Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 313
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal nierdzewna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
2005 Nr 1 43-48
PL Badano zmiany składu chemicznego stali nierdzewnych (w stanie wyjściowym i po stopowaniu laserowym) po ekspozycji w ciekłym Pb i eutektyce Pb-Li w warunkach izotermicznych w zakresie temperatur od 350 do 700 stopni C w czasie 10000 h. Odporność korozyjna badanych stali w ww. warunkach wzrasta, gdy n[...]
EN Chemical compatibility of stainless steels (in their initial state and after laser doping) exposed to liquid Pb and Pb-Li eutectic for 10000 h at 350-700 degrees C under isothermal conditions was studied. The corrosion resistance of the investigated steels strengthens when a layer of special composi[...]
2
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiony materiał dotyczy wybranych przypadków zniszczeń konstrukcji ze stali nierdzewnej, które miały miejsce na terenie Słowacji kilka lat temu. Stale nierdzewne wykazują znakomite właściwości, które są jednakże ograniczone odpowiednim ich zastosowaniem w danych warunkach (temperatura, medium[...]
EN The contribution deals with some case studies of stainless steel structure failures, which happened in Slovakia a few years ago. Stainless steels exhibit excellent properties, which are however limited by their proper application for given working conditions (temperature, working medium…). Features[...]
3
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 12 32-35
4
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 11 56-58
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono elektrochemiczne charakterystyki polaryzacyjne stali 4H13 poddanej wegloazotowaniu w złożu fluidalnym. Ocenę odporności korozyjnej otrzymanych w wyniku obróbki cieplno-chemicznej warstw powierzchniowych na stali nierdzewnej przeprowadzono wykorzystując do tego celu metodę postę[...]
EN Electrochemical polarisation characteristics of AISI 420 type stainless steel, carbonitrided in fluid flow, are presented. The evaluation of the corrosion resistance of carbonitrided stainless steel was carried out by using the so called progressive thinning method, consisting in determination of po[...]
6
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Nanokompozytowe krystaliczno-amorficzne powłoki TiN/Si3N4 naniesiono na podłoża ze stali austenitycznej (316L) oraz szybkotnącej (SW7M). Proces osadzania prowadzono z wykorzystaniem reaktywnego rozpylania magnetronowego z wykorzystaniem tarcz spiekanych z Ti i Si o wzrastającym udziale krzemu - odpo[...]
EN The nanocomposite crystalline-amorphous TiN/Si3N4 coatings were deposited on stainless steel (316L) and high-speed steel (SW7M) substrates by reactive magnetron sputtering using TiSi targets with 4, 6 and 10 at. % Si. The transmission microscopy showed that the coatings microstructure is dominated b[...]
7
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań nad warstwami azotowanymi na stali nierdzewnej utwardzanej wydzieleniowo typu 17-4 PH. Do wytworzenia warstw posłużono sie metodą azotowania gazowego z atmosferą amoniaku rozcieńczanego produktami jego dysocjacji. Aktywacje powierzchni podczas azotowania realiz[...]
EN The investigation results of nitrided layers on 17–4 PH stainless steel are presented in this paper. Nitrided layers were obtained using gas method with partly dissociated ammonia atmosphere. Hydrogen chloride admixture to ammonia was used as a steel surface activator. The influence of the steel hea[...]
8
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 1-2 62--64
PL Wykonanie prawidłowej obróbki cieplnej stali nierdzewnych na każdym etapie przetwarzania determinuje ich strukturę, poziom występujących naprężeń, a przez to skłonność do ulegania różnym zjawiskom korozyjnym – korozji międzykrystalicznej, naprężeniowej. W celu uzyskania maksymalnej trwałości i bezaw[...]
9
80%
Fastener : rynek elementów złącznych
2016 nr 1 56--58
PL Korozja galwaniczna (korozja bimetaliczna) to korozja wywołana działaniem ogniwa korozyjnego, gdy elektrody (łączone elementy) utworzone są z dwóch różnych metali. Ten typ korozji zachodzi, kiedy łączone materiały znajdują się w kontakcie elektrycznym oraz dodatkowo są połączone przez ciecz przewod[...]
10
80%
Fastener : rynek elementów złącznych
2017 nr 2 46--50
PL W pracy opisano typy rur spawanych ze stali nierdzewnych przeznaczonych do zastosowań ciśnieniowych (wg PN-EN 10217-7) dla przemysłu spożywczego i chemicznego (wg PN-EN 10357) oraz do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych (wg PN-EN 10296-2). Podano typy badań nieniszczących stosowane do ocen[...]
