Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprężone powietrze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pneumatyka
1999 nr 2 46-47
PL Nadchodzący czas przyniesie odpowiedź, kto na polskim rynku umocni się i będzie odnosił coraz większe sukcesy. Kto zdążył zbudować sobie silną pozycję na tyle, by przetrwać rozgrywki cenowe między wielkimi tej branży, a kto zostanie na obecnym poziomie ilości sprzedawanych urządzeń rocznie.
2
63%
Pneumatyka
1998 nr 5 43-45
PL W różnorodnej rodzinie urządzeń pneumatycznych bardzo ważną rolę odgrywają rozwiaznia łopatkowe. Zaczynają się od sprężarek o wydatkach 160 m3/min, poprzez maszyny mniejsze, nawet bardzo małe, pompy próżniowe, wszystkie obrotowe wiertarki, szlifierki, przecinarki aż do silników pneumatyczny[...]
3
63%
Pneumatyka
1999 nr 2 26-27
PL Firma Hiross powstała w 1964 roku we Włoszech. Jej powstanie to odpowiedź na ciągle rosnące zapotrzebowanie na sprężone powietrze wysokiej jakości w dynamicznie rozwijającym się przemyśle samochodowym w latach 60. Takie były początki, chociaż trzeba podkreślić, że obecnie przemysł motoryzacyjny nada[...]
4
63%
Pneumatyka
1999 nr 1 22-23
PL Sprężone powietrze stosowano w technikach wojennych już od czasów Imperium Rzymskiego. Wytwarzano je wtedy wykorzystując rozszerzalność cieplną gazu. Prawdopodobnie pierwszymi mechanicznymi sprężarkami były miechy. Tłokowe maszyny sprężające wprowadzono do przemysłu w XVIII wieku. Rok 1878 zaowocowa[...]
5
63%
Pneumatyka
2002 nr 3 48-48
PL Na łamach czasopisma "Pneumatyka" ukazało się już bardzo dużo artykułów na temat uzdatniania sprężonego powietrza. Najczęściej są to artykuły promocyjne różnych dostawców, którzy wychwalają oferowane przez siebie urządzenia.
6
63%
Pneumatyka
1998 nr 4 53-53
PL Górnictwo, a w szczególno-|ści podziemne górnictwo węgla kamiennego, używa sprężonego powietrza do napędu maszyn i sprzętu oraz narzędzi. Jest ono nie tylko wygodne w użyciu, ale poprawia również bezpieczeństwo pracy przy podziemnej eksploatacji. W warunkach występowania metanu, który zmieszany z po[...]
7
63%
Pneumatyka
1998 nr 1 48-50
PL Sprężone powietrze jest używane jako medium energetyczne do napędu maszyn, narzędzi, w transporcie pneumatycznym, jako nośnik informacji w systemach sterowania, a w procesach chemicznych jako czynnik technologiczny. Jest medium bezpiecznym, naturalnym i łatwym w zastosowaniu.
8
63%
Przemysł Spożywczy
PL Sprężone powietrze jest jednym z ważniejszych nośników energii. Łatwość zastosowania darmowego surowca, przyjaznego dla środowiska i bezpieczeństwo w razie wycieku powodują, że sprężone powietrze jest stosowane wszędzie: od małych zakładów do ogromnych kompleksów fabrycznych. Sprężone powietrze, jak[...]
EN Compressed air is one of the most important carrier of energy. Easy of application, free, environment friendly and safe in case of leaking – these reasons cause a wide application everywhere: from the smallest industrial plants to big complexes. Compressed air although is a very efficient and reliab[...]
9
51%
Instal
2009 nr 12 41-43
PL Charakter procesów technologicznych oraz dostępność powietrza stwarzają szerokie możliwości wykorzystania sprężonego powietrza w technice sanitarnej. W artykule przedstawiono charakterystykę dziedzin inżynierii środowiska wykorzystujących sprężone powietrze oraz zaproponowano metody obliczania zapot[...]
EN Kind of processes engineering and the availability of air poses a wide use of compressed air in sanitary technique. The article presents the characteristics of environmental engineering disciplines employing compressed air and they proposed methods for determining calculated requirement of compresse[...]
10
51%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2011 nr 5 261-265
PL Pierwsza część cyklu artykułów poświęconych procesowi sprężania powietrza i maszynom roboczym stosowanym do jego realizacji, czyli sprężarkom. W części pierwszej autor prezentuje obszary zastosowania sprężarek i ich podział ze względu na ciśnienie i zasadę działania, definiuje wielkości charakteryzu[...]
