Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stateczność osuwiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 129-131
PL Analiza dotyczy osuwiska drogowego charakterystycznego pod względem warunków geologicznych w środkowej części województwa podkarpackiego. Wykazano, że opady atmosferyczne mogą powodować duże zmiany wilgotności, a zarazem zmiany stanów i parametrów wytrzymałościowych gruntów osuwiska, a zabezpieczeni[...]
EN The numerical analysis of the landslip stability allows to evaluate the geotechnical conditions in which the stability is sufficient. Observation shows that rain fall cause large changes in soil moisture and strength parameters of landslip soils. Protection from excessive irrigating guarantees the s[...]
2
88%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 1 17-21
PL W artykule opisano problemy podczas budowy centrum handlowego na skarpie wynikające z warunków geologicznych i błędów przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji. Nastąpiło naruszenie stateczności skarpy. Zasięg osuwiska stopniowo powiększał się, aż doszło do naruszenia stateczności miejscowej drogi[...]
EN The article describes problems associated with construction of trading complex on slope resulting from geological conditions and mistakes during designing and accomplishment of the investment. The infringement of the stability of slope occurred. The range of landslide grew gradually, until it came t[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 381--385, CD
PL W artykule omówiony został problem niestateczności nasypu drogowego zlokalizowanego w miejscowości Bochnia przy ul. Wiśnickiej. Dla osuwiska, na którym przedmiotowa droga się znajduje została wykonana analiza stateczności. Zaproponowano autorskie rozwiązanie zabezpieczania, dla którego wykonano obli[...]
EN In the paper the problem of unstability of the road embankment located in Bochnia,, ul. Wiśnicka is discussed. For the analyzed landslide, where the road is located, a slope stability analysis was carried out. The authors proposed an original technical solution of the problem, for which they used a [...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 202--206, CD
PL W artykule omówiony został problem osuwisk w budownictwie komunikacyjnym. Przykład stanowi osuwisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Borowa. Analizowane zbocze zostało zamodelowane w programie MIDAS GTS NX. Analizę stateczności wraz z wyznaczeniem współczynnika FoS przeprowadzono prz[...]
EN In the paper the problem of landslides in road engineering is discussed. An example is given of a landslide next to regional road No. 975 in Borowa. The analysed slope was modeled in the MIDAS GTS NX . The slope stability analysis and the FoS coefficient were carried out using the shear strength red[...]
5
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2015 Vol. 17, nr 1 127--134
PL Artykuł dotyczy wybranych czynników wpływających na stateczność osuwiska Okolicne w północnej Słowacji. Powierzchnia osuwiska wynosi około 0,16 km2, a jego długość to około 750m. W dolnej części osuwiska znajduje się główna linia kolejowa łącząca miejscowości Koszyce i Żylina, która eksploatowana je[...]
EN The paper deals with chosen factors influencing stability of slide Okolicne in North Slovakia. Slide area is about 0.16 km2 with slide length about 750m. In the lower part of the slide there is a main railway line between Kosice and Zilina which is in operation from 1869. In 1949, the second track w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last