Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  state of strain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 216 7--12
PL Celem pracy jest uzyskanie ilościowych danych do wyznaczenia korelacji między naprężeniem uplastyczniającym i stanem odkształcenia w materiale. Założono, że zmienną niezależną reprezentującą stan naprężenia w modelu naprężenia uplastyczniającego jest współczynnik Lodego. W ramach pracy zostały wykon[...]
EN Determination of quantitative relation between flow stress and state of strain In plastically deformed materials is the objective of the work. It is assumed that the Lode coefficient is the variable, which represents state of strain in the flow stress model. The experiments composed of channel tests[...]
2
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zdefiniowano stan odkształcenia w punktach ciała sprężystego poprzez nieskończony zbiór wektorów odkształcenia i podano ich interpretację fizyczną. Zbiór ten jest jednoznacznie określony przez tensor odkształcenia. Ze stanem odkształcenia mamy do czynienia prawie we wszystkich zagadnienia[...]
EN This paper deals with the state of strain of the elasticity body, basing of the stress analysis in the theory of elasticity. The strain vectors are defined, and it is shown, that the state of strain is iniquity determined by the strain tensor.
3
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 10 909--912
PL Przedstawiono metodykę określania stanów przemieszczeń i odkształceń w ciętym materiale w oparciu o przyrostową analizę siatki koordynacyjnej. W badaniach modelowych dla płaskiego stanu odkształceń i przestrzennego stanu naprężeń, na tworzywie modelowym wyznaczono wartości przemieszczeń w zależności[...]
EN The paper describes the determination method of state of displacement and strain in product base on the incremental analysis of the coordinate grid. In the model investigations for plane state of strain and spatial state of stresses, on the plastic material the value of the displacement for node in [...]
4
59%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 299--308
PL Artykuł dotyczy możliwości analizy metodami numerycznymi (MES) zjawisk fizycznych zachodzących w procesie zgniatania nierówności. Opracowano aplikację w programie ANSYS, która pozwala analizować zjawiska fizyczne zachodzące podczas procesu zgniatania regularnych nierówności trójkątnych, z uwzględnie[...]
EN The article concerns the possibility of analysis by numerical methods (FEM) physical phenomena occurring in the inequality squeezing process. Developed in ANSYS application that allows to analyze the physical phenomena occurring during the squeezing process of the regular triangular inequality, taki[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last