11
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2013 z. 253 119
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie stali narzędziowej WCLV w warunkach zmęczenia cieplnego. Przyjęta metodyka pracy łączy badania eksperymentalne oraz symulacje komputerowe. Opisano także wyniki badań jakościowych i ilościowych z przeprowadzonych prób eksperymentalnych w zal[...]
12
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 5-6 162--166
PL Prawidłowy dobór typu wykończenia powierzchni stali nierdzewnej stanowi kluczowy czynnik w zapewnieniu długotrwałej i bezawaryjnej pracy elementów wytwarzanych z tego typu stali. Odporność korozyjna stali nierdzewnych wynika bezpośrednio z ich składu chemicznego, lecz może zostać dodatkowo polepszon[...]
13
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Niniejsza praca została podjęta w celu oceny spawalności stali dupleks w warunkach podwodnych. Zainteresowanie spawaniem podwodnym tej grupy stali wiąże się z koniecznością opracowania spawalniczych metod naprawczych rurociągów eksploatowanych w przemyśle wydobywczym ropy naftowej. Do badań wykorzys[...]
14
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Lutowalność układów stal nierdzewna- aluminium i stal nierdzewna-tytan. Badania technologiczne lutowania stali nierdzewnych z aluminium i tytanem prowadzone w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Własności mechaniczne i strukturalne połączeń.
EN Brazeability of stainless steel-aluminum and stainless steel-titanium systems. Technological investigations of brazing of stainless steel with aluminum and titanium conducted in Instytut Spawalnictwa, Gliwice. Mechanical and structural properties of joints.
15
80%
Przegląd Spawalnictwa
2007 R. 79, nr 9 138-141
PL Łączenie precyzyjnych detali z materiałów twardych (węgliki, stellity) z elementami stalowymi wymaga zastosowania specjalnych technologii. Szczególnie w przypadku przewidywanej pracy wyrobów w podwyższonych i wysokich temperaturach konieczne jest wyeliminowanie ryzyka powstania pęknięć wskutek różne[...]
EN Joining of precise details made of hard materials (carbide, stellite) with steel parts needs special technologies. Particularly in the case of high temperature applications a special approach is necessary to avoid cracks caused by differences in thermal expansion of both materials. The research work[...]
16
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 1-2 107--109
PL Korozja galwaniczna (korozja bimetaliczna) to korozja wywołana działaniem ogniwa korozyjnego, gdy elektrody (łączone elementy) utworzone są z dwóch różnych metali. Ten typ korozji zachodzi, kiedy łączone materiały znajdują się w kontakcie elektrycznym oraz dodatkowo są połączone przez ciecz przewodz[...]
17
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 3-4 88--89
PL Branża konstrukcji stalowych, przetwórstwa blach czy cięcia usługowego z roku na rok wymaga większej wydajności i redukcji kosztów związanych ze zużyciem materiałów eksploatacyjnych oraz gazów technicznych. Dodatkowo także odbiorcy oczekują lepszej jakości elementów wycinanych, pozwalającej na ogran[...]
18
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 9-10 120--122
PL W artykule opisano eksperymentalne badania wpływu warunków obróbki próbek ściernicami z elektrokorundu szlachetnego na wskaźnik Bp gęstości strumienia energii wnikającej w powierzchnię obrabianą oraz skutki wysoko energetycznego szlifowania wybranych gatunków stali odpornych na korozję.
19
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 9-10 116--118
PL Lutowanie lutem miękkim i twardym to techniki łączenia elementów metalowych w stan skupienia stały przez środki topliwe (spoiwo) o temperaturze topnienia niższej od temperatury łączonych metali. W procesach lutowania lutem miękkim stosuje się spoiwo o temperaturze topnienia niższej od 450°C, podczas[...]
20
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 3-4 15--17
PL Od 6 lat producenci stali nierdzewnych w Europie, chcąc ratować swoje marże, próbowali wprowadzić cła antydumpingowe na wyroby płaskie. Po tych kilku latach i lepszym zorganizowaniu się (Outokumpu kupiło Inoxum – spółkę ThyssenKrupp odpowiedzialną za stal nierdzewną) wreszcie osiągnięto zamierzony c[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last