Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statistical analyse
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2005 suppl. 2 185--194
PL Konieczność automatyzacji opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, szczególnie w zakresie generowania numerycznego modelu terenu, pociąga za sobą potrzebę opracowania efektywnych algorytmów przetwarzania danych pomiarowych. Wynik eksperymentu polegającego na ocenie przydatności procedur przetwarza[...]
EN The necessity of land survey results processing automation, in particular as concerns generation of the digital land model, results in the demand for development of effective measurement data processing algorithms. The result of the experimental assessment of data processing procedures suitability, [...]
2
84%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analiz statystycznych zmienności obciążenia cieplnego dla wybranych odcinków sieci MPEC w Krakowie. Uśrednione do jednej godziny zapotrzebowanie na moc cieplną korelowano z podstawowymi parametrami meteorologicznymi oraz porą doby. Do badań wykorzystano dane z systemu monitoring[...]
EN The results of statistical analyses of requirement variability are presented, concerning thermal loads of selected sections of the Municipal Heat Distribution Network MPEC in Krakow. Average one--hour requirement value for the thermal power was correlated with the basic meteorological parameters and[...]
3
84%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2014 Vol. 8 no. 4 515--522
EN South Louisiana is undergoing rapid land loss and the construction and utilization of navigation channels by the offshore oil and gas industry, the commercial fishing industry, the oil refining industry, and freight shippers is one cause. A network of natural and man-made navigation channels support[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last