Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spoiwo wapienne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 5 46--49
PL Najczęstszym sposobem poprawy nośności gruntów spoistych jest ich stabilizacja wapnem. Alternatywnym, a jednocześnie tańszym sposobem może być zastosowanie spoiw wieloskładnikowych, które obok wapna zawierają popioły fluidalne, popioły lotne i cement. W artykule wykazano, że popiół fluidalny ze wzgl[...]
2
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 4 64-65
3
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 10 31-32
4
88%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 86-93
PL Wapienne spoiwo, kompozycja podobna do rzymskich cementów, było zsyntetyzowane w temperaturach 900, 1000, 1100 [stopni]C używając węglanu wapnia (odczynnik) i surowców gliniastych (kaolin lub glina, glina kamionkowa, odpowiednio do składu chemicznego i mineralogicznego). Aby regulować czas wiązania [...]
EN Lime binder, a composition similar to the Roman cements was synthesized at temperatures of 900,1000, 1100 [degrees]C using calcium carbonate (reagent) and clayey raw materials (kaolin, or clay, stoneware clay, depending on their chemical and mineral composition). Gypsum was used to adjust setting ti[...]
5
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 2 56
PL Nowe podejście do stabilizacji powoduje, że do stabilizacji gruntów spoistych stosowane są wysokiej jakości spoiwa wapienne oraz urządzenia zapewniające dużą efektywność i precyzję pracy. Spoiwa wapienne dzięki swoim właściwościom doskonale sprawdzają się zarówno przy budowie nowych szlaków transpor[...]
EN The new approach to soil stabilization applies high quality lime binder and devices for high efficiency and precision of work for the stabilization of cohesive soils. Due to its properties lime binder is perfect for both the construction of new transport routes and upgrade of existing ones. Drying p[...]
6
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 10 3-7
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 7 356--358
PL Jednym z założeń budownictwa ekologicznego jest wykorzystanie odpadów naturalnych. We Francji opracowano technologię budowy domów z paździerzy konopnych i spoiwa wapiennego. Mieszanka tych materiałów służy jako wypełnienie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Przedstawiono technologię budowy ścian z[...]
EN One of the objectives of the ecological building is the use of natural waste materials. In France, a new technology of building a houses with hemp hurds and lime binder was developed. A mixture of these materials is used mostly for filling a timber frame construction. This paper presents the methods[...]
8
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 4 64-66
PL Korzyści z posiadania sprawnej i wydajnej komunikacji wewnątrz kraju są oczywiste. Projektowanie, budowa lub modernizacja dróg, autostrad oraz linii kolejowych jest przedsięwzięciem technologicznym, dla którego inwestorzy, a za nimi projektanci i wykonawcy poszukują punktu równowagi pomiędzy szybkoś[...]
9
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Budownictwo jako ważna gałąź gospodarki każdego kraju zużywa znaczące ilości energii i emituje do otoczenia gazy cieplarniane (CO2). Te negatywne skutki wpływające na środowisko były przyczynkiem do wprowadzenia wielu ograniczeń zapisanych w dokumentach zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Do najw[...]
EN Building industry as an important branch of the economy of each country consumes significant amounts of energy and emits greenhouse gases into the environment (CO2). These negative effects which affect on the environment have a contribution to make many of the restrictions recorded in the documents [...]
10
63%
Proceedings of ECOpole
PL Budownictwo jako ważna gałąź gospodarki każdego kraju zużywa znaczące ilości energii i emituje do otoczenia gazy cieplarniane (CO2). Te negatywne skutki wpływające na środowisko były przyczynkiem do wprowadzenia wielu ograniczeń zapisanych w dokumentach zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Do najw[...]
EN Building industry as an important branch of the economy of each country consumes significant amounts of energy and emits greenhouse gases into the environment (CO2). These negative effects which affect on the environment have a contribution to make many of the restrictions recorded in the documents [...]
11
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 29--30
PL W artykule przedstawiono analizę skuteczności konsolidacji piaskowców na przykładzie dwóch niemieckich piaskowców zawierających różne materiały wiążące – piaskowce Baumberger (wapnisty) oraz Sander (marglisty). Zależnie od zastosowanej obróbki badane piaskowce wykazywały różne właściwości petrofizyc[...]
EN In this study the effectiveness of stone consolidation actions was analysed on two German sandstones with different binders, the Baumberger (calcareous) and Sander (clayey). Due to varying treatment procedures the investigated sandstones showed different petrophysical and mechanical properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last