Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statistics of crash
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 141-147
PL W artykule przedstawiono aktualny stan bezpieczeństwa na drogach województwa zachodniopomorskiego. Dokonano analizy przyczyn wypadków drogowych zwracajaąc uwagę na miejscua zdarzenia, rodzaje i sprawców oraz na bezpieczeństwo pieszych, a także na czas i miejsce powstawania poszczególnych wypadków dr[...]
EN This article presents state of the safety on roads in western Pomeranian Province. Author makes analysis the reasons of crashes, kinds and people who make crashes, particularly allowing for pedestrians safety. There is a notice about time and places of accidents designate places which are especially[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 223-231
PL Niniejszy referat zawiera ocenę wypadków i przyczyn ich powstania ze względu na wpływ kierowcy. Zawiera analizę i wstępne oceny różnych czynników warunkujących powstanie wypadku drogowego.
EN This paper contains given statistical of relating crash on the road in Poland. Contains analysisn and innitial estimations differerent factors changing their influence on rising of rooad-event.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 20--23
PL W pracy wykorzystano policyjne I GUS-owskie dane statystyczne na temat wypadków drogowych w Polsce. Przedstawiono najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Zaprezentowano graficznie wskaźniki wypadkowe dla całego kraju oraz w rozbiciu na województwa w latach 2001-2016. Dokonano analizy danych pod ką[...]
EN This article uses statistics on road accidents in Poland from police and GUS (Central Statistical Office) data. The most common causes of road accidents are presented. Graphically presented accident rates both for the whole country and for every voivodeship separetely in the years 2001-2016. Analysi[...]
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono statystykę wypadków w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Statystyka została opracowana na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wnioski płynące z jej analizy są podstawą do określenia poziomu ryzyka[...]
EN he paper presents the statistics of accidents in road transport of dangerous goods. The statistics is based on data of the National Headquarters of The Fire Service and the Chief Inspectorate for Environmental Protection. The conclusions of its analysis are the base for determining the risk level po[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last