Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektroskopia podczerwieni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 2 111--116
2
75%
Karbo
2015 Nr 2 69--72
PL W pracy opracowano model analizy półilościowej wybranych parametrów węgla w oparciu o spektroskopię FTIR. Model umożliwi śledzenie zmian parametrów jakościowych węgla w czasie różnych procesów, m.in. pirolizy i zgazowania. Badano zależność pomiędzy danymi spektralnymi oraz wartością wybranych parame[...]
EN A model for semiquantitative analysis of selected parameters of coal based on FTIR spectroscopy is presented. The model allows tracking of changes of coal quality parameters during such processes as pyrolysis and gasification. The dependence between spectral data and the value of the selected qualit[...]
3
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Lustrous carbon is very important in processes of iron casting in green sand. Lustrous carbon (pirografit) is a microcrystalline carbon form, which evolves from a gaseous phase. In the case of applying additions, generating lustrous carbon, for sands with bentonite, there is always a danger of emitt[...]
4
63%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 8 485--490
PL Techniki elektrochemiczne, pozwalające monitorować procesy przeniesienia ładunku, są szeroko wykorzystywane do badania związków organicznych z grupy polimerów skoniugowanych. Materiały te znajdują zastosowanie w optoelektronice i są podstawą opracowania takich urządzeń elektroniki organicznej jak no[...]
EN Electrochemical analysis techniques, allowing charge transfer processes to be followed, are frequently utilised in the study of organic compounds belonging to the group of conjugated polymers. These materials are widely used in optoelectronics and are the basis for the development of organic electro[...]
5
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Prezentowanym urządzeniem jest detektor gazów. wykorzystujący pomiar absorpcji promieniowania podczerwonego, (ang. NDIR) identyfikacji skażeń gazami HF, SO2, CO2, NH3 oraz określenia stężenia tych gazów. Urządzenie jest przeznaczone do detekcji gazów spalinowych ze s[...]
EN This particular device is a gas detector operating on the principle of infrared absorption (NDIR) is designed to identify the contamination gases HF, SO2, CO2, NH3, and determine the concentration of these gases. The device is intended for the detection of exhaust ga[...]
6
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Wykonano syntezę fosforoorganicznych substancji ogniouodporniających. Synteza polegała na reakcji transestryfikacji dicyklicznych fosfonianów. Badano wpływ różnych czasów reakcji w celu zminimalizowania tego czasu. Stwierdzono, że 11 godzin ogrzewania w 200°C było wystarczające do zakończenia reakcj[...]
EN Organophosphorus fire retardants were synthetised from transesterification reaction of a bicyclic phosphite and dimethylmethyl phosphonate. Different reaction times were tested with the aim to reduce duration of the reactions. It was observed that 11 hours of heating at 200°C was enough for reaction[...]
7
51%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 1 61--63
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last