Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stadium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 8-9
PL W ostatnich dwudziestu latach nastąpiły dość duże zmiany w architekturze stadionów sportowych, któych celem było zwiększenie komfortu widzów oglądających widowiska sportowe. W artykule przedstawiono stadion " Rhein Energie" jako przykład konstrukcji, któy zrodził się z konieczności realizacji prac e[...]
2
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 3 44-46
PL Stadiony to często obiekty-ikony w przestrzeni miejskiej, które zmieniają krajobraz dużego fragmenty miasta, a przy tym mają ogromny wpływ na jego przestrzenie publiczne. Sama architektura może stać się dosłownie częścią krajobrazu.
3
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2009 z. 48 29-40
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z pobytem ludzi na trybunach stadionu, z tym, jak ten pobyt wpływa na ich samopoczucie i na regenerację organizmu. Projektanci poszukując najlepszych rozwiązań architektonicznych powinni dbać nie tylko o funkcjonalność i bezpieczeństwo konstrukcj[...]
EN In this article are introduced problems connected with a stay of people on tribunes of stadium and how this stay influences onto them mood and onto regeneration of organism. Designers seeking they should bests' architectural solutions take cares not only about functionality and safety of constructio[...]
4
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 5 18-20
DE W artykule zaprezentowane zostały stadiony Allianz Arena w Monachium, Wals-Siezenheim w Salzburgu, Stadion Tivoli w Innsbrucku oraz Stadion Worthersee w Klagenfurcie.
5
75%
Recykling
2007 nr 5 36-37
PL Masowe imprezy o skali międzynarodowej, organizowane cyklicznie w różnych miejscach na świecie niosą ze sobą ogromny potencjał oddziaływania. Wpływają one zarówno na gospodarkę danego regionu, jak i na lokalne środowisko przyrodnicze oraz relacje społeczne mieszkańców obszaru, na którym się odbywają[...]
6
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 3 40-43
PL Wrocławski stadion w kształcie lampionu będzie wykonany wg nowoczesnej koncepcji architektonicznej, stając się nową wizytówką stolicy Dolnego Śląska. W artykule przedstawiono projekt i koncepcję stadionu, podstawowe dane obiektu. Opisano harmonogram prac budowlanych.
EN This article is another in a series of essays devoted to stadiums built in Poland in preparation for EURO 2012. This particular stadium is built in the Maslice district of Wroclaw, according to a design by a German company JSK Architects, which has also prepared the design of the National Stadium in[...]
7
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 4 74-77
EN This article describes the state of Poland's preparations for the organization of the Euro 2012 football championship from the angle of sporting structures and roads and highways. The author has presented four modern stadiums in which games will be held, located in four host cities: Warsaw, Gdansk, [...]
8
75%
Recykling
2012 nr 6 30--32
PL Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie stają się faktem. Prestiżowa, międzynarodowa impreza sportowa, która w planach miała zapewnić cywilizacyjny postęp w obu krajach i wytyczyć ścieżki ich przyszłego rozwoju gospodarczego, minęła się z założeniami zrównoważonego rozwoju[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W strukturze prawie każdego miasta znajdują się zespoły lub obiekty sportowe różnego rodzaju i przeznaczenia. Jednak przestrzeń sportu w mieście w sposób najbardziej prestiżowy definiuje, obok rozmaitych innych typów założeń sportowych, przede wszystkim architektura stadionów miejskich. Trwanie i pr[...]
EN In the structure of most cities, there are some sports complexes or objects of various types and intended uses. However, the space of sport in a city, in the most prestigious manner, is defined - besides other diverse types of sports layouts - mostly by the architecture of municipal stadiums. The du[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Problemy projektowe w kontekście nowych materiałów i technologii budowlanych w odniesieniu do kształtowania zespołów sportowych rozwiązywane są współcześnie w niezwykle dynamiczny i ciekawy sposób. Poligonem doświadczalnym stały się tu zarówno obiekty otwarte, jak i kubaturowe o różnej skali i specy[...]
EN Designing problems in the context of new building materials and technologies with reference to the shaping of sports complexes are contemporarily solved in an unusually dynamic and interesting manner. Their testing grounds are both open and cubature facilities with the scale and specificity of a def[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Dynamiczne badania trybuny wykonano pod kątem określenia stref rezonansu i eksperymentalnej identyfikacji postaci drgań. W wyniku badań zidentyfikowano funkcje przejścia w domenie częstotliwości, wyznaczono[...]
