Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stapianie laserowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 1 50--51
PL W artykule opisano proces optymalizacji stapiania proszków szkła metalicznego na bazie żelaza. Stapianie prowadzono przy różnych parametrach mocy lasera i strategiach przyrostowego wytwarzania – tak, aby uzyskać wysoką zawartość fazy amorficznej. Wyniki badań potwierdzają istotny wpływ mieszania jez[...]
EN In the paper optimization process for selective laser melting of Fe-based metallic glass powder has been described. Melting process has been conducted with various laser power and parameters to increase materials amorphisation degree. Results showed strong influence of melt pool mixing and heating r[...]
2
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1204--1211
PL W artykule oceniono podstawowe parametry wpływające na jakość wyrobu otrzymywanego z proszków metali metodą laserowego wytwarzania przyrostowego. Zwrócono uwagę na wpływ przyjętej technologii wytwarzania na właściwości mechaniczne materiału i związaną z tym niejednorodność struktury skutkującej wada[...]
EN The article rated basic parameters affecting the quality of the product obtained from the metal powder by laser additive manufacturing. Attention was paid to the impact of the adopted production technology on the relevant mechanical material-Justice and the related non-uniformity of the structure re[...]
3
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In this paper the results of remelting and alloying laser parameters on the structure and properties of the surface layer of the X40CrMoV5-1 and 32CrMoV12-28 hot work tool steels, using the high power diode laser (HPDL) are presented. Design/methodology/approach: The effect was determined o[...]
4
38%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 490-493
PL W pracy przedstawiono metodę utwardzania powierzchni tytanu wytwarzając węglik TiC w warstwie wierzchniej metalu. Węglik wytworzono stapiając warstwę wierzchnią tytanu wiązką laserową w obecności wcześniej osadzonej warstwy koloidalnego grafitu. Badania dotyczyły morfologii powierzchni, składu chemi[...]
EN A method of titanium surface hardening is presented in the paper in which a hard carbide delta-TiC phase is being created in the vicinity of the titanium surface. The creation of the carbide phase is due to laser melting of the titanium surface previously coated with a thin layer of a colloidal grap[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last