Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  speech coding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metody Informatyki Stosowanej
EN In a person identification or verification, the prime interest is not in recognizing the words but determining who is speaking the words. In systems of person identification, a test of signal from an unknown speaker is compared to all known speaker signals in the set. The signal that has the maximum[...]
2
86%
Vibrations in Physical Systems
EN This paper presents results of research on effects of lossy coding on formant frequencies for japanese speech signals. Additionally changes in pitch of the voice were inspected. For this research four most popular lossy coding standards were chosen, MP3, WMA, AAC and OGG, and compared to original WA[...]
3
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 7 230-234
PL Zaproponowano kwantyzację parametru LSP (Linear prediction coefficient) przy użyciu metody compressed sensing CS. Oryginalna wartośc LSP może być zrekonstruowana przy zastosowaniu metody ortogonalnego dopasowania. Uzyskano dobrą jakość ramki 5 bitów/ramka ze znacząca redukcją bitów w porównaniu z in[...]
EN An efficient LSP parameters quantization scheme is proposed using the compressed sensing (CS). The LSP parameters extracted from consecutive speech frames are compressed by CS on the approximate KLT domain to produce a measurement vector, which is quantized using the split vector quantizer. Then, fr[...]
4
72%
Computing, Multimedia and Intelligent Techniques
EN The purpose of this work is to explain the theoretical issues and implementational techniques related to the fascinating field of speech recognition. The topic of discussion are focused on some of the well-established and widely used speech coding standards, required to speech recognition and speake[...]
5
72%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 171-178
PL W artykule poruszono problem tworzenia systemów automatycznego rozpoznawania mowy zbudowanych na bazie ukrytych modeli Markowa. Przedstawiono matematyczne podstawy HMM oraz odniesiono je do rzeczywistego problemu. Wykazano, że niezwykle istotny jest odpowiedni dobór liczby stanów oraz rozkładów w sy[...]
EN Article discusses problems associated with automatic speech recognition systems based on Hidden Markov Model. Mathematical basis of HMM have been presented and it is shown how it can be applied to the real problem. Extremely important is the proper selection of the quantity of states and Gaussian di[...]
6
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Systemy rozpoznawania mowy i weryfikacji osób na podstawie mowy niezależnej są coraz częściej powszechnie używane. W systemach rozpoznawania mowy musimy wiedzieć, co zostało wypowiedziane przez testowaną osobę. Takie rozpoznane słowa można stosować do sterowania różnymi urządzeniami, kontrolowanymi [...]
EN Speech recognition systems, and the verification of persons on the basis of independent speech are widely used. In the speech recognition systems, we need to know what said examined person. These recognized words we can used to controlling any devices, which is controlled by computer. In a speaker v[...]
7
72%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Dokonano przeglądu oraz porównania metod uzdatniania sygnału mowy motywowanych perceptualnie. Wskazano na niedoskonałość rozwiązań psychoakustycznych wykorzystujących klasyczne metody wag widmowych. Opierając się na literaturze zaprezentowano różne sposoby psychoakustycznej optymalizacji tych metod.[...]
EN This paper focuses on the class of speech enhancement systems, which capitalize on psychoacoustic properties of the human ear. More advanced psychoacoustically motivated spectral weighting rules are described. Presented systems are analyzed and classified according to their similarity with a human [...]
8
72%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2003 nr 5 233-238
PL Opisano zagadnienia związane z kodowaniem oraz transmisją sygnału mowy w systemie komórkowym trzeciej generacji UMTS. Przedstawiono mechanizmy odpowiedzialne za zapewnienie jak najlepszej jakości połączenia. Omówiono wybrane aspekty jakości połączeń głosowych.
EN This article describes issues connected with coding and transmission of speech signals in 3rd generation cellular system - UMTS. Mechanisms improving quality are shown. Some quality-oriented aspects are taken into account.
9
58%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1998 nr 8 579-586
PL Opisano system GSM, jego cechy, usługi, a także architekturę. Przedstawiono opis transkodera STF 2000 opracowanego przez firmę Lucent Technologies. Transkoder STF 2000 koduje i dekoduje sygnały, a także dostosowuje przepływności binarne. Jego modułowa struktura pozwala na stopniową rozbudowę i dopas[...]
EN This paper describes the GSM cellular system, its features and services, and its system architecture. It also details the speech transcooding frame STF 2000, one component of Lucent Technologies GSM system. The STF 2000, which provides speech encoding and decoding and data rate adaptation, is cost e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last