Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spectrum estimation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
EN This paper derives analytical formulas for the systematic errors of the linear interpolated DFT (LIDFT) method when used to estimating multifrequency signal parameters and verifies this analysis using Monte-Carlo simulations. The analysis is performed on the version of the LIDFT method based on opti[...]
2
100%
Metrology and Measurement Systems
EN This paper presents the general solution of the least-squares approximation of the frequency characteristic of the data window by linear functions combined with zero padding technique. The approximation characteristic can be discontinuous or continuous, what depends on the value of one approximation[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono koncepcję estymacji widm sygnałów o wysokim poziomie zakłóceń i szumów generowanych przez procesy niestacjonarne, z wykorzystaniem transformaty falkowej i falką Morleta. Przedstawiono wyniki uzyskane dla danych symulowanych i rzeczywistych przebiegów sygnałów akustycznych, c[...]
EN In this paper the problem concerning estimation of a spectrum of signals generated by non-stationary processes, with high level of extraneous noise is presented. The continuous wavelet transform has been used to eliminate the noise. The results of analysis of data collected from a simulated process [...]
4
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 6 337-339
PL MDFT to modyfikowane DFT dające zdecydowaną redukcję przecieku widma i poprawę dokładności estymacji harmonicznych sygnałów okresowych próbkowanych niesynchronicznie. Przedstawione zostały idea, wyprowadzenie, źródła błędów oraz sposób i skutki stosowania okien sygnałowych. Zaprezentowano wyniki ana[...]
EN The paper subject is the identification of periodic signal harmonics on the basis of samples in case of a non-coherent sampling. The modification of DFT is presented which leads to a distinct minimization of spectrum leakage effect and improvement in signal harmonics estimation accuracy. The modific[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 9 153-158
PL Przedstawiono modyfikację DFT (MDFT) prowadzącą do zdecydowanej redukcji zjawiska przecieku widma i poprawy dokładności estymacji harmonicznych sygnału okresowego próbkowanego niesynchronicznie. Modyfikacja polega na dopasowaniu pulsacji funkcji bazowych szeregu Fouriera do pulsacji harmonicznych. P[...]
EN A modification of the DFT is presented, which led to a distinct minimization of the spectrum leakage effect and improvement in signal harmonics estimation accuracy in case of a non-coherent sampling. The modification consists in adjusting base functions frequencies of the Fourier series to frequenci[...]
6
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca przedstawia rozwinięcie metody liniowej interpolacji dyskretnego przekształcenia Fouriera (LIDFT) wykorzystujące klasyczne okna danych oraz technikę uzupełniania zerami, dobrze znane z analizy widma z użyciem algorytmu FFT. Wykorzystanie klasycznych okien danych w miejsce specjalnie dedykowane[...]
EN Development of the discrete Fourier transform linear interpolation method (LIDFT) with using classical data windows and zero padding technique well-known from spectrum analysis with FFT is presented in the paper. Using classical data windows instead of parametric data window special dedicated for LI[...]
7
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca przedstawia analizę metrologiczną metody estymacji parametrów sygnału będącego sumą składowych sinusoidalnych wykorzystującej technikę okien danych i dyskretnego przekształcenia Fouriera (DFT) przy uzupełnianiu próbek sygnału próbkami zerowymi - tzw. metody uzupełniania zerami (ang. padding ze[...]
EN The paper presents the metrological analysis the parameters estimation method of signal being the sum of sinusoid components, used data windows technique and discrete Fourier transform (DFT) with padding signal proboes by zeros probes - so-called padding zeros method. Realized metrological analysis [...]
8
84%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań awaryjnych stanów pracy układów przekształtnikowych za pomocą nowych metod estymacji widmowej, wykorzystujących pojęcia podprzestrzeni i kumulanty. Za pomocą metody MUSIC zbadano widmo prądów występujących w poszczególnych modułach układu przekształtnika podczas[...]
EN In this paper, we present the results of the investigations of the fault operation of inverter-fed induction motor drives using recent spectrum estimation methods that are based on the linear algebraic concepts of subspeces and on cumulants. We use the MUSIC method to analyse the current spectrum of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last