Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęt pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Bardzo szybki rozwój urządzeń elektronicznych oraz ich miniaturyzacja pociąga za sobą coraz większą potrzebę testowania za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Niekiedy są to pojedyncze przyrządy pomiarowe podłączane tylko kilkoma przewodami kontrolnymi, a nieraz skomplikowane stacje pomia[...]
EN Fast development of electronic equipment and its miniaturisation lead to the use of special measurement instruments for its testing. And they are individual testing instruments connected to tested device through a few wires or sophisticated measurement systems with specially designed computers and m[...]
2
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2001 nr 12 56--57
3
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono działania podjęte w celu wdrożenia systemu zarządzania w Laboratorium Wzorcującym Instytutu Techniki Budowlanej na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Aby laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji AP 113 [...]
EN This paper deals with the actions which were undertaken to implement the management system in the Calibration Laboratory of BRI, according to PN-EN ISO/EC 17025 General requirements for the competence of the testing and calibration laboratories. To obtain the certificate of accreditation AP 113 for [...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 65-70
PL Niniejsze opracowanie miało na celu przedstawienie wybranych systemów stosowanych do trójwymiarowej analizy ruchu z wykorzystaniem najnowocześniejszych kamer. W pracy przedstawiono oferty czterech producentów systemów, takich jak: BTS, VICON, APAS oraz SIMI MOTION proponujących swoje systemy na nasz[...]
EN The aim of this work was to present selected systems, used in three dimensional analysis of motion. Such systems as: BTS, VICON, APAS and SIMI MOTION, proposed on home market were presented in the paper. Comparative analysis of described systems as well as the public opinion survey concerning usage [...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 63-66
EN Methodology of experimental investigation into fatigue of muscles as well as results obtained during research are presented in the paper. Measurements were carried out on a rehabilitation chair that enables taking measurements of moment of muscle forces during isometric flexion and extension.
6
63%
Maszyny Górnicze
2018 R. 36, nr 1 84--88
PL W podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego i pyłu węglowego zachodzi potrzeba wykonania badań lub pomiarów wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych. Specjalistyczny sprzęt badawczy lub pomiarowy rzadko kiedy jest zabezpieczony za pomocą środków technicz[...]
EN In mine underground workings threatened by firedamp and coal dust explosion hazard there is a need to take measurements of electric and non-electric parameters. The special testing equipment is very rarely protected by technical means, which enable its use in a potentially explosive atmosphere. The [...]
7
63%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 3 24--30
PL Zapewnienie ciągłości produkcji przemysłowej w decydującym stopniu zależy od stanu technicznego i sprawności systemów elektroenergetycznych. Za ciągłość dostaw energii elektrycznej z jednej strony odpowiedzialny jest zewnętrzny dostawca energii i jego służby serwisowe, a z drugiej strony w przedsięb[...]
8
51%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 10 117--119
PL Artykuł zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego wykonania i analizy pomiarów wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach odbierających drgania w sposób bierny. Zalecenia dotyczą zarówno wymagań sprzętowych, jak i wyboru punktów pomiarowych oraz analizy zarejestrowanego sygnału. Niezwykle ważn[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last