Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  staw ramienny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL Celem endoprotezoplastyki jest przywrócenie mobilności oraz zniesienie bólu w uszkodzonym stawie. Dokonano analizy literatury dotyczącej problematyki oraz skuteczności implantacji endoprotezy stawu ramiennego w organizmie człowieka wraz z przeglądem dostępnych na rynku endoprotez o budowie modułowej[...]
EN The purpose of arthroplasty is to restore the mobility and soften pain in an injured joint. The literature dealing with problems and efectiveness of the shoulder joint implantation was analyzed. The overview of available modular endoprothesis was performed. The influence of the endoprothesis geometr[...]
2
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Przestrzenne dynamiczne modele umożliwiające obliczanie obciążeń w układzie mięśniowo-szkieletowym stanowią pomocne narzędzia w procesach wspomagania diagnostyki dysfunkcji mięśniowych. Celem przeprowadzonych badań jest ocena obciążeń występujących w stawie ramiennym z wykorzystaniem przestrzennego [...]
EN Static and dynamic models allow calculation of loads in musculoskeletal system and they are tool for doctors in diagnostic processes. The aim of the research is determination of loads in a upper limb using a 3D model based on Free Posture Move in AnyBody software. The calculation was carried out for[...]
3
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy przedstawiono obliczenia numeryczne dla współrzędnej równoleżnikowej, promieniowej i południkowej wektora prędkości cieczy synowialnej. Prezentowane obliczenia zostały wykonane dla modelu zmiennej wysokości szczeliny biołożyska generowanej geometrią główki stawu ramiennego człowieka. Rozpatr[...]
EN The numerical particular calculations for three components of the synovial fluid velocity vector were considered in this paper. The presented calculations were performed for the model of the chandeable height of the biobearing gap in the axially-symmetric synovial fluid flow occuring between two rat[...]
4
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 29--34
PL Celem pracy była próba wyznaczenia parametrów kinematycznych ruchów zachodzących w przestrzeni trójwymiarowej przy użycie prostych technik wideo. Wychodząc naprzeciw potrzebie rejestrowania i analizy złożonego aktu ruchowego opracowano systemy takie jak VICON, SMART BTS czy QUALISYS. Dzięki zastosow[...]
EN The goal of the paper is to try to point out the kinematical parameters of movements which take place in three - dimensional space by using simple video technique. To record and analyze the complicated body movement different systems such as VICON, Smart BTS or Qualisys have been worked out. With th[...]
5
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2018 Vol. 20, nr 3 107--113
EN Upper limb impairment in the early phase of brain stroke is one of the key problems in rehabilitation. An estimation of muscle force can be a helpful factor for functional improvement after a stroke. The primary goals of this study were to determine the muscles with the lowest force in the affected [...]
6
51%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 213--219
PL W pracy dokonano identyfikacji obciążeń wewnętrznych w wybranych stawach w trakcie kontaktu skoczka z podłożem podczas wykonywania przerzutu i salta w przód w pozycji łamanej. Przedmiotem analizy były czasowe charakterystyki zbiorczych momentów sił mięśniowych i reakcji w stawach skokowym, kolanowym[...]
EN The internal loads at the selected joints during contact of the jumper with the ground when performing the handspring front pike somersault were identified in this work. The computations were based on a three-dimensional model of the human body defined in natural coordinates. The time courses of th[...]
7
51%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 19--26
PL Terapia pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu powinna przebiegać według ustalonych zasad, bezboleśnie i prowadzić do uzyskania jak największej funkcjonalności m.in. kończyny górnej. Przeprowadzona analiza biomechaniczna ma na celu zwrócenia szczególnej uwagi na pozycje stawu barkowego p[...]
EN Therapy of patients with hemiparesis after cerebral stroke should be conducted due to strict methods, in painless manner leading to the highest possible functionning of upper limb. The aim of biomechanical analysis was to pay attention on shoulder joint positions during commonly used exercises based[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last