Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  static calculations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 28, t. 2 315-324
PL W referacie przedstawiono zagadnienia związane z obliczeniami statycznymi płyt fundamentowych na podporach palowych. W analizach zastosowano procedurę iteracyjną, wykorzystującą własną metodę obliczeń osiadań pali w grupie oraz klasyczną metodę wyznaczania sił wewnętrznych w sprężystych płytach na p[...]
EN In the paper the problems of static calculations of foundation plates rested on piles are presented. In the analyses an iteration procedure of determination of settlements of piles working in a group and classical method of evaluation of internal forces in elastic foundation plates based on Winkler[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 169-174
PL W artykule przedstawiono wyniki badań statycznych oraz dynamicznych (drgania własne i wymuszone) belki suportowej centrum frezarskiego. Wynikiem pierwszego etapu modelowania była propozycja zmiany położenia prowadników przednich belki. W drugim etapie badano statykę i dynamikę zmodyfikowanego modelu[...]
EN In this paper, results of statical and dynamical investigation (free vibrations and forced vibrationsjof crossrail of milling centre is presented. The results of first stage of modelling sugest to change of frontal guide shoe's position. In the second stage, statics and dynamics of modified crossrai[...]
3
84%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 2 357--365
PL W opracowaniu przedstawiono metody modelowania numerycznego oraz komputerową analizę statyczną stalowych pomostów umieszczanych na rusztowaniach. Głównym problemem poruszonym w opracowaniu jest pokazanie sposobu tworzenia modeli pojedynczej płyty pomostowej oraz określenie przydatności poszczególnyc[...]
EN The methods for numerical modelling and static computer analysis of steel decks fixed on scaffoldings are presented in this study. The main problem raised in the study is the presentation of the method of creating models of a single deck and determination of the suitability of every model for variou[...]
4
84%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2016 Vol. 16, no. 3 269--281
EN This paper describes the results of static non-linear calculations in reference to a typical facade scaffolding. The influence of the dimension and localisation of imperfections was analysed in the researches. It was found that the geometrical imperfections cause the increase of internal forces, and[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 83--87
PL Norma PN EN 1398:2009 [1] wskazuje ogólne wytyczne dotyczące oceny mostków ładunkowych. Dokument ten nie wskazuje precyzyjnie metod obliczeń odwołując się jedynie do stwierdzenia, że obliczenia należy wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. W artykule przedstawiono koncepcję obliczeń statyczn[...]
EN Standard PN-EN 1398: 2009 [1] indicates the general guidelines for the assessment of dock levellers. This document does not precisely indicate the calculation methods. Standard referring only to find that the calculations should be performed in accordance with generally accepted rules. The article p[...]
6
84%
Acta Mechanica et Automatica
PL Rama nośna jest jednym z najważniejszych elementów budowy replik, na której osadzone jest zwykle nieniosące nadwozie wykonane z kompozytów na bazie tworzyw sztucznych. Odpowiedzialna jest ona za przenoszenie wszystkich obciążeń oraz za bezpieczeństwo bierne użytkowników samochodu. Opracowanie w proc[...]
EN The frame is one of the most important components of the structure of replicas, on which is usually made up of bodywork made of composites. Frames is responsible for transferring all charges and the passive safety of users of the car. The basics to correct functioning of the entire vehicle is correc[...]
7
67%
Budownictwo i Architektura
PL W opracowaniu przedstawiono metody modelowania numerycznego oraz komputerową analizę statyczną stalowych pomostów umieszczanych na rusztowaniach. Głównym problemem poruszonym w opracowaniu jest określenie nośności płyt pomostowych pod wpływem szczególnych przypadków obcią- żeń, oraz analiza uzyskany[...]
EN Methods of the numerical modeling and the computer static analysis of scaffolding steel boards are presented in the paper. The main issue raised in the study is to determine the carrying capacity of scaffolding boards under the influence of special load cases, and analysis of results and the numeric[...]
8
59%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Eugeniusz Czyż w latach 1934-1936 zaprojektował dla Fabryki Celulozy w Niedomicach obiekty fabryczne w stylu funkcjonalizmu i konstruktywizmu, w 1938 wydał książkę o obliczeniach statycznych kominów fabrycznych. W latach 1939-1944 pracował w Brześciu nad Bugiem jako architekt i w Białej Podlaskiej w[...]
EN Eugeniusz Czyż in the years 1934-1936 projects for the Cellulose Factory in Niedomice some factory objects in a functionalism and constructivism style, 1938 - he publishes a book about static calculations of factory chimneys. 1939-1944 - he works in Brześć by the Bug as an architect in Biała Podlask[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last