Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spiekanie laserowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL Materialise z siedzibą w Leuven w Belgii od 1990 r jest dostawcą zaawansowanych usług druku 3D w wielu dziedzinach. Opierają się one na rewolucyjnych technologiach takich jak: Stereolitografia, Spiekanie laserowe, FDM czy Odlewanie próżniowe. W firmie działa ponad 140 maszyn, drukujących około 500.0[...]
EN Materialise, DMLS, przyrost, produkcja addytywna Materialise with HQ in Leuven in Belgium since 1990 it has been a provider of advanced 3d services in many different areas. They are based on revolutionary technologies like : Stereolitography, Laser Sintering, FDM or Vacuum Casting. In our company mo[...]
2
100%
Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering
2015 Vol. 1, nr 1-2 178--190
PL Technologie szybkiego prototypowania (RP), oparte na projektowaniu i wytwarzaniu wspomaganym komputerowo są szeroko stosowane w tradycyjnych gałęziach przemysłu. Jednak ze względu na zdolność do dokładnego i precyzyjnego odwzorowywania zaprojektowanych elementów o różnych wymiarach i skomplikowanej [...]
EN Rapid prototyping (RP) technologies, which are based on computer-aided design and computer-aided manufacturing, are widely employed in traditional industries. They are capable of achieving extensive and detailed control over the architecture of objects to be formed and therefore are increasingly use[...]
3
84%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Purpose of this paper is presenting a computer technique (AutoFab software) used for modeling and design elements made from selective laser sintering (SLS) of metal powders belonging to the additive manufacturing (AM) technology. Design/methodology/approach: The following article presents t[...]
4
84%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The main objective of this study was performed to determine the effect of selective laser sintering parameters such as power output, laser distance between the point’s sintered metal powder during additive manufacturing as well as the orientation of the model relative to the laser beam and [...]
5
84%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 669--673
PL Przewiduje się, że technologia laserowa znacznie uprości wytwarzanie krzemowych ogniw słonecznych, w tym również operację wytwarzania przednich kontaktów. W świetle wzrastającego zapotrzebowania na materiały o odpowiednich własnościach można uznać za aktualne z punktu widzenia naukowego wykorzystani[...]
EN It is predicted that laser technology will considerably simplify the fabrication of silicon photovoltaic cells, including also the fabrication process of front contacts. In view of the increasing demand for materials of appropriate properties we can deem it scientifically grounded and up-to-date to [...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1204--1211
PL W artykule oceniono podstawowe parametry wpływające na jakość wyrobu otrzymywanego z proszków metali metodą laserowego wytwarzania przyrostowego. Zwrócono uwagę na wpływ przyjętej technologii wytwarzania na właściwości mechaniczne materiału i związaną z tym niejednorodność struktury skutkującej wada[...]
EN The article rated basic parameters affecting the quality of the product obtained from the metal powder by laser additive manufacturing. Attention was paid to the impact of the adopted production technology on the relevant mechanical material-Justice and the related non-uniformity of the structure re[...]
7
84%
Mechanik
2009 R. 82, nr 11 946-946
8
67%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2016 Vol. 5, nr 2 99--104
PL Technologia CAD/CAM, obejmująca komputerowe wspomaganie projektowania CAD (Computer-Aided Design) oraz komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM (Computer-Aided Manufacturing), już przeszło dwie dekady jest stosowana w stomatologii odtwórczej. W tym okresie nastąpił znaczny rozwój systemów wspomagając[...]
EN CAD/CAM technology, including computer aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) more than two decades in restorative dentistry is used. Within this period, a significant development of systems has been observed to support the clinical work of a dentist. It is primarily due to the gr[...]
9
67%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 7 18-21
PL W artykule przedstawiono wyniki oryginalnych badań dotyczących narażenia pracowników przemysłu ceramicznego na ultradrobnej nanocząstki, które powstają w trakcie wykorzystywania lasera do spiekania oraz w wyniku ablacji laserowej. Wyniki przeprowadzonych badań porównano z wartościami referencyjnymi,[...]
EN The article presents original research results regarding the exposure of workers employed in the ceramic industry towards ultra small and nanoparticles created as a result of laser sintering as well a laser ablation. The results of the research were compared with the referential values for the above[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last