Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standardy edukacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 4 197-203
PL W pracy przedstawiono przegląd wymagań i zasad prowadzenia studiów trzeciego stopnia z zakresu inżynierii rolniczej w Europie. Są one bardzo zróżnicowane. Objawia się to zarówno w okresie trwania (6-10 semestrów), liczbie obowiązkowych i wybieralnych przedmiotów oraz w stosowaniu europejskiego syste[...]
EN The work presents a review of requirements and rules for organising the third grade studies in the agricultural engineering in Europe. They are highly diversified. This is visible in duration (6-10 semesters), the number of compulsory and selectable subjects, and in applying the European Credit Tran[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 107-113
PL W niniejszym artykule przedstawiono problemy starszych osób związane z poruszaniem się w dużych miastach na przykładzie Warszawy oraz potrzebę tworzenia standardów edukacyjnych w odniesieniu do programów szkoleń przeznaczonych dla osób starszych, osób odpowiedzialnych za mobilność w miastach oraz in[...]
EN The article presents the problems of older people with regard to their mobility in larger cities, with Warsaw as an example, and also the necessity to develop educational standards concerning educational programmes dedicated to older people, persons responsible for mobility in cities and others.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 95 63--73
PL W artykule rozpatruje się problem kształcenia zawodowego studentów uczelni pedagogicznych. Podkreśla się, że ważnym zadaniem nauki pedagogicznej jest opracowanie systemu modernizacji edukacji uniwersyteckiego kształcenia poprzez pryzmat europejskiej globalizacji, globalnego trendu, przy którym styl [...]
EN This article deals with the problem of the professional education of the students who are studying at the Pedagogical University. It is important today that the main task of the pedagogical science is to make system of the professional education of the future teacher. The practical significance of t[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 112 85--94
PL W artykule rozpatruje się problem kształtowania projektowo-technologicznej kultury studentów uczelni pedagogicznych. Podkreśla się, że ważnym zadaniem nauki pedagogicznej jest opracowanie systemu modernizacji edukacji uniwersyteckiego kształcenia poprzez pryzmat europejskiej globalizacji w wielokult[...]
EN The article discusses the problem of shaping the design and technological culture of students of pedagogical universities. It is emphasized that an important task of pedagogical science is to develop a system of modernizing university education through the prism of European globalization in a multic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last