Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spectroscopic properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN Heavy metal lead borate glasses doped with rare earth ions were examined. The influence of heavy metal oxide PbO and activator concentration on luminescence properties of rare earth ions are discussed. Rare earth ions were limited to Eu3+, Dy3+ and Tb3+ which are emitting in the visible light. Incre[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań spektroskopowych nad fizjologicznymi popiołami z roślin rosnących na naturalnie słabo kwaśnych glebach, na nieuprzemysłowionym obszarze Polski - rejon Jeziora Łebsko. Do badań wykorzystano: górne części asymilacyjnych pędów roślin stosowanych w przemyśle zielarski[...]
EN he present studies contain the results of infrared spectra over 400-4000 cm-1 range of ashes from plants such as: field horsetail (equisetum arvense), pigweed (chenopodium alba), stalked boletus (leccinum testaceoscarbum). those plants were groving in sandy barren weak acid soil in the region withou[...]
3
88%
Polish Journal of Chemistry
2001 Vol. 75, nr 10 1401-1406
EN New solid compounds of Co(II), Ni(II) and Cu(II) with chrysin-4_-sulfonic acid (Hchsa-4_) were obtained. Their composition and some physicochemical properties were studied by thermogravimetric analysis, UV/Vis, infrared and magnetic measurements. Upon heating the hydrated compounds M(OH)(C15H9O7S)źn[...]
4
75%
Polish Journal of Chemistry
EN The chrysin-4_-sulfonic acid and its sodium salt (Nachsa-4_) have been synthesized and characterized by 1H and 13C NMR spectroscopy. New complexes of Ti(IV), Mn(II) and Fe(III) ions with chsa-4_ anion in solid state were obtained. Their composition and some physicochemical properties were studied by[...]
5
75%
Polish Journal of Chemistry
EN New solid complexes of samarium(III), terbium(III) and holmium(III) ions with quercetin-5-sulfonic acid were obtained. Their composition and physicochemical properties were investigated. Ultraviolet, visible and infrared spectroscopy methods were used to determine the structure.
6
75%
Polish Journal of Chemistry
EN New solid complex compounds of La(III), Sm(III), Tb(III), Dy(III), Ho(III) and Er(III) ions with morin were obtained. They were characterized by elemental analysis, thermogravimetric studies and spectrophotometric determination of metal ions. The molecular formulae of the compounds are: Ln(C15H9O7)3[...]
7
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 215-232
PL W artykule przedstawiono strukturę krystaliczną i właściwości spektroskopowe kryształów nieuporządkowanych, należących do rodziny związków o wzorze ogólnym ABCO4, gdzie A = Sr, Ba; B = La-Gd; C = Al, Ga. Pierwsza część artykułu zawiera wybrane informacje na temat struktury badanych materiałów. W dr[...]
EN Crystal structure and some spectroscopic and optical properties of disordered crystals belonging to the big wide family of compounds with the general chemical formula ABCO4 (where A is Sr or Ba; B is a rare earth element and C stands for Ga, Al or a transition element) have been examined. The first [...]
8
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 203-214
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, ef[...]
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, me[...]
9
51%
Optica Applicata
EN Lasers prepared by incorporation of the active dyes into porous glasses are described. The background of the use of lasers for photodynamic therapy and diagnostics is outlined. The role of hematoporphyrin and hypericin in creation of singlet oxygen which destroys the malignant tissues, is explained.[...]
10
51%
Optica Applicata
EN Spectroscopic properties of encapsulated porous silicon (PS) have been studied in detail. In order to investigate different heterostructures of porous silicon a complex of analysis methods such as photoluminescence (PL) electroluminescence (EL), cathodoluminescence (CL) and thermostimulated depolari[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last