Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  squeezing process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono metodę doboru funkcji odwzorowania matematycznego procesu ściskania obrobionych termicznie gorących próbek nasion łubinu przeznaczonych do śrutowania oraz płatkowania. Metoda została oparta na modelowaniu matematycznym funkcji jednostkowych sił zgniotu oraz jednostkowej energii[...]
EN The paper presents a procedure of selecting a mathematical representation of the compression process of thermally processed hot samples of lupine seeds intended for grinding and flaking. The method was based on mathematical modeling of unit step functions of squeeze forces and unit energy depending [...]
2
70%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 299--308
PL Artykuł dotyczy możliwości analizy metodami numerycznymi (MES) zjawisk fizycznych zachodzących w procesie zgniatania nierówności. Opracowano aplikację w programie ANSYS, która pozwala analizować zjawiska fizyczne zachodzące podczas procesu zgniatania regularnych nierówności trójkątnych, z uwzględnie[...]
EN The article concerns the possibility of analysis by numerical methods (FEM) physical phenomena occurring in the inequality squeezing process. Developed in ANSYS application that allows to analyze the physical phenomena occurring during the squeezing process of the regular triangular inequality, taki[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last