Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stężenie ditlenku węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 6 246--250
PL Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.
EN The paper presents an estimation of thermal conditions and indoor air quality in a primary school building. The efficiency of ventilation, thermal conditions and CO2 concentration level have been analysed in selected rooms of the building
2
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Remonty obiektów użyteczności publicznej, a szczególnie budynków zabytkowych, powinny zapewniać, nie tylko poprawę ich stanu technicznego i obniżenie energochłonności, ale także stwarzać warunki do występowania w nich odpowiedniego poziom jakości powietrza wewnętrznego. W artykule przedstawiono wyni[...]
EN Renovation of public buildings, especially historic buildings, should ensure not only improve their condition and reduce the energy consumption, but also the appropriate level of indoor air quality. Inserting in the hallways of public buildings fire partitions without at the same time ensuring an ad[...]
3
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przepisy prawne oraz normy obligują do kontroli systemów wentylacji budynków jedynie pod względem prędkości strumienia powietrza, co niestety nie zawsze gwarantuje zalecaną ze względów zdrowotnych jakość powietrza. W pracy podjęto badania skuteczności różnych typów wentylacji wielorodzinnych budynkó[...]
EN Currently, regulations and norms require control of building ventilation only in terms of air velocity, which unfortunately does not always guarantee the ideal air quality required for health reasons. The study investigates the effectiveness of various types of ventilation in multi-family residentia[...]
4
80%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 2 581--589
PL Skuteczność systemów wentylacji budynków mieszkalnych kontrolowana jest jedynie poprzez pomiar prędkości strumienia powietrza w kanale wentylacyjnym, co nie gwarantuje odpowiedniej kontroli jakości powietrza. W pracy przedstawiono wyniki badań skuteczności wentylacji naturalnej wielorodzinnych budyn[...]
EN The effectiveness of ventilation in multi-family residential buildings is controlled only by the measuring the velocity of the air stream in the ventilation ducts. It does not guarantee adequate control of air quality. This paper presents a study of the effectiveness of natural ventilation of multi-[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last