Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stan techniczny pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 1-2 48--53
PL Stanem technicznym pojazdu określa się ogół pewnych cech, które pozwalają poruszać się danym pojazdem w bezpieczny sposób. Jest to oczywiście związane ze sprawnością podstawowych układów, za pomocą których kierowca panuje nad pojazdem w każdej chwili, zarówno w czasie jazdy, jak i postoju.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 81 29-32
PL W opracowaniu proponuje się obliczenie prawdopodobieństwa bezawaryjnej pracy oraz wskaźnika niezawodności samochodu na podstawie oceny jego stanu technicznego.
EN In this paper the determination of no failure work probability and vehicle reliability index on the base of its technical state is proposed.
3
75%
Logistyka
2014 nr 5 1711-1718
PL W artykule omówiono wpływ opon na wskazania aparatury wykorzystywanej do sprawdzania stanu technicznego pojazdu w stacji diagnostycznej. Do badań wykorzystano opony używane różnych marek i po różnym okresie eksploatacji. Badania przeprowadzano testując przednią oś samochodu. Samochód był poddawany t[...]
EN The article presents impact of tires on the indication apparatus used to check the condition of the vehicle in the diagnostic station. The study used different brands of used tires and after different periods of life. Tests were conducted by testing the front axle of the car. The car was tested thre[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 3 263--270
PL Wypadki drogowe, których przyczyną był stan techniczny pojazdów są przedmiotem dyskusji i polemik często opartych na domniemaniach i przesądach. Celem pracy jest analiza światowych i krajowych badań w tym zakresie oraz analiza prac własnych Instytutu Transportu Samochodowego. Przedstawiono wyniki ró[...]
EN Road accidents caused by the technical condition of the vehicles are a subject of discussions and polemics often based on assumptions and prejudices. The aim of this study is to analyze the global and national researches in this field and the analysis of the Motor Transport Institute’s own work. The[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 6 3696--3702
PL W referacie przedstawiono oraz omówiono dotychczas stosowane metody diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych. Opisano symptomy oraz możliwe uszkodzenia danych elementów wraz z powiązaniem relacyjnym pomiędzy nimi. Przedstawiono matematyczne modele opisujące relacje diagnostyczne. Opra[...]
EN The paper presents and discusses the methods used so far to diagnose the technical condition of vehicles. Described the symptoms and possible corruption of data elements with relational linkage between them. The paper presents mathematical models describing the relationship diagnostics. Developed an[...]
6
63%
Archiwum Motoryzacji
2009 Nr 1 39-46
PL W artykule dokonano wstępnej analizy wyników badań kontrolnych stanu technicznego pojazdu marki VW GOLF i jego układu zawieszenia, na podstawie okresowych badań technicznych. Sformułowano wnioski o stanie technicznym pojazdów i obliczono wskaźniki niezawodności dla pojazdów, układu zawieszenia i swo[...]
EN The paper presents a preliminary analysis of results obtained during technical control tests of VW GOLF cars and their wheel arrangements. Conclusions concerning car technical conditions were made and reliability indicators for car, wheel arrangement and wheels mounting bolt were calculated.
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 922--926
PL W artykule przedstawiono oraz omówiono dotychczas stosowane metody diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych. Opisano symptomy oraz możliwe uszkodzenia danych elementów wraz z powiązaniem relacyjnym pomiędzy nimi. Przedstawiono matematyczne modele opisujące relacje diagnostyczne. Oprac[...]
EN The paper presents and discusses the methods used so far to diagnose the technical condition of vehicles. Described the symptoms and possible corruption of data elements with relational linkage between them. The paper presents mathematical models describing the relationship diagnostics. Developed an[...]
8
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 679--696
PL W artykule przedstawiono analizę zdarzeń drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwrócono uwagę na stan techniczny pojazdu, gdyż często bywa on przyczyną wielu wypadków i kolizji drogowych. Ponadto oszacowano koszt występujących zdarzeń drogowych, aby zwrócić uwagę na ważność omawianej [...]
EN This paper presents an analysis of road accidents in aspect of road safety. Particular attention was paid to the technical condition of the vehicle which is often the cause of many road accidents and collisions. In addition, it was estimated the cost of road accidents in order to draw attention to t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last