Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęt rehabilitacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pneumatyka
2009 nr 4 18-19
PL W artykule przedstawiono techniczną stronę problematyki inżynierii biomedycznej i inżynierii rehabilitacyjnej. Pokazano możliwości zastosowania pneumatyki w produktach prezentowanych na największych w Polsce Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA.
EN This article describes a review of the most interesting achievements in a field of the pneumatics which we saw visiting 17th Rehabilitation Equipment Fair REHABILITACJA.The REHABILITACJA Trade Show is Poland's largest overview of the newest achievements in the sphere of prophylaxis, diagnosis, treat[...]
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 5 5-8
3
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 111-114
PL W ramach pracy zaprojektowano i wykonano zabawkę rehabilitacyjną umożliwiającą równocześnie ćwiczenia manualne dłoni oraz sterowanie grą komputerową.
EN The aim of this work was to design and manufacture a rehabilitation device which should have been, at the same time, a toy for a child enabling playing the computer game.
4
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 27-32
PL Tematem referatu jest projekt parapodium dynamicznego, który wykonano z myślą o rehabilitacji 3-letniego dziecka. Zostały tu zawarte aspekty dotyczące roli jaką powinien spełniać tego rodzaju pionizator dynamiczny z uwzględnieniem jego funkcjonalności. Ponadto skupiono się na samej konstrukcji urząd[...]
EN The main theme of this paper is project of a dynamic parapodium, which was designed for 3-years old child. We have there many aspects connected with destination of that parapodium. Besides there are information about construction and about characteristic elements. Another important thing is to show[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 49-52
PL W artykule przedstawiono nową metodę oceny postępów rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami lokomocji. Urządzenie zostało opracowane przez pracowników Uniwersytetu w Konstanz (Niemcy), zaś badania przeprowadzono w Klinice Schmieder. Jest ono nadal testowane.
EN This paper presents new method, which is helpful to estimate the rehabilitation results achieved by the patients with locomotion troubles. Device was compiled by group of workers from University of Konstanz (Germany) and the researches were done in Schmieder Clinic. This device is still tested.
6
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 7-12
PL Dla pewnego poruszania się, szczególnie na schodach, starszych i chorych osób. korzystających z balkonika. konieczne jest. żeby jego poręcze były poziome, czego nie zapewnia balkonik o sztywnej konstrukcji. Przedstawiany projekt ma rozwiązać ten problem, poprzez zastosowanie nóg o płynnie regulowane[...]
EN Safe mobility in walking frames is very important for their users, especially for the ill and elderly who have to climb the stairs. In order to guarantee safe mobility, handles of the equipment must be horizontal. However, the walking frames which do not have adjustable parts cannot meet this neces[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 241-244
PL W artykule przedstawiono projekt urządzenia do rehabilitacji kręgosłupa, a następnie analizę wytrzymałościową jego konstrukcji. Wyniki obliczeń pozwoliły na zweryfikowanie użytych do jego budowy elementów i materiałów, a także ocenę bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia.
EN The project of device for rehabilitation of spine and strength analysis of its construction in this paper was presented. The results of calculations admitted of verification elements and materials used to its building. Obtained results allowed estimating safety during use from this device too.
8
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 157-162
PL Praca przedstawia projekt konstrukcji stołu pionizacyjnego wykonany dla firmy zajmującej się produkcją sprzętu rehabilitacyjnego "Technomex". Stół ten musiał spełniać szereg wymagań funkcjonalnych. Kolejnymi krokami na etapie wykonania projektu było zapoznanie się z problemem pionizacji, zapoznanie [...]
EN The design of the construction of the static parapodium, prepared for the TECHNOMEX company, is presented in the paper. The design had to meet many functional demands imposed by this company. During designing process it was necessary to acquaint with the existing constructions, design the new one a[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 265-268
PL Celem pracy było stworzenie projektu aparatu ułatwiającego poruszanie się osobom po wylewie. W tym celu przeanalizowałem sposoby rehabilitacji osób po udarze, oraz urządzeń wspomagających proces powrotu do zdrowia. Za pomocą wywiadu środowiskowego (lekarz neurolog, rehabilitant, chorzy) ustaliłem za[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 21-26
PL W pracy opisano projekt modernizacji wózka inwalidzkiego dla osoby dotkniętej dystrofią mięśni. Wprowadzone zmiany maja na celu umożliwienie przemieszczania się chorego na wózku oraz - w pewnym zakresie - rehabilitację mięśni nóg. Jednym z głównych założeń był niski koszt elementów składowych.
EN The project of modernization of wheel-chair for person Touched with muscles dystrophia is described in this paper. The introduced changes allow user to move across the room. Limited rehabilitation of legs muscles is also possible. The low cost of components was one of the main goals of this construc[...]
