Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stacje paliw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 5 80--86
PL Stacje paliw wrosły w krajobraz drogowy, a ich rozwój jest wprost proporcjonalny do rozwoju sieci dróg i stale rosnącej liczby pojazdów. Jeszcze sto lat temu, u zarania dziejów motoryzacji, kwestionowano potrzebę ich budowania. Dziś są to rozbudowane zespoły usługowe, złożone „maszyny”, stanowiące o[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 10 60--62
PL Szczegółowy wybór konkretnego miejsca, czyli mikrolokalizacja, na danym odcinku autostrady i zaprojektowanie układu konkretnego typu MOP-u to zadanie urbanistyczno-architektoniczne.
3
75%
Ekologia i Technika
PL W artykule przedstawiono metody i technologie redukcji emisji par paliw występującej w terminalach, bazach i stacjach paliw płynnych ropopochodnych.
EN Emisions of liquid fuels, including so called 'breathing of tanks' are evaluated. Losses of the fuels as well as methods for limiting negative effects of emisions for the environment are described. They include the following technologies: Cool Sorption Vapour Recovery, Vaconocore, and Gasoline Vapou[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 51--53
PL W artykule przedstawiono techniki oczyszczania ścieków z terenów stacji paliwowych. Przedstawiono rodzaje separatorów i urządzeń z nimi współpracujących, w tym również ich dobór w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. W tym celu posłużono się elementarnym przykładem obliczeniowym.
EN The article presents the techniques of wastewater treatment from the area of fuel stations. The types of separators and devices cooperating with them are described, including their choice in terms of the applicable regulations. For this purpose, an elementary calculation example was used.
5
75%
Instal
2004 nr 11 41--46
PL Stacje paliw płynnych w ostatnich latach przechodzą swoistą metamorfozę. Zmienia się nie tylko wygląd zewnętrzny tych obiektów, ale i wachlarz proponowanych usług. Budowanych jest coraz więcej stacji paliw, a inwestorzy szukają coraz atrakcyjniejszych miejsc do ich lokalizacji. Obiekty te jednak mus[...]
EN For the last years petrol stations have been changing. Both their outward appearance and a range of service are changing. There are more and more stations built in attractive locations. Moreover, specific conditions must be fulfilled by the stations not to be troublesome for the environment. Consequ[...]
6
63%
Ekologia i Technika
PL W artykule przedstawiono metody i technologie likwidacji zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego terenów związanych z terminalami, bazami, bazami i stacjami paliw ropopochodnych.
EN The methods and technologies for removal of oil derivatites from ground enviroment in areas adjacent to terminals, bases and petrol station are presented in this paper.
7
63%
Ekologia i Technika
1999 R. 7, nr 4 107-112
PL W artykule przedstawiono metody i technologie biologiczne i biochemiczne likwidacji zaniczyszczeń substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego terenów związanych z terminalami, bazami i stacjami paliw ropopochodnych.
EN The methods and technologies biological and biochemical for removal of oil derivatites from ground environment in areas connected with terminals, basaes and petrol stations are presented in this paper.
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 600--604
PL W artykule przedstawiono zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych systemów transportowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last