Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stator faults
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 313--316
EN This paper discusses the detection of internal faults in the stator and rotor windings of synchronous machine. The motor current signature analysis, allows using low cost equipment to detect the faults by monitoring the coils currents. The process of detection is fully optimized, to predict the faul[...]
2
75%
Power Electronics and Drives
2019 Vol. 4 (39) 201--213
EN The paper presents the possibility of using neural networks in the detection of stator and rotor electrical faults of induction motors. Fault detection and identification are based on the analysis of symptoms obtained from the fast Fourier transform of the voltage induced by an axial flux in a measu[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono zagadnienie wczesnego wykrywania uszkodzeń stojana (zwarć zwojowych) silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przemiennika częstotliwości. Zastosowano metodę analizy częstotliwościowej opartej na algorytmie FFT dla sygnałów modułu wektora przestrzennego prądu stojana, ch[...]
EN This paperdeals with the problem of the early stator faults detection (the short-circuits) of induction motors supplied from the frequency converter. The method based on the FFT algorithm is used for the spectral analysis of moduls of the spatial current vector, the instantaneous active power, the i[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 5 147--152
PL W artykule przedstawiono zagadnienie wczesnego wykrywania uszkodzeń elektrycznych silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości w zamkniętej strukturze sterownia DFOC. Wzięto pod uwagę uszkodzenia zarówno stojana, w postaci zwarć zwojowych oraz wirnika – pękniętych prętów. Przeprowad[...]
EN This paper deals with an early detection of electrical damages of an induction motor supplied by a voltage source inverter in the closedloop control structure DFOC. Both stator damages, in the form of shorted turns, and rotor damages, in the form of broken bars, are taken into consideration. Experim[...]
5
51%
Diagnostyka
PL Artykuł skupia się na wykrywaniu wybranych uszkodzeń uzwojeń stojana i wirnika silnika indukcyjnego klatkowego. Idea detekcji opiera się na założeniu, że każde uszkodzenie uzwojeń powoduje gwałtowną zmianę wartości wewnętrznych parametrów maszyny, co może być uznane jako miarodajny symptom uszkodzen[...]
EN The paper is concerned with detection of a stator and rotor winding faults in a squirrel-cage induction motor. The idea of the fault detection is based on a hypothesis that each of windings faults results in a sharp increase or decrease of internal parameters’ values of the machine, therefore it can[...]
6
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 6 90--96
PL W artykule przedstawiono szczegółową analizę wpływu uszkodzenia uzwojenia stojana silnika indukcyjnego na jakość estymacji strumienia skojarzonego wirnika w układzie sterowania wektorowego. Analizie poddano dwa układy, powszechnie znane jako symulatory zmiennych stanu, stosowane są często w przemysł[...]
EN The paper presents a detailed analysis of the impact of stator winding faults on the properties of the rotor flux estimation in the vector controlled induction motor drives. In the paper the two well-known simulators, often used in the industrial drives, were analyzed. The tests were carried out in [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last