Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektroskopia IR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 301--304
PL W referacie przedstawiono wyniki pomiarów absorbancji całkowitej w zakresie promieniowania IR w próbkach oleju LOTOS SYNTETIC SAE 5W/40 API SJ/CF/EC eksploatowanego w silnikach samochodowych zasilanych LPG i dwupaliwowo (LPG+benzyna), oraz oleju ELF SEMI-SYNTETIC SAE 10W/40 API SL/CF eksploatowanego[...]
EN This paper presents the results of measurements of total IR absorption on the range of IR radiation in the LOTOS SYNTETIC SAE 5W/40 API/CF/EC used in LPG-powered engines and bi-fuel (LPG + petrol) and ELF SEMI-SYNTETIC SAE 10W/40 API/SL/CF used in petrol-powered engine. In all cases in the initial t[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule dokonano analizy porównawczej osadów w układzie EGR silników z ZS zasilanych olejem napędowym Ekodiesel Ultra oraz paliwem B10 z udziałem biokomponentów. Analizy przeprowadzono w laboratorium z wykorzystaniem metod fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii oraz metod spektroskopii [...]
EN The article presents the issue of deposit formation in a EGR on diesel engine resulting from the use of diesel oil with biocomponents. Analysis was performed in a laboratory by means of energy dispersive X-ray fluorescence and infrared spectroscopy methods. The aim of this study was to determine the[...]
3
84%
Wiadomości Chemiczne
EN The present paper describes the activation of organic molecules containing multiple bonds by donation of electrons to ?* antibonding orbitals of the molecules. The data concerning the adsorption of alkenes (ethene, propene, cis-but-2-ene, trans--but-2-ene), acetylene, benzene, acetone, and formaldeh[...]
4
84%
Wiadomości Chemiczne
2011 [Z] 65, 5-6 363-394
EN The review presents some key results of infrared investigations of adsorbents and catalysts, which were obtained in Laboratory of Adsorption and Catalysis at Adam Mickiewicz University – conducted under the author guidance. After short introduction, review is divided into seven parts. In the first c[...]
5
84%
Chemik
PL W pracy przedstawiono wyniki badań modyfikacji powierzchniowej nanocząstek TiO2 SiO2 (hydrofilowych i hydrofobowych) stosując 3-aminopropylotrietoksysilan (APTES) w toluenie i metyloizobutyloketonie (MIBK) dla TiO2 oraz APTES w metyloizobutyloketonie oraz kwas oleinowy (OA) w[...]
EN Surface modification of TiO2 and SiO2 (hydrophilic and hydrophobic) nanoparticles with 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) in toluene and methylizobutylketone (MIBK) for TiO2 , and with APTES in MIBK and oleic acid (OA) in n-hexane for SiO2 was performed[...]
6
84%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to compare optical properties of 4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2(-4(-3(4-(5-(4-m-tolyoxy)phenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy)phenylcarbomyl)phenyl)propan2-yl)-N-methylbenzamide (Oxad 6F-D) and 4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2(-4-(4-(4-(5-(4-(p-tolyoxy)phenyl)-1,3,4-oxadiazo[...]
7
84%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this article is to show results of IR measurements and microscopic analysis performed on layers prepared with dissolved VAD fragments and pieces of ventricular assist devices cut out of from determined VAD sectors. Design/methodology/approach: The objects of the study have been P[...]
8
84%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2016 T. 19, nr 4 561--575
PL Gromadzenie odpadów komunalnych na składowiskach, nawet prawidłowo zaprojektowanych i eksploatowanych, jest istotnym zagadnieniem w inżynierii środowiska z uwagi na problemy ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem odciekami. Odcieki powstają w wyniku infiltracji opadów atmosferycznych przez z[...]
EN Collection of municipal waste in landfills, even properly designed and operated, is an important issue in environmental engineering. These are formed by the infiltration of rainfall through the waste bed and eluting with the organic and inorganic compounds, often toxic nature. So far, over 200, have[...]
9
84%
Polimery
1999 T. 44, nr 2 131-137
PL Dwuskładnikowe mieszaniny polietylenu małej gęstości (PE-LD) z poliamidem 6 (PA 6) oraz trójskładnikowe mieszaniny PE-LD i PA 6, zawierające jako trzeci składnik polietylen funkcjonalizowany bezwodnikiem maleinowym (PE-LD-graft-MAH), wytłaczano jednoślimakową wytłaczarką Brabendera wyposażoną w prot[...]
EN Binary LDPE-PA 6 and ternary LDPE-PA 6 blends containing maleic anhydride-functionalized PE as a third component (LDPE-grafl-MAH) were extruded from a single-screw Brabender extruder equipped with a prototype static or dynamic mixer. IR absorption spectrocopy and selective extraction of the blends w[...]
10
67%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 2 83--93
PL W artykule dokonano analizy procesu uszkodzeń oraz lokalizacji usterek w układzie EGR silników DURATORQ TDCi z udokumentowanym procesem eksploatacji, przeglądów technicznych i stosowanych rodzajów paliw. Analiza procesu wymiany ciepła i masy na odcinku układu dolotowego silnika zawiera szereg uprosz[...]
EN The paper discusses the identification of malfunctions in the EGR system based on a list of OBD II error codes. The authors monitored EGR systems of vehicles fitted with DURATORQ TDCi engines. The Analysis of the processes of heat transfer and mass exchange in the engine intake system drew attention[...]
11
67%
Wiadomości Chemiczne
2011 [Z] 65, 5-6 395-426
EN The review presents important results on infrared examination of adsorbents and catalysts, which were obtained in Laboratory of Adsorption and Catalysis in Environmental Protection at Adam Mickiewicz University – conducted under the author guidance. In the first chapter results on chemisorption of c[...]
12
67%
Polish Journal of Chemical Technology
EN 4-Acetaminopyridine dihydrate and its protonated form, stabilized as the hydrochloride salt have been synthesized and spectroscopic elucidated in solution and in the solid-state by means of the inear-polarized solid state IR-spectroscopy (IR-LD), UV-spectroscopy, TGA, DSC, and the positive and negat[...]
13
67%
Polimery
PL Na bazie żywicy epoksydowej Epidian 6 w temp. 313, 323 oraz 333 K w obecności 4-dimetyloaminopirydyny, 1,4-diazobicyklo[2.2.2]oktanu oraz chlorku benzylotriamoniowego otrzymywano oligomery zawierające grupy karboksylowe i metakrylowe. Zbadano wpływ ilości i rodzaju użytego katalizatora, rozpuszczaln[...]
EN We present the synthesis of an oligomer with carboxy and methacrylic groups based on Epidian 6. The effect of the catalyst nature and amount, solvent nature and process temperature on the rate of the reaction between Epidian 6 monomethacrylate and adipic acid was examined at 313, 323 and 333 K in th[...]
14
67%
Polimery
PL Nowe organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe na bazie octanomaślanu celulozy (CAB) otrzymano techniką zol-żel. Fazę nieorganiczną wprowadzano do matrycy polimeru w wyniku reakcji hydrolizy w środowisku kwaśnym i kondensacji stosując jako prekursor tetraetoksysilan (TEOS). Otrzymane materiały ch[...]
EN Novel organic-inorganic hybrids based on cellulose acetate butyrate (CAB) were synthesized applying sol-gel process. The inorganic phase was introduced into polymer matrix by hydrolysis and condensation using tetraethoxysilane (TEOS) as the precursor, under acidic conditions. The obtained organic-in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last