EN This is the first part of series of papers dealing with air compression and air compressors. The range of application and classification of air compressors are presented. Characteristic quantities are defined. In the second part parameters of air and thermodynamic processes will be described
11
51%
Pneumatyka
2008 nr 1 72-77
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań modelowych w środowisku MATLAB napędu słownikowego beztłoczyskowego przy zmiennych parametrach zasilania. Układ zasilania komór siłownika został zrealizowany z wykorzystaniem zaworu rozdzielającego oraz dwóch zaworów dławiących. Do sterowania pracą zawor[...]
EN The results of the model research in the Matlab environmental the pneumatic cylinder without piston rod by changing supply parameters were presented in the following paper. Supply of the cylinder tubes was realized through one directional control valve and two chocking valves. The regulator PD with [...]
12
51%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W referacie omówiono problemy osuszania sprężonego powietrza. We wstępie mówi się o potrzebach osuszania powietrza. Dalej przypomniano podstawy termodynamiczne powietrza wilgotnego. W zasadniczej części przedstawiono metody i urządzenia do osuszania powietrza, podano zakresy zastosowań oraz wady i z[...]
13
51%
Pneumatyka
1999 nr 2 42-43
PL Gdybyśmy jeszcze dodali pierwiastek ognia, mielibyśmy trzy filozoficzne żywioły w komplecie. Nie o nich jednak będzie tu mowa. Dwumiesięcznik nazywa się przecież PNEUMATYKA. A fakt, że jest wydawany jako dwumiesięcznik sprawia, że rozmija się ze Świętami Wielkanocnymi. Pomysł napisania tego artykułu[...]
14
51%
Pneumatyka
1999 nr 3 21-21
PL ARCHIMEDES SA, jako firma z długoletnimi tradycjami w budowie bezpiecznych narzędzi pneumatycznych i hydraulicznych, jest obecna w wielu zakładach produkcyjnych, stosujących sprężone powietrze.
15
51%
Pneumatyka
1999 nr 3 41-42
PL Sprężone powietrze jest bardzo wygodnym i popularnym źródłem energii w przemyśle -stanowi około 10% wszystkich kosztów produkcji. Jest przy tym źródłem uniwersalnym i dającym poczucie niezawodności. Coraz szersze wykorzystanie sprężonego powietrza w przemyśle sprawiło, że wielu naukowców zaczęło zaj[...]
16
51%
Pneumatyka
1999 nr 1 54-55
PL Poniższym artykułem rozpoczynamy cykl, w którym chcielibyśmy zapoznać Czytelników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi szeroko pojętych układów pneumatycznych w zakresie ich budowy i eksploatacji. Uważamy, że obecnie, gdy Polska czeka na przyjęcie do Unii Europejskiej, znajomość i wprow[...]
17
51%
Pneumatyka
1999 nr 1 40-41
PL Problem zużycia energii przy produkcji sprężonego powietrza jest ciągle problemem kluczowym. Kolejny raz warto podkreślić, jak drogie jest to medium. Przykładem na to może być fakt, że koszty energii poniesione w okresie 1 roku dla sprężarki pracującej w sposób ciągły na dwie zmiany przewyższają kos[...]
18
51%
Pneumatyka
1998 nr 2 18-19
PL Wszystko zaczęło się we wczesnych latach czterdziestych,w okresie gwałtownego, rozwoju amerykańskiego przemysłu wojennego. Powstające w"amerykańskim tempie" nowe linie produkcyjne coraz częściej wykorzystywały narzędzia pneumatyczne wymagające sprężonego powietrza o odpowiedniej jakości.
19
51%
Pneumatyka
1998 nr 1 24-25
PL Wszystko zaczęło się we wczesnych latach 70.,w okresie gwałtownego,rozwoju amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Powstające w"amerykańskim tempie" nowe linie produkcyjne coraz częściej wykorzystywały narzędzia pneumatyczne, wymagające sprężonego powietrza o odpowiedniej jakości.
20
51%
Pneumatyka
1998 nr 1 43-45
PL W artykule opisano technikę pomiaru punktu rosy - przedstawiono nowy higrometr kondensacyjny, testowany przez znanego niemieckiego producenta osuszaczy chłodniczych sprężonego powietrza. Poniższy artykuł opisuje zasadę pomiaru higrometrem kondensacyjnym i podsumowuje wyniki przeprowadzonego testu. H[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last