EN The paper presents an experimental study of sports arena in Zielona Góra. The synchronized dancing of a large number of fans caused large amplitude vibrations of steel and concrete members of the stand. The experimental studies showed that the structure is sensitive to vibrations and that large ampl[...]
12
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Konstrukcję nośną stanowi monolityczny żelbetowy szkielet płytowo-żebrowy, oparty na słupach o przekroju kołowym. Układ rzutu fundamentów i belkowania podłużnego podciągów nawiązuje do krzywoliniowej trasy obwodowego pierścienia fundamentu trybun stadionu PGE Arena na Euro 2012 w Gdańsku. Opisano ob[...]
EN The building of the commercial part about the usable surface 8.800 m2 was described. The basic bearing reinforced concrete framework of building consists of two-way slabs with beams supported on the circular columns. The arrangement of the horizontal projection of foundations and the longitudinal ma[...]
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 10 553-557
PL Zaprezentowano propozycję modelu dynamicznego oddziaływania wiatru na membranowe przekrycia stadionów sportowych. Przykładem analizowanym w pracy jest przekrycie tego typu Stadionu Miejskiego w Poznaniu na EURO 2012. Stworzono własny model dynamicznego oddziaływania wiatru, wykorzystujący rozkłady w[...]
EN Dynamic model of wind action on the sport stadiums membrane roofs is presented in this paper. Municipal Stadium in Poznań for UEFA EURO 2012 is an analysed example. Our own model of dynamic wind action has been created. The model is based on pressure coefficient distribution which had been determine[...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 10 539-544
PL Przedstawiono rozwiązania wznoszonych bądź rekonstruowanych przestrzennych stalowych przekryć stadionów piłkarskich w Doniecku, Ki- jowie i Dniepropietrowsku na Ukrainie. Na tych stadionach mają być rozgrywane mecze piłkarskie turnieju o mistrzostwo Europy EURO 2012.
EN Currently constructed and reconstructed steel space deck roofs of soccer stadia in Donieck, Kiev and Diepropietrovsk in Ukraine are presented. These stadia will be used for the European Soccer Championships EURO 2012.
15
63%
Zieleń Miejska
2012 Nr 6 22-23
PL Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 to sprawdzian umiejętności nie tylko dla naszych piłkarzy i organizatorów tego widowiska, ale także dla greenkeeperów, którzy odpowiadają za jakość zielonej murawy na wszystkich stadionach.
16
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 2 20-21
PL W lipcu 2009 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego stadionu Cracovii. W miejscu stadionu wybudowanego w 1912 r., z trybunami ziemnymi mieszczącymi ok. 7 tyś widzów, powstaje nowy stadion o konstrukcji żelbetowo-stalowej z częściowo zadaszonymi trybunami. Będzie móg[...]
17
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2010 nr 4 58-64
EN The author of the study presents in detail the status of Poland's preparations for the organisation of the European Football Championship, EURO 2012. The presentation is focused on sports objects, both newly built and modernised at the host cities of Wrocław, Warsaw, Poznan and Gdansk. The building [...]
18
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 4 36
PL Na terenie budowy stadionu miejskiego we Wrocławiu odbyło się 5 czerwca wmurowanie kamienia węgielnego. W uroczystości wzięło udział ponad 300 osób: władze lokalne, politycy, biznesmeni oraz przedstawiciele wykonawcy - konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA, J&P AVAX, Wrobis SA i MCD Sp. z o.o.
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 12 663--667
PL Opisano system monitoringu konstrukcji przekrycia stadionu zrealizowanego w ramach projektu EURO 2012. Obserwację konstrukcji prowadzono od 1 października 2011 do 30 listopada 2012 r. Przeanalizowano wyniki pomiarów i sformułowano wnioski.
EN The paper summarizes a description of the structural health monitoring of the Municipal Stadium roof structure in Poznań, which was realized due EURO 2012 project. The monitoring system was designed and realized by the staff of Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology and the s[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2013 R. 110, z. 1-A 119--143
PL W artykule przedstawiono stadiony sportowe w aspekcie ich historii powstania, kompozycji, problemów związanych z przebudową oraz współczesnej roli w przestrzeni miast europejskich. Wybrane przykłady potwierdzają fenomen sportu jako zjawiska, które w XX i na przełomie XX i XXI wieku miało i nadal ma [...]
EN This article presents sports stadiums in the aspect of their history of construction, composition, problems related to redevelopment and contemporary role in the space of European cities. The selected examples confirm the phenomenon of sport as a domain which has influenced the architectural and urb[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last