Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stamp
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2015 z. 267 59--64
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaź[...]
EN Paper was presented the results of numerical modelling of blanking electrical sheet for different state of the tools wear. Achieved modelling result was compared with the results of the for the real process. The designated process forces interacting with the punch be used to determine WPZ (wskaźnik [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 117-120
PL W pracy dokonano symulacji procesu wtryskiwania tworzywa sztucznego, z zastosowaniem technik CAD/CAE wykorzystujących narzędzia numeryczne działające z zastosowaniem metody elementów skończonych MES. Obiektem badań jest pokrywa bezpieczników pojazdów samochodowych. Wyniki badań symulacyjnych zilustr[...]
EN The paper presents simulation of the injection molding, with use of the techniques of CAD/CAE, tools using finite element method FEM. The object of the research is fuse cover vehicles. Simulation results are shown graphically.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 121-125
PL W artykule zaprezentowano możliwości i korzyści płynące z wykorzystania systemu CAD Solid Edge, zintegrowanego z programem Autodesk Mold Flow, do projektowania parametrycznego form wtryskowych. Jako przykład został wybrany proces projektowy formy wtryskowej do formowania pokrywy bezpieczników pojazd[...]
EN The paper presents the opportunities and benefits of using Solid Edge CAD system, integrated with Autodesk Mold Flow, for parametric design of injection molds. As an example was chosen the mold design process for forming automotive fuse cover made of plastic.
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę tworzenia formy wtryskowej, przeznaczonej do formowania górnej osłony silnika samochodu osobowego, na podstawie analizy formowania tworzywa. Model wypraski wykonano zgodnie z przyjętymi założeniami konstrukcyjnymi w środowisku modelowania przestrzennego CAD.
EN This article presents a methodology to create the mold tool, intended to form the upper motor cover, manufactured on the basis of the plastics processing. The three-dimensional model cover, was performed according to construction plan in spatial CAD environment.
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowanosymulację komputerową wtryskiwania tworzywa sztucznego w procesie formowania górnej osłony silnika samochodu osobowego. Analizę numeryczną przeprowadzono dla dwóch wariantów konstrukcyjnych wypraski. Do modelowania i badań symulacyjnych wtrysku metodą elementów skończonych M[...]
EN This article presents a computer simulation of plastic injection molding in the upper motor cover car. Numerical analysis was performed for two variants of the structural part. Modeling and simulation studies of injection FEM finite element method was applied modern techniques of CAD/CAE. Sample res[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last