11
75%
Engineering of Biomaterials
PL W pracy oceniono możliwość wykorzystania nowych biodegradowalnych biokompozytów pochodzenia naturalnego napełnianych włóknami lnu w ilości 10% masowo, jako materiałów do wytwarzania elementów jednorazowych na potrzeby sprzętu rehabilitacyjnego. Oceniono podstawowe właściwości wytrzymałościowe oraz w[...]
EN The study estimates the possibility of using new biodegradable biocomposites filled with 10 wt% flax fibers as materials for disposable parts of rehabilitation equipment production. Basic mechanical properties and the influence of hydrolytic degradation process in physiological saline on tensile tes[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 205-210
PL Od pięciu lat prowadzimy prace nad skonstruowaniem ortozy nowego typu dla osób z porażeniem kończyn dolnych. Powstałe urządzenie -Parapodium PW, jest napędzane kończynami górnymi użytkownika. Chód przy użyciu tego urządzenia nie wymaga podpierania się kulami. Podczas postoju obie ręce są wolne i cho[...]
EN Five years already authors of the paper are involved into design and the development of the orthoses of a new kind for paraplegics. Invented device is driven by muscles of the upper limbs without necessity to use crutches, while walking. During the breaks both hands are free and the user may perform[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 15-20
PL W pracy przedstawiono analizę stereomechaniczną. Z zastosowaniem metody elementów skończonych oraz wyniki obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji pionizatora dla dorosłych.
EN The paper deals witch analusis of verticalizer for adults. The finite elements method is applied for calulation. The results of stress analysis of verticalizer for different state of load are presented.
14
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 249-252
PL W pracy przedstawiono nowatorską metodologię w oparciu o zaproponowane urządzenia wykorzystujące techniki komputerowe do korekcji wad postawy dzieci i młodzieży. Urządzenia we współpracy z komputerem umożliwiają ćwiczenia profilaktyczno korekcyjne dzieci w różnym wieku z różnymi wadami narządu ruchu[...]
EN This article presents innovative methods of faulty postures correction using latest informatics technologies for rehabilitation of children movement system. Set of rehabilitation toys is based on cooperation with personal computer and will be destined for preventing and correcting exercises of child[...]
15
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2007 z. 1 95--100
PL W artykule przedstawiono badanie rynku polskich dostawców sprzętu rehabilitacyjnego. Jako metodę zastosowano badania marketingowe bezpośrednie, ilościowe w formie ankiety pocztowej. Praca stanowi źródło informacji o pozycji firm na badanym rynku sprzętu rehabilitacyjnego. Zweryfikowano wyposażenie b[...]
EN This article presents market analysis of polish deliverers of rehabilitation equipment. The method used was direct, quantitative marketing researches in a form of postal questionnaire. The work presents source of information about the position of companies on a rehabilitation equipment market. Rehab[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 59-62
EN The basis of working is the usage of body weight as a force load and changing the tilt angle of movement surface allows to modify the load value. Kinematics of possible exercises is based on squats with load which can be less or equal body weight. With using additional weights, exercise load can be [...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 63-66
EN Methodology of experimental investigation into fatigue of muscles as well as results obtained during research are presented in the paper. Measurements were carried out on a rehabilitation chair that enables taking measurements of moment of muscle forces during isometric flexion and extension.
18
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 129-132
EN This article presents project of interactive toys using latest informatics technologies for rehabilitation of children movement system. Set of rehabilitation toys is based on cooperation with personal computer and will be destined for preventing and correcting exercises of children in different age [...]
19
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 113--118
PL W pracy przedstawiono analizę cech konstrukcyjnych rowerów rehabilitacyjnych. Zaproponowano klasyfikację pojazdów napędzanych siłą mięśni przeznaczonych do rehabilitacji. Zaproponowano metodykę doboru konstrukcji do potrzeb indywidualnych z uwzględnieniem anatomii, fizjologii i zaleceń medycznych dl[...]
EN The paper presents a design review for a cycle rehabilitation. There’s been proposed the classification of muscle powered vehicles intended for rehabilitation. Also we’ve proposed the device fitting methodology to individual needs; including anatomy details, physiology precautions and medical prescr[...]
20
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 27--30
PL W artykule opisano urządzenie oraz sposób jego wykorzystania w kinezyterapii osób z problemami kręgosłupa. Dystraktor mobilny jest propozycją innowacyjnego urządzenia poprawiającego mobilność kręgosłupa oraz wzmacniającego fizyczną kondycję mięśni odpowiedzialnych za stabilizację kręgosłupa w odcink[...]
EN The topic of this project is mobile spine distractor, a device used to support rehabilitation of patients willing to strengthen abdominal and paraspinal muscles. This device should by cheap, with simple construction and easy in assembling and disassembling. Distractor was designed by a student of Si[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last