilities. Currently, it does not exist any simple and accurate method to measure the ankle joint movement range. Particularly, it is difficult [...]
10
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2018 Vol. 20, nr 4 101--111
EN The purpose of this study was to investigate soleus muscle activation during different phases of drop jump performed at submaximal levels of volitional effort and drop height magnitude. Methods: Fifteen professional volleyball players with minimum of eight years of experience in jumping activities p[...]
11
84%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 57-65
PL W artykule zostaną przedstawione potrzeby analizy obrazów uzyskiwanych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego w wybranym zakresie radiografii cyfrowej stawów skokowych oraz możliwe metody komunikacji układów struktur programowalnych z aparaturą rentgenowską bądź komputerem. Otrzymane obrazy[...]
EN The paper will be presented for analysis of images generated with the use of X-rays in the selected digital radiography of ankle joints. It will also set out possible methods of communication of programmable structures with the X-ray apparatus or computer. The acquired images were analyzed according[...]
12
67%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 213--219
PL W pracy dokonano identyfikacji obciążeń wewnętrznych w wybranych stawach w trakcie kontaktu skoczka z podłożem podczas wykonywania przerzutu i salta w przód w pozycji łamanej. Przedmiotem analizy były czasowe charakterystyki zbiorczych momentów sił mięśniowych i reakcji w stawach skokowym, kolanowym[...]
EN The internal loads at the selected joints during contact of the jumper with the ground when performing the handspring front pike somersault were identified in this work. The computations were based on a three-dimensional model of the human body defined in natural coordinates. The time courses of th[...]
13
67%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The availability of human walking gait data collected from the wearable acceleration sensors for trajectory control of an active artificial ankle joint in the unilateral trans-tibial prosthesis was investigated in this study. It is observed that the collected acceleration data can be used in the rul[...]
14
67%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2016 Vol. 22, nr 4 198--206
PL Niniejszy artykuł przedstawia analizę mechanizmu rozpraszania energii przez chrząstkę stawu skokowego człowieka. Wykonano analizę mającą na celu określenie prawdopodobieństwa powstawania urazu powierzchni stawowej pod wpływem obciążenia silnym impulsem. Opracowano model numeryczny stawu uwzględniają[...]
EN This article presents an analysis of the energy dissipation in the ankle during impact load. The aim of study was to analyze different material models of cartilage for selected conditions in which the contact of surface is destroyed. The numerical model includes tibia and talus with articular cartil[...]
15
67%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2018 Vol. 7, nr 3 149--154
PL Wprowadzenie: Co łączy ze sobą światowe sławy: piłkarza Roberta Lewandowskiego, kolarkę górską Maję Włoszczowską, tenisistkę Urszulę Radwańską, skoczka narciarskiego Kamila Stocha i lekkoatletkę Anitę Włodarczyk? Cała wyżej wymieniona grupa sportowców ma na swoim koncie urazy stawu skokowego, bo ura[...]
EN Introduction: What units the most famous sportsmen in the world? They were all subjected to ankle joint injuries, because this trauma is common among physically active people. Purpose: The main goal of this study was the analysis data in referrals and verification of the correctness of making ankle [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last