Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statystyka wypadków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 141-147
PL W artykule przedstawiono aktualny stan bezpieczeństwa na drogach województwa zachodniopomorskiego. Dokonano analizy przyczyn wypadków drogowych zwracajaąc uwagę na miejscua zdarzenia, rodzaje i sprawców oraz na bezpieczeństwo pieszych, a także na czas i miejsce powstawania poszczególnych wypadków dr[...]
EN This article presents state of the safety on roads in western Pomeranian Province. Author makes analysis the reasons of crashes, kinds and people who make crashes, particularly allowing for pedestrians safety. There is a notice about time and places of accidents designate places which are especially[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 223-231
PL Niniejszy referat zawiera ocenę wypadków i przyczyn ich powstania ze względu na wpływ kierowcy. Zawiera analizę i wstępne oceny różnych czynników warunkujących powstanie wypadku drogowego.
EN This paper contains given statistical of relating crash on the road in Poland. Contains analysisn and innitial estimations differerent factors changing their influence on rising of rooad-event.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 20--23
PL W pracy wykorzystano policyjne I GUS-owskie dane statystyczne na temat wypadków drogowych w Polsce. Przedstawiono najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Zaprezentowano graficznie wskaźniki wypadkowe dla całego kraju oraz w rozbiciu na województwa w latach 2001-2016. Dokonano analizy danych pod ką[...]
EN This article uses statistics on road accidents in Poland from police and GUS (Central Statistical Office) data. The most common causes of road accidents are presented. Graphically presented accident rates both for the whole country and for every voivodeship separetely in the years 2001-2016. Analysi[...]
4
100%
Przegląd Budowlany
5
84%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 6 35--41
PL Publikacja przedstawia analizę statystyki wypadków przy pracy na przykładzie porównania branży górnictwa i Polski, która opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Wypadki przy pracy”. W pracy wykorzystano kryteria analizy bezwzględnej, opartej na porównaniu wybranych miar wypadkowości[...]
EN The publication presents the statistics analysis of accidents at work illustrated with the example of the mining industry in Poland, which was based on data from the Central Statistical Office entitled “Accidents at work”. The study was based on the criteria of absolute analysis, based on comparison[...]
6
84%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 2 160--168
PL Publikacja przedstawia analizę statystyki wypadków przy pracy w branży górnictwa i w Polsce, która opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Wypadki przy pracy”. W opracowaniu wykorzystano kryteria analizy bezwzględnej, opartej na porównaniu wybranych miar wypadkowości (liczba i skutk[...]
EN The publication presents an analysis of statistics on accidents at work in the mining industry and in Poland, which is based on data from the Central Statistical Office entitled "Accidents at Work". The study used criteria for absolute analysis, based on the comparison of selected measures of accide[...]
7
84%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2018 Nr 2 78--82
PL W artykule zawarte zostały wybrane problemy dotyczące bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w odkrywkowych zakładach górniczych. Przedstawiono wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualną statystykę zaistniałych wypadków i zdarzeń. Zaprezentowano wnioski wynikające z analizy [...]
EN The article presents selected issues concerning the safe maintenance of machines and devices in surface mines. The requirements of the current legislation in this field and the latest statistics of accidents and incidents are included. Conclusions from an analysis of safety in this area are presente[...]
8
67%
Logistyka
2014 nr 3 6419--6427
PL W pracy została przedstawiona analiza wymagań technicznych dla urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym. Analiza została podzielona na dwie części, pierwsza dotyczy statystyk wypadków z udziałem dzieci oraz wymagań w różnych krajach na całym świecie, drug[...]
EN The article presents an analysis of technical requirements for training devices for child occupants of power-driven vehicles. The analysis is divided into two parts. The first part relates to the statistics of child participation in accidents and requirements for child restraints in various countrie[...]
9
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono statystykę wypadków w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Statystyka została opracowana na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wnioski płynące z jej analizy są podstawą do określenia poziomu ryzyka[...]
EN he paper presents the statistics of accidents in road transport of dangerous goods. The statistics is based on data of the National Headquarters of The Fire Service and the Chief Inspectorate for Environmental Protection. The conclusions of its analysis are the base for determining the risk level po[...]
10
67%
Archives of Civil Engineering
PL Artykuł przedstawia częściowe wyniki projektu InDeV, którego celem jest pogłębiona analiza przyczyn wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu (NUR). W ramach projektu zbadano jakość i spójność danych o wypadkach drogowych gromadzonych w krajach UE na podstawie raportów policyjnych. Problem zaniżo[...]
EN The problem of poor quality of traffic accident data assembled in national databases has been addressed in European project InDeV. Vulnerable road users (pedestrians, cyclists, motorcyclists and moped riders) are especially affected by underreporting of accidents and misreporting of injury severity.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last