Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  starzenie się studni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Środowiska
PL Omówiono sposób zasilania systemu wodociągowego w Łodzi z ujęć wód podziemnych (62 studnie głębinowe). Przeanalizowano problem starzenia się studni, który obejmuje zrozumienie charakteru procesów zachodzących w studniach i warstwie wodonośnej, a także dysponowanie strategiami w celu ograniczania wys[...]
EN The method of feeding the water supply system of Lodz (groundwater intakes, 62 deep wells) is discussed. The study addresses the following issues: the aging of the wells (which includes understanding the character of the processes occurring both in the wells and in the aquifer) and the available str[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 135 (15) 115-121
PL W artykule przedstawiono zmiany wydajności studni głębinowych pracujących na Centralnym Ujęciu Wody w Zawadzie k. Zielonej Góry. Zagadnienie to jest bardzo interesujące z uwagi na fakt, iż na przestrzeni 35 lat na tym ujęciu pracowały galerie studni, których czas pracy wahał się od 6 do 20 lat. Anal[...]
EN In article taken the variation of the efficiency of wells in the Central Water Intake in Zawada near Zielona Góra. This problem is very interesting in view of 35 years four galleries of wells went in this area and observed different time theirs work, ranged from 6 to 20 years. Two galleries, II and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last